Filmi suurendamise liige

Tutvu küsimustiku tulemustega siin! See teeb filmi tegemise aja küll pikemaks. Ministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompus kinnitas, et lisataotlused Eesti filmide tootmistoetuse suurendamiseks on esindatud. Toetusele ei toimu konkurssi, kõik, kes seaduse mõistes toetusele kvalifitseeruvad ja selleks avalduse esitavad, toetust ka saavad, kuni selleks jätkub toetuse maksjatel rahalisi vahendeid. Filmi puhul ei ole kunagi olnud parlamendis nii palju filmi esindajaid, kui on praegu. Peaminister Taavi Rõivas perega filmi Vehkleja esilinastusel.

NAPO filmid - Töövolmarsoft.ee

Fotod on kasutusel valdajate loal ning pärinevad Eesti Filmi Andmebaasist. Seoses loometoetuse lisavahenditega on ajutiselt muudetud vabakutselise loovisiku loometoetuse tingimusi: Alates Alates Toetusele ei toimu konkurssi, kõik, kes seaduse mõistes toetusele kvalifitseeruvad ja selleks avalduse esitavad, toetust ka saavad, kuni selleks jätkub toetuse maksjatel rahalisi vahendeid.

Kultuuriministeeriumil ja loomeliitudel on nii tava- kui eriolukorras võimalik määrata loometoetusi vaid nii kaua, kuni selleks jätkub riigieelarvest eraldatud raha.

Ohutu hooldus Hooldustööde puudulikkus on tööõnnetuste ja kutsehaiguste tähtis põhjus.

Alates detsembrist tohib toetuse saamise ajal erinevate ebaregulaarsete sissetulekute summa olla kuni pool miinimumpalka kuus ehk eurot NB! Kui novembris selgub, et oktoobris on teenitud kuni eurot ja detsembris selgub, et novembris on teenitud kuni eurot, vastab loovisik endiselt tingimustele. Alates jaanuarist tohib toetust taotleda vabakutseline loovisik, Filmi suurendamise liige taotlemisele eelneval kuul detsembris ja sealt edasi ei ole saanud tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui poole miinimumpalga ehk euro ulatuses.

Oscarite jagamisel murtakse valgete meeste otsustusvõim - Eesti Päevaleht

Eesti Kinoliit koos Eesti filmivaldkonna esindajatega tegi riigikogu kultuurikomisjonile ja ettepaneku lülitada riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja Tallinna Kinomaja renoveerimise Eesti Filmikeskuse käivitamiseks.

Seoses eriolukorraga on ajutiselt muudetud Vabakutselise loovisiku loometoetuse tingimusi: Alates Mitteloomeliitud kuuluvad filmitegijad saavad Vabakutselise loometoetuse taotluse esitada otse Kultuuriministeeriuministeeriumisse.

Kultuurkapitali eristipendiumid, filmitegijate puhul tuleb taotlus saata Audiovisuaalse Kunsti sihtkapitali. FIE-sid puudutav info: Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele FIE esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla.

Lae filmi suurendada Tavakasutaja

Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas koheselt või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole. Juhul kui teil tekib küsimusi, siis palun kirjutage kadri.

Filmi suurendamise liige

Täname kõiki, kes vastasid operatiivselt Kinoliidu poolt koostatud küsimustikule, aitamaks kaardistada, kuidas on eriolukord mõjutanud liidu liikmete sissetulekut. Teie vastustest oli suur abi ning selle info põhjal saime kokku dokumendi, mille edastasime Kultuuriministeeriumile Küsimustiku põhjal saadud informatiooni jagasime isikustamata kujul ka loomeliitude ning teiste filmiorganisatsioonidega.

Teie vastuste põhjal saime ministeeriumile tõestada, et Vabakutselise loovisiku loometoetuse eelarve vajab suurendamist ja toetuste eraldamise tingimusi tuleks eriolukorrast lähtuvalt muuta.

Filmi suurendamise liige

Tutvu küsimustiku tulemustega siin! Ehkki palju on veel selgumisel, saame tänaseks Filmi suurendamise liige järgmist: Eelmisel nädalal Valitsus on kinnitanud, et tuleb Vabakutselise loovisiku loometoetuse vahendite suurendamine, ootame selle mahu selgumist. Meie informeerime teid niipea kui oleme saanud ministeeriumilt rohkem infot Püsigem terved!

Teksti suurus

Eesti Filmi Filmi suurendamise liige kuulutab Digikultuuri teema-aasta raames välja ideekonkurssi 1-minutiliste lühifilmide loomiseks. Lase vaimul lennata ja kaota koduseina piirid!

Filmi suurendamise liige

Dramaatiline olukord nõuab kiiret reageerimist ning toimuv filmitegijate poolt jäädvustamist. Üksindus ja napid vahendid pole loovuse jaoks takistus, see Kuidas suurendada Dick Watch Video Online parim aeg 1-minutilise lühifilmi loomiseks.

Filmi suurendamise liige

Kasutagem jõudeaega produktiivselt, samas jäägem terveks. Karantiin seab piirid, Suurenenud naftaliige annab võimaluse nende piiride sees.

Three Mile Island Nuclear Accident Documentary Film

Oodatud on kõik filmiliigid ja nende sümbioosid, katsetused ja eksperimendid. Ainsaks raamiks on ühe minuti Kategooria liikmete mootmed ning professionaalne teostus, mis võimaldab filmi näidata nii tele-eetris kui ka voogedastuses.

Reavahe suurus

Konkursi ühine nimetaja on digitaalne kultuur ehk loominguliselt võttes kogu ümbritsev elu, mis on digimaailmaga läbi põimunud. Hindamisel annab lisapunkte võimalus kasutada filmi haridussüsteemis ehk selle sidumise võimalikkus mõne õppeainega. Üheleheküljelise idee kirjeldus peab kirjeldama filmi sisu, valitud filmiliiki või tehnikat ning muud, mida konkursil osaleja peab vajalikuks ära märkida.

Filmi suurendamise liige

Üks inimene võib esitada maksimaalselt kolm filmideed, mis tuleb vormistada A4 formaadis tekstifailina. Selleks, et tagada ideekavandi anonüümsus kuni žürii otsuse tegemiseni, ei tohi olla failis viidet filmi autorile ega tema varasematele töödele.

EFI jagab raha järgmise aasta arvelt. Tegelikult väga väike osa läks jagamisele ja kui seal tuli viis väga tugevat projekti sisse, siis ei jäänud midagi muud üle, kui ära jagada see raha, mis meil oli terve aasta peale ette planeeritud," selgitas EFI juhatuse liige Edith Sepp. See oli ühine otsus, et pole mõtet seda niigi väikest raha veel tükkideks jagada. Sepa sõnul näevad nad vaeva, et viia otsustajateni sisuliselt algteadmisi.

E-kiri, millega saadetakse filmideed sisaldav fail, peab sisaldama autori ja teostaja nime. Filmiidee autoril peab olema varasem filmiloomise Filmi suurendamise liige. Seda tõendab asjaolu, et ideekonkursile esitatud teose autoril on vähemalt üks filmialane märge Eesti Filmi Andmebaasis.

Ideekonkursil osalev autor peab arvestama sellega, et Creative Commons litsents võimaldab filmi ilma piiranguteta Filmi suurendamise liige kõigil tehnilistel platvormidel televisioon, kaabellevi, voogedastus jne ning autor, näitlejad ega filmitootja ei saa filmi levitamise eest täiendavat tasu.

Ideekonkursile esitatud töid hinnatakse žürii poolt anonüümselt, st et žürii ei tea, kes on ideekonkursile esitatud tööde autorid.

Ideekonkursil valitakse välja kuni 15 filmiideed. EFI võib valida väiksema arvu võidutöid, kui selgub, et ideekonkursi tingimustele vastavaid ideekavandeid Filmi suurendamise liige vähem kui Filmiidee tuleb saate e-kirjaga aadressile konkurss filmi.

Ideekonkursi võitjate väljakuulutamine toimub Ideekavandi alusel valmivate filmide valmimise tähtaeg on hiljemalt Auhinnafond on eurot, mis jagatakse 15 filmiidee vahel üks filmiidee eurot.

Eraisikult litsentsi ostmisega kaasneva tulumaksu tasub EFI. Filmitootmise eelarvet ja aruannet esitama ei pea. Ideekonkursi alusel valminud filmide litsentsileping loetakse sõlmituks hetkest, kui filmi esitatakse EFI-le koos Creative Commons litsentsiga.