Koigi rahvuste suurus

Kadunud on meie rahva hingest endine kasarmuhirm. Article III. Artikkel 30 1. Paremate kodanikkude veri oli pandiks meie vabadusele ja iseseisvusele. Väljavõte III Riigikogu piduliku koosoleku protokollist nr ,

ERMi galeriis Kui varem oli elanikkonda lahterdatud eeskätt riikliku kuuluvuse, usu ja seisuste alusel ning enamiku rahvast moodustasid talupojad, kelle keele ja kultuuri vastu ei tuntud erilist huvi, siis Haritud mehed jagasid nüüd rahvastiku talurahva keele- ja kultuurieripäradest lähtudes eri rahvasteks ning rahvakultuurist sai tähtis huvi- ja uurimisobjekt. Sündis etnograafia — teadus rahvast ja rahvastest.

Valitud fotoseeriad on mõeldud väikeste ekskurssidena ühelt poolt etnograafia ning teisalt pildistatud rahvaste ajalukku. Alustame eestlastest ja eemaldume neist tasapisi nii keeleliselt, kultuuriliselt kui ka geograafiliselt, jõudes Koigi rahvuste suurus välja nganassaanide ja ungarlasteni.

Estnisch Juhataja, esimees K. Einbund: Kümme aastat tagasi oli meie maa ja rahva seisukord äärmiselt hädaohtlik. Vene keisririik, mille osa Eestimaa olnud kahesaja aasta jooksul, varises kokku sisemises revolutsioonilises palavikus ja ilmasõjas saadud hoopide all. Ta seisis kodusõja ja üldise purunemise keerises. Saksa tolleaegsetele võimudele pidi ilmasõda võimaldama muu seas liita Saksamaa külge ka neid maid, mida peeti tarvilikuks muuta lähemaks asumaaks oma kiirelt kasvavale rahvale.

Siis saab ring täis ja oleme eestlaste juures tagasi. Nende kogu vanima osa moodustavad seoses Kõige hilisemad näitusel kasutatud REMi pildid pärinevad Vene etnograafide keskseks uurimisobjektiks olid juba tsaariajal eri rahvad ja nii jäi see ka nõukogude perioodil.

Koigi rahvuste suurus

Eesti, Soome ja Ungari etnograafid uurisid eeskätt Koigi rahvuste suurus rahvast, aga ka hõimurahvaid keelesugulasi. Rahvas koosneb muidugi inimestest, kuid üksikindiviid oli tolle aja etnograafidele pigem oma rahva enam või vähem tüüpiline esindaja kui iseseisev huviobjekt. Pildistajate jaoks polnud tavaliselt olulised konkreetsed isikud, vaid nende rassilised erijooned, rahvarõivad, traditsioonilised tegevusalad ja tarbeesemed.

Koigi rahvuste suurus

Seetõttu ei pandud meile vanadelt fotodelt vastu vaatavate inimeste nimesid alati kirja ja nad on jäänud anonüümseks. Loodame, et suures plaanis esitatud portreefotod aitavad neile tagasi anda osa nende individuaalsusest.

Koigi rahvuste suurus