Moista inimese suurust. II sambaga liitumine ja I samba pension

Vaadatud on kolme inimest juhul, kui nad teeniksid poolt ja kahekordset keskmist palka: Elli, kes on noor ja just siseneb tööturule ning töötab veel 40 aastat; Lukas, kes on töötanud 15 aastat ja töötab tulevikus veel 25 aastat; Liise, kes on töötanud 30 aastat ja töötab veel 10 aastat. Ainus märkimisväärne vahe peitub aju suuruses. Joonisel 4 on näha, et poole keskmise palgaga inimesel on II samba osakaal kogupensionis väike. II sambaga liitumine ja I samba pension Avaldatud: Juba

Arhiiv Toimetas Jaan-Juhan Oidermaa Rio de Janeiro Riikliku Ülikooli neuroteadlase Suzana Herculano-Houzel'i analüüs annab mõista, et inimese aju ei pruugi vähemalt närvirakkude arvu ja aju suhtelise suuruse poolest teistest primaatidest eriliselt erineda. Samuti selgub, et primaatide aju neuronite ruumikasutus on teistest organismidest tunduvalt efektiivsem.

II sambaga liitumine ja I samba pension

Homo Sapiens'il ei olnud näiliselt teiste liikide ees toiduahela tippu tõusmiseks mitte mingisuguseid eeliseid. Ainus märkimisväärne vahe peitub aju suuruses. Võrreldes inimese aju ühe selle lähima sugulase, hariliku šimpansi, omaga, on see viimasest pea kolm korda suurem.

Uus kalkulaator näitab tuleviku pensioni suurust Uus kalkulaator näitab tuleviku pensioni suurust TEHIKu arendatud pensionikalkulaatorit on Sotsiaalkindlustusameti lehel nädalavahetusega külastatud juba ligi 80 korda. Prognoositava pensioni suurusega saab tutvuda veebilehel pension. Kalkulaator võimaldab inimesel teada saada, millal tal on võimalik pensionile jääda ja kui suureks kujuneb pension.

Vahe on veelgi tuntavam, kui võrrelda aju ja keha suhtelisest suurust. Inimese aju on oodatust seitse korda suurem. Juhtiva teooria kohaselt tingis hüppelise kasvu vajadus hoida suhteid rohkemate karjaliikmetega.

Nii pakkus suurem sotsiaalvõrgustik näiteks kiskjate eest paremat kaitset. Ajumahu suurenemisega kaasnes ajapikku ka kognitiivsete võimete üleüldine kasv, mis viis näiteks tuletegemise oskuseni. Siiski ei mängi ajumahu suurus intelligentsuses ainsat rolli.

Kuidas suurendada liikme tostmise nurka

On äärmiselt vähe tõenäoline, et šimpansite kognitiivne võimekus kasvaks nende ajumahtu kolm korda suurendades hüppeliselt. Erinevuste selgitamine on hõlmanud mitmeid erinevaid aspekte nagu ajus leiduvate neuronite ja tugirakkude hulga suhet. Samuti selgub, et šimpansi aju suurendamise tagajärjel saadav aju ei järgiks täpselt inimese aju mõõtkava.

Organismide rühmade järgi[ muuda muuda lähteteksti ] Inimese ja elevandi luustiku võrdlus Eristatakse inimese anatoomiat ehk antropotoomiat ja loomaanatoomiat ehk zootoomiat. Taimeanatoomia ehk fütotoomia all mõeldi varem taimede anatoomiat üldse, praegu aga taimede peenehitust ehk mikrostruktuuri uurivat teadusharu. Makroskoopiline ja mikroskoopiline anatoomia[ muuda muuda lähteteksti ] Makroskoopiline anatoomia ehk makroanatoomia käsitleb organismi ehitust, niivõrd kui see on paljale silmale nähtav. Kudesid ja rakke uuritakse valgusmikroskoobi või elektronmikroskoobiga pärast preparaadi fikseerimist ja värvimist; mõnikord toimub lahtilõikamine mikroskoobi all. Kudede mikroskoopilist ehitust uurib histoloogiarakkude ja nende koostisosade ehitust tsütoloogia ; histoloogiale toetub koebioloogiatsütoloogiale rakubioloogia.

Mõned osad oleks märgatavalt väiksemad. Ometigi näib Ameerika Ühendriikide Teadusteakadeemia Toimetistes ilmunud Suzana Herculano-Houzel'i uurimus paljud säärastest 'loomulikest teadmistest' ümber lükkavat. Oma töös luges ta kokku 20 erineva liigi ajudes leiduvad rakud, kasutades Peenise mootmed ja tuup enda poolt seitse aastat tagasi loodud 'isotroopiliseks jagamiseks' kutsutavat tehnikat.

Meri suurust hakkame mõistma tulevikus

Nagu arvatud leidis ta seose, et neuronite arv sõltub väga tugevalt Moista inimese suurust suurusest. Ent selgub, et erinevates loomariigi seltsides on nende kahe vaheline seos erinev. Nii leiduks näriliste ajus vähem neuroneid kui samasuures primaadi ajus. Konkreetse näite puhul peaks närilise aju suurendama 35 korda, et mahutada sinna kümme korda rohkem neuroneid.

Primaatide puhul piisaks, kui aju kümme korda suurendataks.

Meeste mootmete keskmise

Erinevate ajuosade puhul olid säärased reeglid muidugi erinevad. Erilise huvi all oleva ajukoore puhul tuleks roti ajukoore neuronite hulga kümnekordseks kasvatamiseks seda juba 50 kordselt suurendada. Ent primaatide puhul jääb suhe püsima.

  1. Когда Солнце покидало небосклон над Диаспаром, город заливал свет, так что никто даже не замечал исчезновения естественного освещения.
  2. Uus kalkulaator näitab tuleviku pensioni suurust | TEHIK
  3. Ma suurendasin liikme 5 vaadake vorgus
  4. Планета, к которой они приближались - красивый шар, залитый разноцветными лучами - была теперь в каких-нибудь нескольких миллионах километров.

Mil neuronite hulga ja aju suuruse suhe oli erinevates seltsides kõikuv, ei kehtinud see teiste rakkude puhul. Viimane näis järgivat kõikides gruppides selget korrelatsiooni — mida suurem aju, seda rohkem ka tugirakke.

Tulemused näivad viitavat, et primaatide aju neuronite ruumikasutus on tunduvalt efektiivsem kui teistel organismidel. Samuti lisab see kindlust, et ajus leiduvate teist tüüpi rakkude areng on äärmiselt piiratud.

Inimesed on primaatidega arvatust sarnasemad

Liikidevahelise erinevuse puudumine viitab, et nende paigutuses on efektiivsuse lagi aju optimaalseks toimimiseks juba saavutatud. Taoliste seoste leidmise järel võrdles Herculano-Houzel otseselt inimeste ja primaatide aju. Mõlemate ajudes leidub neuroneid ja toetavaid rakke võrdses koguses. Samuti kasvab ajukoores leiduvate neuronite hulk 'le selle suurenemisega. Viimaks tundub inimeste ja teiste Moista inimese suurust väikeaju ning ajukoore suhteline suurus olevat jäigalt seotud.

Suurenda hormoonidega seksiosa

Seega näivad tulemused viitavat, et Homo Sapiens'i ja selle lähimate Moista inimese suurust ajud ei olegi niivõrd erinevad. Inimese aju ongi väliselt šimpansi aju suurendatud versioon.

Raske on mõista vastuolu inimese peas ja mõtteis

Sellegipoolest ei pruugi ainult rakkude lugemine terviklikku pilti anda. Traditsiooniliselt kontrollib see, kui pikaks dendriidid ehk närvirakkude jätked kasvada saavad.

II sambaga liitumine ja I samba pension Avaldatud: Mõlemat finantseeritakse sotsiaalmaksust, mistõttu I samba pensioni suurus sõltub osaliselt sellest, kas inimene on II sambaga liitunud või mitte.

Samuti seab see piirid moodustuvate neuronite liikumis või migreerumiskiirusele. Analüüs näitas, et inimestel on erinevalt primaatidest sellest neli koopiat.

Seejuures on need vahepeal muteerunud. Herculano-Houzel'i uurimuse teiseks probleemiks on näidiste vähesus — rakkude lugemiseks kasutati igast liigist ainult esindajat. Siiski annab uurimus mõista vajadusest oma maailmapilti kohandada. Inimeste füsioloogia ei olegi niivõrd eriline, vaid evolutsiooni loomulik sünnitis.