Suurendada liige nagu juhtub,

Ehk siis kogu Justiitsministeeriumi valitsemisala jaoks ei anna Riigikogu oma vastuvõetud riigieelarvega muud siduvat käitumisjuhist, kui see, et kulutage seda ,4 miljonit eurot aasta jooksul, nagu tahate. Selliste valesõnumi kandjatel saab olla vaid üks madal eesmärk — kahandada usku toimivasse seisundisse jõudnud õigusriiki ning selles tehtavatesse sõltumatutesse protseduuridesse ja menetlustesse. Näiteks on klubis esinenud ka nii koloriitne inimene nagu Vanemuise kunagine peanäitejuht Kaarel Ird. Peale selle suureneb ka esindajatevaheline koostöö. Nii nagu sageli juhtub, hääbuvad suure hoo ja õhinaga algatatud asjad aja jooksul.

Aga kui te arvate, et valitsus peabki raha kulutama selleks, milleks ta selles seletuskirjas väidab seda vajavat, siis te eksite. Tegelikkuses ei ole sel seletuskirjal mitte mingisugust õiguslikku tähendust.

Spordi suuruse liige

Kui see raha on käes, teeb valitsus nii-öelda tegeliku eelarve, mis võib, aga ei pruugi täielikult kattuda seletuskirjaga. Nii võibki juhtuda, et valitsus küsib raha hobuse jaoks, aga ostab hoopis eesli. Kas vahepealse varsti juba ligi 20 aastaga on midagi muutunud?

See otsustusõigus ongi ära hiilinud — Riigikogu roll eelarvemenetluses on tänaseks muutunud üha sekundaarsemaks. Otsustusõigusele lisaks on ka riigieelarve arusaadavus Toompea lossi ukse pauguga selja taga kinni virutanud.

Aga kui te arvate, et valitsus peabki raha kulutama selleks, milleks ta selles seletuskirjas väidab seda vajavat, siis te eksite.

See, kuhu läks otsustusõigus riigieelarve üle, on teada, kuid riigieelarve arusaadavus lahkus teadmata suunas. Mõlemad tuleb tagasi tuua. Iga-aastastes riigieelarve seadustes olev info on tänaseks viidud üldistusastmele, kus riigielu valdkondade rahastamise kohta ei ole võimalik teha ühtegi kindlat järeldust.

Näiteks saab Nii tulemusvaldkonna kui ka programmi jaoks ette nähtud kulud ja investeeringud kattuvad euro-eurolt Justiitsministeeriumi eelnimetatud kulude ja investeeringutega. Lihtsalt korratakse arve. Ehk siis kogu Justiitsministeeriumi valitsemisala jaoks ei anna Riigikogu oma vastuvõetud riigieelarvega muud siduvat käitumisjuhist, kui see, et kulutage seda ,4 miljonit eurot aasta jooksul, nagu tahate.

Kindlasti saab sellele etteheitele vastata, et seletuskirjas on täpsemalt kirjas, milleks raha kasutatakse. Kuid seletuskiri ei ole õigusakt. Seletuskiri võib küll investeeringud, toetused ja muud kulud asutuste ja objektide kaupa välja tuua, kuid valitsusel on õigus eraldada raha tegelikult hoopis teistele objektidele ja asutustele, kui seletuskirjas nimetatud. Vähemasti seni, kuni jäädakse riigieelarve seaduses sätestatud summade ja ridade piiridesse.

Äriseadustik

Uue eelarvestruktuuriga on Riigikogu liikmed riigieelarve muudatusettepanekute suhtes suuresti tasalülitatud, sest seaduses ei ole enam eelarveridu, mille vahel summade tõstmiseks muudatusettepanekut teha. Kuidas saab Riigikogu liige teha riigieelarve menetluse käigus ettepanekut tõsta näiteks vanglatelt raha kohtule või vastupidi, kui seaduses ongi üks ja ainuke kulurida? Seletuskirja muudatusettepanekuid teatavasti Riigikogus läbihääletamiseks teha ei saa.

Toon näite mõni kuu tagasi auditeeritud valdkonnast. Paraku ei anna viidatud summa tervikpilti sellest, kui palju keelevaldkonda tegelikult rahastatakse.

Kuhu kadus arusaadav riigieelarve?

Vaatamata sellele, et programmi nimetus sellele viitab ning riigieelarves ei ole keelevaldkonnale ka mujal viidatud. Tegelikult rahastatakse keelevaldkonda palju-palju rohkem — ka teiste programmide alt.

Kas liikme suurus soltub kodakondsusest

Aga seadusest see välja ei paista, seda peab lugeja ise teadma. Näiteks peab lugeja eelnevalt valdkonda auditeerima või töötama ühes neist ministeeriumidest, kus keelevaldkonnaga tegeletakse. Otsides Rahandusministeeriumi kodulehel olevast riigieelarve seletuskirjast selgitust, kuidas see 5, miljonit keeleprogrammis täpselt jaguneb, selgub, et seletuskirja kohaselt on keeleprogrammi mahuks hoopis 5, miljonit eurot.

Kindlasti on ka sellele seletus, kuid mitte seletuskirjas. Oli aeg, kus eelarverida seaduses näitas seda, kui palju ühele või teisele ministeeriumile raha eraldatakse. Nüüd sellist rutakat järeldust arvujada lugedes teha ei saa. Uues eelarvepildis on ühele reale lükatud rahalised ja mitterahalised kulud. Näiteks peab arvestama, et eelarverida võib sisaldada ka arvestuslikku amortisatsioonikulu.

Ja ma ei hakka siinkohal isegi tagasi igatsema aegu, kus rahaasjad olid selged — pluss tähendas plussi ehk raha on ja miinus miinust ehk raha pole. Kogu Riigikogu liikmed on toonud palju värvikaid näiteid selle kohta, milliseid jõupingutusi tuleb materjalidest suurendada liige nagu juhtub info saamiseks teha ning ka siis ei pruugi see alati selguseni viia.

Suureks probleemiks on ka eelarve ülesehituse ja seletuskirjas info esitamise viisi sage muutumine. Seetõttu ei ole erinevad aastad võrreldavad ning Riigikogul on raske hinnata valitsuse tegevust raha kasutamisel ning asetada uusi rahataotlusi seniste kulutuste konteksti. Riigieelarve puhul peaks olema sama rusikareegel, nagu on tavaks statistika esitamisel — kui muudetakse eelarve esitusviisi, siis ei tohi sellega kaduda võrdlusvõimalus eelneva perioodiga.

Arutelu ja otsused riigi arenguprioriteetide kohta suurendada liige nagu juhtub olla mõjusad, läbimõeldud ja kaalutletud ainult juhul, kui otsustajal on võimalik aru saada otsuse sisust ja mõjust.

Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes on rõhutatud, et riigieelarve on üks olulisemaid parlamendi suveräänsuse elemente. Riigieelarve on sisult Riigikogu suunis täidesaatvale võimule ja luba riigi raha kasutamiseks, millega kontrollitakse ja seatakse valitsuse tegevusele piirid.

Aga oleme jõudnud olukorda, kus täitevvõim koostab ise endale suunise ja käib seda seadusandja juures endale formaalseks käsulauaks vormistamas. Vaevumata sealjuures ka selgelt väljenduma, milleks raha kasutatakse.

Eesti Riigikogu kantselei soovib Tallinna Metsakalmistule rajada riigikogu liikmete matmispaika, nagu see on välja kujunenud mitmete teiste elualade esindajate puhul. Riigikogu kantselei juht Heiki Sibul selgitas Vikerhommikus, et idee ei ole uus, kuid riigikogu liikme Peeter Kreitzbergi ja endise esimehe Ülo Nugise surm vaid kiirendasid selle elluviimist.

Riigikontroll on juba aastaid jaganud parlamendi ja avalikkuse muret, et riigieelarve mõistmiseks peavad lugejal olema põhjalikud raamatupidamisteadmised ja palju aega, et kõrvutada erinevaid mahukaid rahanduslikke materjale.

Riigieelarve ei tohiks aga olla pelgalt raamatupidamisdokument, vaid see peaks andma aluse teha juhtimisotsuseid. Eelarve peaks olema hoob riigi strateegilise suurendada liige 10 suurendada liige nagu juhtub.

Kõike seda on Riigikontrollile läbi aastate kurtnud paljud Riigikogu liikmed sõltumata sellest, kas nad on parasjagu opositsioonis või koalitsioonis. Aga areng läks omasoodu hoogsalt vastupidi. Nagu sageli ikka.

NPK selle aasta viimane vestlusõhtu - Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Nimelt aasta pärast olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kiitis Riigikogu ise heaks riigieelarve raamseaduse muudatused, mille tulemuseks oli veelgi suurem Riigikogu sisulise rolli vähenemine. Ühtlasi avas seadusemuudatus täiesti uued ja ennenägematud võimalused muuta riigieelarve dokument veelgi üldisemaks ja keerulisemaks.

  1. Suurendage oma liikme 5cm
  2. Mis juhtub investeeringutoetustega, mis pindalatoetustega?
  3. Sotsiaalteadustes ei eksisteeri sageli midagi sellist, mida võiks nimetada seaduseks sellises tähenduses nagu seda on loodusseadused.
  4. Uus aasta suurendab tudengiesindajate hulka mitmekordselt | volmarsoft.ee
  5. NPK selle aasta viimane vestlusõhtu
  6. Steven-Hristo Evestus KVE juhatuse liige: valitsusliikmete sõnum, nagu reageeriks õiguskaitse madala kättemaksu motiivil ja poliitilisse debatti sekkumiseks, levitab vaid ebakindlust ja -usku õigusriiklusesse Valitsusliikmetel ei ole õigust võtta üle õigusemõistja rolli ega seda oma väljaütlemistega mõjutada, kirjutab tänases ajalehes Postimees MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Steven-Hristo Evestus.
  7. FOTO: Merilyn Merisalu Uus aasta suurendab tudengiesindajate hulka mitmekordselt Aktuaalne Detsembernr 11 Jaanuari algusest jõustuv uus struktuur Tartu ülikoolis toob kaasa muutusi ka üliõpilasesinduse töös.

Õiguskantsler hoiatas oma suurendada liige nagu juhtub, et muudatused kitsendavad lubamatul määral Riigikogu pädevust teha riigi järgmise aasta poliitiliste prioriteetide kohta sisulisi otsuseid ning rõhutas, et põhiseadus ei luba Riigikogul sel määral oma eelarvepädevusest loobuda. Aga tõenäoliselt mõjutas otsustajaid Rahandusministeeriumi lubadus, et alates Kas see on nii läinud, seda saab igaüks ise otsustada. Aasta-aastalt Riigikogu rolli vähenemist ja riigieelarve üldisemaks muutmist nimetatakse paljudes dokumentides hellalt paindlikkuse suurendamiseks.

Paindlikkus on vaieldamatult vajalik, et vältida pidevaid eelarvemuudatusi või lisaeelarvete tegemist. Alati on küsimus, kust jookseb paindlikkuse ja printsiibituse piir.

Sibul: riigikogu liikmete matmisel arvestatakse iga juhtu eraldi

Kui näiteks Selle piiri valik sõltub eelkõige Riigikogust endast. Mida Riigikogu peab oluliseks ja mida mitte. Hetkel on jõuõlg olulisuse ja mitteolulisuse määramisel Rahandusministeeriumis. Põhiseaduse vaimu hinnates peaks see olema Suurendada liige nagu suurendada liige nagu juhtub. Riigikontroll on, muide, läbi aastate saatnud Riigikogule kirju, kus on juhtinud tähelepanu, et Riigikogu Teismeliste aastate liikme mootmed 16 järk-järgult ise ära oma otsustusõigust.

Riigikogu saab talle kuuluva võimu ja vastutuse ainult ise tagasi võtta. Tänavu Töökoosoleku tonaalsus ja selle koosseis, kuhu kuulub esindajaid nii opositsioonist kui ka koalitsioonist, Riigikogu esimees, endised peaministrid, endised rahandusministrid jne, näitas selgelt, et olukord ei rahulda enam ka Riigikogu liikmeid ning nõudlus ja vajadus selguse järele on olemas.

Riigikogu rolli taastamine ning riigieelarve arusaadavus on vajalik selleks, et avaliku raha kasutamine ja planeerimine oleks avalikkusele arusaadav ja läbipaistev. Riigieelarvega väljendatavad riigi arengu prioriteedid peavad olema arusaadaval viisil avaliku arutelu objektiks Riigikogu komisjonides ja saalis, mitte vaid ministeeriumides. Sisuline riigieelarve arutelu on esimene avaliku raha kasutamise kontrollitasand.

Riigikontroll andis Riigikogu riigieelarve arusaadavaks muutmise toetusrühmale lubaduse toetada toetusrühma tööd ning teha oma ettepanekud, et näidata erinevaid võimalusi probleemide lahendamiseks.

Valikud ja otsused saab teha ainult Riigikogu ise.

Kuidas tohus pump liikme suurendamiseks

Valiku tegemise eelduseks on selgus selle kohta, millist rolli Riigikogu endal riigieelarve menetlemisel näeb, millises üldistusastmes tahab Riigikogu riigieelarvet näha, milline info peaks olema kajastatud riigieelarves ning millistele küsimustele peaks andma vastuse riigieelarve seletuskiri.

Kiirremondi võimaluseks on sätestada riigieelarve raamseaduses miinimumnõuded riigieelarve seletuskirjale, et tagada minimaalselt vajaliku info kättesaadavus ning andmete võrreldavus aastate vahel. Käimasoleva riigieelarve revisjoni käigus, kus plaanitakse hinnata riigieelarve kulude põhjendatust ning kokkuhoiu võimalusi, oleks mõistlik valitsusel koos Riigikoguga teha ka riigieelarve ja selle seletuskirja formaadi revisjon.

Kui riigi strateegilist arengut suunavast kesksest dokumendist on otsustajatel ja avalikkusel võimalik aru saada, annab see võimaluse teha paremaid otsuseid. Postitatud: