Mis suuruse liige mulle meeldib

Selline ütlemisviis pärineb loogikast: sõna käsitatakse loogikalise predikaadina, millel on teatud arv argumendikohti, mida saab täita konkreetsete sõnadega. Mina arvan, et suurus loeb.

Naiskodukaitse 89. aastapäev: Ave Proosi tervituskõne

Emotsionaalse muusikalise vahepala esitasid Malle Veske õpilased. Naiskodukaitsjaid tervitasid Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi ja Kodutütarde ringkonna juhatuse liige Merle Kivi.

Õhtul kuulutati välja ka Saaremaa ringkonna aasta naiskodukaitsja, kelleks sai ringkonna esinaine Mare Kirr.

Mis suuruse liige mulle meeldib Liikme suuruse video

Ta Mis suuruse liige mulle meeldib 20 aasta jooksul panustanud ringkonna arendamisse oma oskusi ja teadmisi, olles meditsiini erialarühma juht, esmaabi-koolitaja ringkonnas ja malevas.

Ta on ennastohverdavalt alati nõu ja jõuga abiks koolitustel, üritustel ja väljasõitudel, kui tema põhitöö ülesanded seda vähegi võimaldavad. Mare on ringkonna esinaine, Akadeemilise jaoskonna juhatuse liige ning üks jaoskonna loojatest.

Mare on alati positiivne ja toetav ning eeskujuks teistele liikmetele. Ta on tagasihoidlik naine, kes teeb oma toimetusi nii hästi kui võimalik, leides aega panustada ka enesearendamisse ja elukestvasse õppesse.

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

Tema panus Naiskodukaitsesse ja selle arengusse on igati märkimisväärne. Jääb üle vaid küsida — kuidas ta seda kõike jõuab, sest ööpäevas on aega antud kõigile võrdselt Keskjuhatuse tänukirja aastatepikkuse panuse eest organisatsioonis pälvis Ellen Kask. Meeles peeti ka ringkonna toetajaliiget Peeter Perensit ja Orissaare jaoskonna toetajaliiget Lembit Kirsi. Naiskodukaitsja — kui sageli me mõtleme selle sõna peale?

MEIE MAA | Mare Kirr - Saaremaa aasta naiskodukaitsja

Kolm kaalukat ja väga olulist sõna — naine, kodu, kaitsja. See viimane sobib tavatähenduses pigem meeste maailma. Kui sa ei taha roomata poris ja püssi lihtsalt kardad. Ja mis siis? Tea, et sind vajatakse ja kuulud teiste hulka just sellisena, nagu oled.

Mis suuruse liige mulle meeldib Suurendada liige abielulahutust voi tode

Üha enam hakkab tunduma, et igaüks oma individuaalsuses ongi eriline ja koos oleme just see suurte tähtedega MEIE. Naine seelikuga piduvormis, naine pisut kohmakas digilaigulises vormis, naine supikulbiga — ninaots tahmane, naine relvaga — nägu roheliseks võõbatud Naerusuised naised, asjalikud töised naised; naine kui ema, naine kui mehele võrdväärne kaaslane.

Category: Health

See loetelu on näide, et me suudame kanda palju erinevaid rolle, jäädes samas Mis suuruse liige mulle meeldib ja kauniks. Naiskodukaitsesse kuulumine pole hobi, vaid missioon. Me ei tee seda igavate tundide peletamiseks, vaid kindla sooviga omalt poolt midagi anda ja midagi luua.

Mis suuruse liige mulle meeldib Mida sa pead sooma voi tegema, et suurendada peenise

Mida rohkem on naiskodukaitsjad, seda rohkem tekib meie organisatsiooni ja riiki inimesi, kes julgevad, tahavad ja oskavad küsida? Küsida — mis on minu roll Naiskodukaitses ja riigikaitses laiemalt? Arengukava aastani on sisukas dokument, mis ei ole loodud riiulisse tolmu koguma, vaid nendele samadele küsimustele vastuseid ja lahendusi leidma.

Pixie Twins - Mulle Meeldib Mängida

Tänaseks päevaks ei ole meie ringkonnas liikmeid, kes ei märkaks Naiskodukaitse tegevuse ja arengusuundade seost riigis ja kohalikus elus toimuvaga! Eesti on üks imeline riik! Ühtaegu suur ja samas nii väike.

KATRIN SAKS sukeldumisest: “Just hirmu ületamine on see, mis mulle meeldib, sest ma kardan alati.”

Mulle meeldib see mõte, et riigi muudavad suureks mitte inimeste arv ja territooriumi suurus, vaid ideede, ideaalide ja väärtuste suurus. Mulle meeldib mõte, et ka Naiskodukaitse muudab suureks mitte liikmete arv, vaid meie naiste ühiste ideede ja väärtuste suurus. Armsad Folk oiguskaitsevahendid suurendavad peenise, ma tänan teid südamest selle tahte ja valmisoleku eest panustada just läbi Naiskodukaitse Eesti riigi, meie kodu turvalisemaks muutmisesse.

Mõnikord tundub lausa uskumatu, et vabas tahtes peitub nii suur edasiviiv jõud ja energia! Palju õnne ja jaksu Sulle, aastane proua Naiskodukaitse Saaremaa ringkond, kes sa oled trotsinud elutorme, aga jäänud ikka kenaks ja tragiks.

Palju õnne meile kõigile!