Vaata Video oppetunde suurendada liige

Kuidas on aga ikkagi inimese juures — kas peenise mõõtmed on olulised või mitte? Videos uploaded to YouTube are scanned against a database of files that have been submitted. Miks on vanem Jeffrey R. See aitab misjonäridel keskenduda vähem ülesannetele ja rohkem tõelise eesmärgi saavutamisele.

Õppetunni ettevalmistamine: otsustamine, mida õpetada Soovituslikud täiendkoolituse tegevused See õppetund hõlmab nimekirja tegevustest, mis aitavad õpetajatel harjutada põhimõtteid, mida nad õppisid kodustes õpikogemustes 9— Vajadusel võite teha ise harjutustegevusi, mis vastavad teie tunnis osalevate õpetajate vajadustele. Neid tegevusi võib kasutada järjestikku, et juhtida õpetajaid läbi terve protsessi, et otsustada, mida õpetada, või läbi iga tegevuse eraldi, et rõhutada teatud oskust.

Tegevus: kuigi seminari ja instituudi õpetajate käsiraamatud jagavad pühakirjagrupid salmigruppideks, saavad õpetajad paremini aru pühakirjagrupi kontekstist ja sisust, kui nad harjutavad pühakirjasalmide grupi määratlemise oskust, pannes tähele loomulikke pause süžees või muutusi sündmustes või tegevustes.

See tegevus aitab õpetajatel seda oskust harjutada.

Tee peenise laienemist operatsiooni Chernogolovka

Arutage, kuidas õpetatava materjali valimise protsess järgib sarnast mustrit videos kujutatuga. Paluge õpetajatel süveneda 10—15 minutiks pühakirjagrupi uurimisse. Võite määrata selle pühakirjagrupi täienduskoosolekul või paluda õpetajatel uurida teatud pühakirjakohti kodus enne koosolekut. Kui nad uurivad, paluge õpetajatel pühakirjagrupp ära märkida, jagades seda väiksemateks salmigruppideks vastavalt loomulikele Vaata Video oppetunde suurendada liige süžees või muutustele sündmustes või tegevustes.

Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpetajatel arutada nende tööd grupis või paarides.

  1. IAD üksusel on juhtimiselement, millel on printimise, video, läbiviidavad harjutused.
  2. Peenis laienemine käed Andke palun kogenud inimesed nõu, kuidas saada põhimõtteliselt tasuta peenist suurendada?

Paluge neil võrrelda oma salmigruppe nendega, mis on kirjas seminari või instituudi õpetaja käsiraamatus. Seejärel, nende märkmete ja õpetaja käsiraamatu alusel, laske õpetajatel otsustada, milliseid salmigruppe nad tunnis kasutaksid. Palu õpetajatel uuesti oma töö üle arutada. Tegevus: kuigi õpetaja käsiraamat juba sisaldab õpetuse või põhimõtete kokkuvõtteid paljude salmigruppide kohta, rikastavad õpetajad isiklikku pühakirjade uurimist ja aitavad paremini oma õpilastel tunda ära õpetust ja põhimõtteid, kui nad seda oskust regulaarselt iseseisvalt harjutavad.

kuidas suurendada peenise kodus s

Paluge õpetajatel leida õpetus ja põhimõtted selles salmigrupis, mille nad esimese tegevuse käigus ära märkisid. Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpetajatel arutada nende tööd gruppides või paarides. Paluge õpetajatel võrrelda leitud õpetust ja põhimõtteid jämedas kirjas põhimõtete või õpetusega vastava pühakirjagrupi juures õpetaja käsiraamatus.

Paluge neil teha muudatusi sõnastuses, kui nad tunnevad, et see selgitaks nende kirjapandud kokkuvõtet, ja seejärel jagada oma tööd taas grupis või paarides. Eesmärk: aidata õpetajatel jätkuvalt arendada oskusi, kuidas otsustada, millised põhiõpetused ja põhimõtted on kõige tähtsamad nende õpilastele õppimiseks ja rakendamiseks, kaaludes järgmist: Püha Vaimu õhutusi Usku suurendavaid õpetusi ja põhimõtteid Õpilaste vajadusi ja võimeid Tegevus: kuna õpetaja peab otsustama, millised põhiõpetused ja põhimõtted on kõige tähtsamad nende õpilastele õppimiseks ja rakendamiseks, oleks neile abiks, kui nad selle tegevuse käigus spetsiaalselt oma õpilastele mõtleksid.

Vaata Video oppetunde suurendada liige Peenis 12-aastase suurusega foto

Paluge neil tuua tundi oma õpilaste nimekiri või kui neil veel klassinimekirja ei ole, siis paluge neil panna kirja mõne oma klassi tuleva õpilase nimi. Seejärel paluge õpetajatel kasutada õpetust või põhimõtteid oma teisest tegevusest. Kui teie klass ei teinud teist tegevust, siis kirjutage tahvlile kolm või neli õpetuse või põhimõtte kokkuvõtet õpetaja käsiraamatu pühakirjagrupist.

Paluge õpetajatel otsustada, millised põhiõpetused ja põhimõtted on kõige olulisemad nende õpilastele õppida ja rakendada, küsides endalt järgmiseid refleksiooni küsimusi: Püha Vaimu õhutused Miks ma tunnen, et need õpetused või põhimõtted on kõige tähtsamad, et neid oma tunnis rõhutada? Inspireeritud autori kavatsus Mida ütlevad pühakirjad selle kohta, miks autor selle õpetuse või põhimõtte ülestähendusse kaasas? Kas see õpetus või põhimõte joondub inspireeritud autori kavatsusega?

Täiendav ettevalmistus

Kas õpetaja käsiraamat aitab mul mõista, kuidas see õpetus või põhimõte on seotud inspireeritud autori kavatsusega? Usku suurendavad põhiõpetused ja põhimõtted Kuidas aitab see õpetus või põhimõte minu õpilastel ligineda Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele ja kuidas see aitab neid viia päästmiseni? Kuidas aitab tunnistus sellest õpetusest või põhimõttest neil kuuletuda Jumala tahtele?

Mil viisil aitab see õpetus või põhimõte õpilastel mõista õpetusi Jeesuse Kristuse lepitusest ja neile toetuda? Kas õpetaja käsiraamat aitab mul mõista, kuidas see õpetus või põhimõte süvendab õpilaste uskupöördumist?

Soovituslikud täiendkoolituse tegevused

Õpilaste vajadused ja võimed Milliseid oma õpilaste vajadusi peaksin ma silmas pidama, otsustades, kas seda õpetust ja põhimõtet Vaata Video oppetunde suurendada liige või mitte? Kui asjakohane on see õpetus või põhimõte minu õpilaste elus võrreldes Vaata Video oppetunde suurendada liige põhiõpetuste ja põhimõtetega, mida võiksin klassis jagada? Kas õpetaja käsiraamat annab soovitusi, mis aitaksid mul seda õpetust või põhimõtet oma õpilaste vajadustega seostada?

Kui õpetajatel on olnud piisavalt aega nende küsimuste üle mõtiskleda, paluge neil leida, millised põhiõpetused või põhimõtted on nende arvates kõige tähtsamad nende õpilastele õppimiseks ja rakendamiseks. Kui õpetajad kasutavad teise tegevuse ülesannet, siis paluge neil teha märge nende põhimõtete ja õpetuse kõrvale, mille nad välja valisid.

Paluge neil jagada valitud õpetust ja põhimõtteid grupis ja paarides.

kapslid peenise laienemine on reaalne või nad - Kuidas peenist suurendada?

Küsimused on mugandatud vastavalt küsimustele osas 4. Tegevus: paluge õpetajatel vaadata salmigruppe oma esimesest tegevusest või pühakirjagrupist, mille te õpetaja käsiraamatust valisite. Paluge neil kaaluda, kuivõrd nad peaksid igat osa rõhutama, esitades järgnevaid õppemustriga seotud küsimusi. Kui ma seda salmigruppi õpetan, kas ma soovin, et mu õpilased: mõistaksid konteksti ja sisu?

Vaata Video oppetunde suurendada liige Harjutused meestele, kes suurendavad liige

Paluge õpetajatel kirjutada, kui palju on nad otsustanud oma tunni märkmetes iga salmigruppi rõhutada, ja arutage nende põhjuseid grupis või paarides. Paluge õpetajatel leida tegevusi, õpetuse või põhimõtte kkkuvõtteid, küsimusi või tsitaate, mis illustreeriksid õppekava eesmärki aidata evangeeliumil jõuda õpilaste südamesse.

Kui õpetajad on selle tegevuse lõpetanud, paluge neil jagada leitut paarilisega. Seejärel jagage õpetajad viide rühma. Määrake igale rühmale üks õppemustri osa.

Vaata Video oppetunde suurendada liige Koerte liikme suurus

Paluge iga grupi esindajal tulla klassi ette ja teha kokkuvõte sellest, mida nende grupp leidis ja arutas. Teie õpetajatele tuleks kasuks mõelda selle tegevuse ajal nende enda õpilastele. Paluge neil tuua tundi oma õpilaste nimekiri või kui neil veel nimekirja ei ole, paluge neil panna kirja mõne oma klassi tuleva õpilase nimi.

Selles videos jagab vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist näidet õpetajast, kes kohandas oma õppetundi, et see vastaks tema õpilaste vajadustele.

  • Kuidas teha massaazi suurendamiseks Dick Video
  • Harjutused suurendada video õppetund liige
  • Kuidas maksimeerida liige videod 8.
  • Õpetamissoovitused Püha Vaimu kutsumine.
  • Suurenda liikme videot
  • Ümbris keha kehakaalu nädala langetamiseks Ajalugu kaotada kaalu kambüüsi Sobivus veebi salendamiseks kodus tasuta kõik õppetunnid Haridus ja õppimine Kõikides kategooriates Auto Elektroonika Kinnisvara Kodu ja aed Lapsed Lemmikloomad Meelelahutus ja hobid Rõivad, jalatsid ja aksessuaarid Sporditarbed Tervis ja ilu Äri ja teenused Kõik ülejäänu.
  • Meeste saladusi: vaakumpump, selle eesmärk ja juhiseid Operatsioon suurendada peenist Kuidas suurendada peenise ilma shopping suurem toime suurendada peenise pikendus sex Online Online üks kasvab mitmeid liikmed, kes osalevad uuringud ja muud e-teadus läbi meie partner veebilehe kirjastaja esildise võrku.
  • Video kuidas suurendada liikmete maja

See video ei ole saadaval kõikides keeltes. Pärast video vaatamist arutage järgmiseid küsimusi: Mis aitas tol päeval õpetajal vastata oma õpilaste vajadustele ja süvendada nende usku pöördumist selles tunnis.

Mida tegi õpetaja, kui õpilane jagas midagi, mis võis muuta tema õppetunni kulgu võrreldes sellega, mida ta oli planeerinud.

Sobivus veebi salendamiseks kodus tasuta kõik õppetunnid

Mida tegi õpetaja, kui tema õpilase kommentaar teavitas teda õpilase murest? Milline mõju oli sellel õpetajal tema õpilastele tänu sellele, et ta püüdis vastata nende vajadustele? Pärast nende küsimuste arutamist esitage järgnevalt toodud olukord ja paluge õpetajatel arutada, kuidas nad kohandaksid tundi, et vastata õpilaste vajadustele ja oludele. Kui olete palunud klassil jagada näiteid sellest, kuidas nad on trööstinud neid, kes vajavad tröösti, tõstab üks noor tütarlaps teie klassis käe ja räägib, et üks tüdruk, kes käib temaga samas klassis, kolis hiljuti siia piirkonda ja tema perel on hetkel raskusi.

Vaata Video oppetunde suurendada liige Kas liikme suurus soltub rasedusest

Ta soovib pidada kinni oma ristimislepingutest, kuid ei tea, kuidas oma klassikaaslast aidata. Tegevus: jagage õpilased rühmadesse ja määrake igale rühmale üks järgmistest olukordadest.

Andke igale grupile koopia olukorrale vastavast õppetunnist. Laske igal grupil olukorraga tutvuda ja valmistuda jagama klassiga, kuidas võiks õppetundi kohandada, et see vastaks õpilaste vajadustele.

Teie klass uurib kirjakohta Õpetus ja Lepingud 4mis arutab Issanda teenijate eeldusi ja peamisi omadusi. Mõned teie õpilased valmistuvad oma misjonitaotlusi esitama. Kuid mõnel õpilasel ei pruugi olla võimalik teenida tavapärasel misjonil tervislikel põhjustel või teiste olude sunnil.

Sissejuhatus

Vaadake kiiresti üle Teie klass uurib kirjakohta Õpetus ja Lepingud —33mis arutab uue ja igavikulise abielulepingu tingimusi ning lubadusi, mis on antud neile, kes seda austavad. Mõne teie klassi õpilase vanemad ei ole Kiriku liikmed.

Vaata Video oppetunde suurendada liige Suumi liige

Teiste õpilaste vanemad on Kiriku liikmed, kes pole templis pitseeritud. Ühe õpilase vanemad hetkel lahutavad. Pärast eeltoodud olukordade arutamist paluge õpetajatel kaaluda nende endi õpilaste elu olukorda, esitades endale järgmised küsimused: Millised on mõne minu õpilase eluolud?

Kuidas aitab see informatsioon minul õpetades nende vajadusi silmas pidada? Kuidas võin ma oma õpilaste oludest lähtudes õppetunde ette valmistada ja kohandada neid nende vajadustele? Paluge õpetajatel arutada kaemusi ja muljeid, mida nad said selle kohta, kuidas omandada ja kohandada õppekava, et see vastaks nende õpilaste Vaata Video oppetunde suurendada liige.