Kaka Zoom liige kodus

Pidulikus meeleolus veedetud kokkutulek lp-pes petaja Heino Laaneotsa palvu-sega ja kikide koos lauldes ,,Ema Sda". See nn ja edu olgu alati teie-ga! Kaob pakutud kasu ja meel jlle paha ja kahetsustun-ne sdamel. Edward Johnson Bldg. Soendusekskasuta- maid k.

Page 8 Page text Nende kutselkneles I Kaka Zoom liige kodus Heinsoo Ettekande vastu tunti suurt huvi ja mfrendile esitati hulgaliselt ksi-musi Kokkutuleku lpul vahetati vastastiku ralestus-esemeid.

Rein on Kauaaegne konservatiivide igusteadlane, pedagoog ja selts- partei juhatuse liige ja on aastaid konnategelane Kaul Andres Kadak olnud juhatuses mitmesugustel po-saab Rein on htlasi juba aas-kuid snnikohaks on Harjumaa. Isa taid olnud ka Ontario Provintsi Orio-teenis aednikuna misades ja poja le Progressive Conservative partei snni ajal Kloostris, kus Kaul veetis juhatuse Kaka Zoom liige kodus.

Varem on ta olnud oma lapseplve ja sai alghariduse, aastaid Ontarid York Mills Progressi-Keskhariduse omandas ; Tallinna kaubandus- ja reaalkoolides ja pe-tajate Seminaris. Tartu likooli i-gusteaduskonna lpetas Akadeemiliselt kuulus lhemat Tallinna 11 Ttarlaste Gmnaasiumi vilistlasi seMe-aastasel kokkutulekul.

Ees ~ Koidula Kittask, 1. Foto - Tommy Tomson Kaka Zoom liige kodus Elu" nr. Koosviibimine toimus vilistlase Koi-dula Kittaski mugavas kodus.

Selveri e-poe kojuveo piirkond laienes, nüüd saab kaubad koju tellida ka kilekotivabalt - Ärileht

Mee-leolu oli lev ja pidulik, sest phit-seti kooskimiste hbejuubelit ja kooli dat aastapeva. Aastate jooksul on mitu korda muudetud kooli nime, kuid juhatjajaks on olnud ikka prl. Aleksander Pedusaar. Ni i sooja vahekorda, nagu prl.

Kaka Zoom liige kodus

Pe-dusaarel oli oma pilastega, on vist kll vhestel koolijuhatajatel olnud. Kahtlemata olenes see prl. Peduspa-re avarast sdamest ja ilsast hin-gest. Nd puhkab ta kodumaa mul-las, kuid mlestus temast kui hest suurest pedagoogist ja ilsast inime-sest elab edasi meie kikide sda-meis.

Ta on olnud Ontario Provintsi ja Fderali valimiste kampaania ajal mitmel korral konservatiivide vali-niispiirkonna juhataja. Aastaid taga-aega. Veljestosse, kuid Harju- si, kui loodi kaks uut valimispiirkon-maa lipilaskogu muutudes.

Search our digitized newspapers

Rein'u aastal tegutses juhtival posit- on saadetud mitmel korral partei ju-sioonil Haridusministeeriumis ja hil- hatuse poolt delegaadina mitmesu-jeni Propagandaministri' Oiderma gustele poliitilistele konverentsidele, abina meie riikliku iseseisvuse ' V. Rein alustas poliitilist tegevust lpuni. Kanadasl a. Aiandusklubi aprilli dagoogina ja sealse Eesti Seltsi esi- kokkutulekul oli kavas laudkpnna-mehena.

Olnus, M. Usumehena hines kohaliku Root- Lepik, J. Luik ja E. Esimees M. Aavik, kellele jrgnes Hilja kujunenud Kanada kus a. Ortia vrvirikka ja. Samuti avaldas tnu Jeannette Anton'ile ja H. Jrgnevalt J. Oinus vaatles umb-Panmad soovid teenekale ]uubila. Ta oli koosta-nud sagedamini esinejVate umbroh-tude kohta nimekirja koos nende tr-jeks vajalike ainete nimedega ja l isa. Trkis Publication nr. Sa-kutuiekul, eesti lugejaskonna poo- muti on Kaka Zoom liige kodus vajalik trkis nr.

Muru taks enda peale informatsiooni ja-gamise seltskondlike sndmuste, organisatsioonide tegevuse, eesti keele tindamise ja uuendamise Sohta ning ldise kuiltuurivahefii use.

mudelid ja mned: Topics by volmarsoft.ee

Pritsimise ajal peaks temperatuur olema 16 kuni 20C. Moodne katsetamisel olev umbrohtude trje toimub elektri l-Kirjasaatja isiku suhtes ei o l e. Pealiskat-taluil prduda kirjalikult enne Soendusekskasuta- maid k. M4K 2R6. Lava phi kaetakse l i i -vaga, millele asetatakse kaabel.

Kaka Zoom liige kodus

See omakorda kaetakse liivaga. Nd jrgneb taimede kasvatatamiseks sobiv aiamuld. Selline lava ttab suurepraselt, lpetas snavtja.

Kaka Zoom liige kodus

Luik vaatles kevadisi tid puu-Prnumaalaste Selts tnab rahva- viljaaias. Ta vaatles puude IMkamist, pillimehi hr. Pensionride rikorteritele hinna-alandus.

  • Suurenda Mees liige Folk oiguskaitsevahendeid
  • Kuidas suurendada seksi. liige
  • Annus, Epp, Nüpli kevadkool seminari 'Traditsioon ja pluralism' järg põhirõhuga kirjandusloolekorraldajateks Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Eesti Kirjandusmuuseum ja Tartu Ülikooli eesti kirjandusloo uurimisgrupp.
  • SANAL 'Dog Mobility Plus' g | Zoomaailm

Soovitas informatsioonial-likana kasutada Ontario Pllut-ministeeriumi trkist nr. Kevidel vaja-vad viljapuud tugevat vetamist. Pritsimiseks annab head jupised tr-kis nr. Istutajnisel maa valiku krval peame teadma, et pirnid, ploo-mid, magusad kirsid ja unapuud vajavad viljade saamiseks kaks eri-nevat sorti.

SFU Digitized Newspapers

Viimaste klriiade tal-vede tulemusena hvis maal palju viljapuid. Nd on katsejaamad jlle asunud klmakindlamate sortide Miss Tallinna valimine,Miss Tallinna" valimis ja k r o o n i -mispidu peetakse phapeval, Kella ni khtiivad hrii ja kandidaadid eraviisiliselt.

Delfi Fischer märkis, et viimasel ajal on suurenenud haiglapatsientide seas tööealiste inimeste osakaal: umbkaudu pooled on alla aastased, veerand aga alla aastased. Foto: Argo Ingver Matemaatikust teadusnõukoja liige Krista Fischer on toonud esile kainestavad arvutustehted: praeguse tempoga jätkates kukub tervishoiusüsteem lihtsalt käpuli. Et seda vältida, tuleb rangelt koroonapiiranguid järgida ning reeglitest üleastujate suhtes nulltolerantsi rakendada. Kui haiglas viibitakse keskmiselt päeva, tähendab selline trend peagi vajadust koroonapatsiendi haiglakoha järele.

H i n n a t a k -se kandidaatide teadjiiisi, sbralik-kust, kne ladusust,' kitumist ja "hiskondlikku tegevust. Algusega kell 5. Kandidaadid esinevad jr-gimda kokteil-kleidis, spordiriie-tuses ja rahvarivas. Iga kandidaat demonstreerib ka mingit sportlikku tegevust. Kohtunikkude laud o n r a h v u s v a -heline, koosnedes kanada ajalelite-de, omavalitsuse ja erafirmade esin-dajaist. K o h a p e a l on saadaval suupisteid ja jooke.

Palume ka kialisi. Toetage Abistamiskomiteest ja Pokost. Toetage seda imeb suur suurust liige ja ilusat ritust!

Luik kliijna tsoone.

Kuris oma snavtus vaatles keemiliste trjeainete,kasutamisega seoses olevaid ohte. Niteks kahju-rite trjeaine Cygon'i 15 tilka vivad tappa naelase mehe.

Ontarios uute kahjuritena esinevad kuslapuu ti Honeysuckje Aphid ja kaseurva putukas [Birch Catkin Bug. Uue ai-nena mulla niiskuse hoidjana soovi-tatakse Terre Sorb'i. On mulla suhtes vhe nudlik, haiguste vaba; kergesti istutatav jne. Sellest puust vivat tekkida vistleja puna-sele Crimson King vahtrale.

Lisainformatsioon

Vine-landi katsejaamas on aretatud uus varane ploomi sort Veeblue. Snavt-ja andis levaate Pllutministee-riumi algatusel toimunud ekskur-sioonist Huttonville, kus kasvata-takse kudekultuuri Tissue Culture abil toalilli ja Campbellville, kus be-gooniaid kasvatavad: kasvuhooned ttavad kompuuterilabil. Enamik nende ettevtete toodangust turus-tatakse USA-s. Lpuks loositi jrjekordselt klubiliikmete vahel vlja aianduslik raamat.

Kiirülevaade

Suvine kava selgub lhemal ajal, millest teatatakse hiljem. Kavat-setud on paar ppekiku EKs Traditsiooniline emadepeva t-Jiistamine Montrealis oli ka see-kord meeldivalt kokku kidetud hiseks kokkutulekuks Montreali Eesti Jaani kirikus pevakohase ju-malateenistusega ja sellele kiriku seltskondlikus saalis jrgnenud Montreali Eesti Tienduskooli kooliaasta lpuaktusega.

N i i kiri-kus kui seltskondlikus saalis oli rohke arv inimesi. Hommikusel jumalateenistusel petaja Heino Laaneots sidus oma-jutluse eesti emaga ja kogudus hes-koos lauldes 0 h ema, sinu armus-da, ei vsi,iial tuksuniast. Tienduskooli petajate poolt tervitas Hilja Teose lastevane-maid ja lastevanemate poolt tien-duskooli koolikomitee esimees Mar-tin Phvel tnas kiki petajaid ja ' tuletas meelde noortele, et ,Kik see, mida teie olete ppinud selles koo.

See nn ja edu olgu alati teie-ga!

Kaka Zoom liige kodus

Lastevanemate poolt lisa-sid tervitusi Heino Altosaar ja Eero Tae. Koolitunnistused noortele andis edasi petajate poolt Mari Aser. Koos tunhistusega noored said kingituseks valiku ees-tikeelseid raamatuid. Kaka Zoom liige kodus omaltpoolt kige sellega, mis nad on tepoolest ppinud, ten-dasid oma eeskavaga.