Kingade liikme ja suuruse taitmine, Tarbekaupade testid

Volikogu komisjoni töökord Volikogu alatised komisjonid moodustab volikogu oma volituste ajaks valdkondade kaupa volikogu tegevuse kavandamiseks ja korraldamiseks, volikogule arvamuse esitamiseks, samuti volikogu istungitel arutamisele tulevate küsimuste ning volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks ja kooskõlastamiseks. Samas oli Elke Mööbel OÜ pakutud tool konkurentide pakkumistest kolm korda kallim. Vallavalitsuse komisjoni aseesimehe ja liikmed kinnitab vallavalitsus komisjoni esimehe esildisel nimekirjana avalikul hääletamisel vallavalitsuse poolthäälteenamusega. Detsembris viis Soome küsimuse Rahvasteliidu ette, teema tõstatamist toetasid ka Balti riigid eesotsas Eestiga. Volikogu liige võib esitada arupärimise volikogu poolt ametisse valitud, nimetatud või kinnitatud isikule.

Kes ja miks on Koosloodus?

Saapad Äripäev Aprillikuus välja kuulutatud riigihankekonkursil ootas kaitseministeerium pakkumisi firmadelt, kellelt osta paari meeste kevad-sügiskingi, paari meeste suvekingi ja paari meeste talvesaapaid. Nelja pakkuja seast valiti välja firma OÜ Vellex International, kes sai endale riigihanke maksumusega üle miljoni krooni.

Mis on liikme paksus meestel

Ettevõtteregistri andmetel tegeleb osaühing Vellex International kala ja kalatoodete ostu-müügi ning tehnoloogiliste seadmete, liinide ja tööriistade ostu-müügiga. Saabastest pole sõnakestki. Riigihangete seaduse järgi peab ostja ehk antud Liikme suurus on parim kaitseministeerium kontrollima pakkujate kvalifikatsiooni, selleks on õigus nõuda dokumente, mis tõestavad, et firmal on tehniline kompetentsus, finantsressursid, varustatus kavandatava hankelepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks.

Kaitsejalanõud

Riigihanke deklaratsioon näitab, et OÜ Vellex kasuks otsustas kaitseministeerium seetõttu, et neil oli parim hinna ning kvaliteedi suhe. Samas sai miljonikroonise riigihanke firma, kelle eelmise aasta bilansi järgi oli majandusaasta lõpuks varasid kokku alla 50 krooni.

Ettevõtteregistrist kinnitati, et mingit muudatust OÜ Vellex International tegevusaladesse ei ole tehtud. Samamoodi teatati Tallinna linnakohtu registriosakonnast, et ka nendeni pole OÜ Vellex International esindaja poolt jõudnud notariaalset avaldust ega põhikirja, mille alusel taotletaks tegevusalade muutmist.

Tegelikult seisab OÜ Vellex International taga OÜ Festmark, mis tegeleb tõepoolest paljude muude tegevusalade seas ka jalatsite tootmise ja tööstuskaupade hulgikaubandusega.

Varbla valla põhimääruse kinnitamine

Osalesime küll sellel riigihankekonkursil, kus olid üsna suured Kingade liikme ja suuruse taitmine, kuid meie poolt pakutud Soome jalanõud olid kõrge hinnaga. Samal konkursil osalenud OÜ Jagdwelt tegevdirektor Jüri Merimaa rõhutas, et nende pakkumine oli antud konkursil küll kõige kallim, kuid nad pakkusid spetsiaalselt sõjaväelastele tehtud kaupa. Firma Vellex Internationali kohta ei osanud ta midagi öelda.

Kaitseministeeriumi avalike suhete juht Madis Mikko kinnitas, et kaitseministeerium sooritab riigihankeid vastavalt riigihankeseadusele ja kõik protestid on siiani läbi vaadatud vastavalt seadusele riigihanke vahekohtus. Ettevõtteregistri järgi on OÜ Vellex Internationali põhitegevusala kalatoodete ost-müük, mis on sellel pistmist saabastega?

The Ex-Urbanites / Speaking of Cinderella: If the Shoe Fits / Jacob's Hands

Firma võib teha igasuguseid ärisid, mis edendavad majandustegevust. Mul on täiendusdokumendid sisse viidud.

Liikmete suuruse riigid

Kas jalatsitega kauplemine on OÜ Vellex Internationali tegevusalana ka kirjas? Põhialana ei ole kirjas, aga kuna ma ise töötan ka Festmargis, on meil diilerileping. Me ei saanud Festmargiga konkursile välja tulla, sest firmal olid maksuvõlad. Mis ajast on tegevusalades täiendus, et OÜ Vellex International tegeleb ka jalanõudega? Ma olen juba üle aasta sellega tegelenud.

Toon nahka ja tegelen naha ja jalatsitega. Kas seda teete ka OÜ Vellex International nime all? Jaa, täpselt.

Kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude maksustamine

Miks äriregister ei näita, et teil on selline tegevusala? Mul ei olnud seda enne. Ma ei teinud kaks ja pool aastat midagi. Ma arvan, et jalanõude ja naha osas on mul juba järgmisel nädalal kõik dokumendid klaaritud. Konkurss oli juunis. Tegelesite sel ajal veel kaladega? Ma ei tegelenud sellel ajal kaladega.

Kohe Kuidas suurendada liige

Kaladega ei ole ma mitu aega tegelenud. See on mul sisse jäänud sellest ajast, kui ma sellega pikalt ja kaua tegelesin.

Rahvasteliit

Aga jalatsitega te ka ei tegelenud? Mis sest, et oli konkurss juunikuus — toim.

Peenise suurus 12 aasta jooksul

Konkursi võidab alati parim. Mul on diilerileping, mina olengi Festmargi diiler. Jätke see kaladejutt ära.

Kui kondoom on rohkem kui liikme suurus

Kas ma saan õigesti aru, et hakkasite äriregistrisse jalatsitega tegelemise kohta taotlust tegema siis, kui te konkursi võitsite?

Pärast seda jah, täpselt pärast seda. Ma ei hakka ju kolmandat firmat selleks tegema, ma ei saa ju endale kümmet tegevusala panna. Kaitseministeeriumi juhtumid riigihangetega Selle aasta kevadel kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas Saapapaari hind oli krooni.

Kaitseministeerium ostab saapad kalamüüjalt

Juunikuus andis ministeerium ligi 5 miljoni krooni suuruse riigihanke firmale AS E-Arsenal, samal ajal ulatus ettevõtte kolme aastaga kogunenud maksuvõlg 1,36 miljoni kroonini. Ühe pakkujaga riigihankekonkursi võitnud ASi E-Arsenal direktor Lembit Tuur seletas võlga kroonilise käibevahendite nappusega. Oktoobris oleks kaitseministeerium ostnud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste aulasse kroonised Itaalia aulatoolid, kui AS Tarmeko kui üks riigihankekonkursil osalenud firma ei oleks esitanud protesti.

Kaitseministeeriumi poolt nõutud ja esialgselt võitjaks kuulutatud Kingade liikme ja suuruse taitmine Mööbel OÜ pakutud tool kattusid välimuselt täielikult. Samas oli Elke Mööbel OÜ pakutud tool konkurentide pakkumistest kolm korda kallim.