Toeline liige.

Kandideerimisprotsessi ja üliõpilasesindaja töö käigus õpid palju ja saad uusi kogemusi ning see ongi peamine. Õppige, kes te tegelikult olete Võtke aega ja mõtisklege palvemeelselt nende faktide üle: Te olete Jumala armastatud pojad või tütred. Meie külaskäigu kõrghetkeks oli kohtumine selle kuulsa ooperilaulja poja ja pojapojaga. Kui te küsite tõelise kavatsusega, siis aja jooksul sosistab Vaim teile elumuutvaid tõdesid. Mitu kuud tagasi oli meil Wendyga kauges Siberis märkimisväärne kogemus.

Seiske kui tõeline millenniumi põlvkond Juhataja Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Põhineb Täispika kõne lugemiseks vt devotionals.

Te olete väljavalitud põlvkond, Jumal on teid varem valinud tegema imepärast tööd — valmistama ette selle maailma inimesi Issanda teiseks tulemiseks. Illustratsioon: Scotty Reifsnyder Paljud viitavad teile kui millenniumi põlvkonnale.

Lisa sooviloendisse Installi Sest kõik tüdrukud, kes on unistanud armas printsess, riietatud kõik päris roosa, koos tiaara nende peade, siin on mõned kõige ilusam printsess taustapildid! Lae parimaid armas girly taustapildid roosa taustaga, ilus printsessid, lilled ja südamed, teemandid, sära ja sädelus!

Ma tunnistan, et kui uurimuste läbiviijad teile selle sõnaga Toeline liige ja kirjeldavad, mida nende uurimused teie kohta paljastavad — mis teile meeldib ja mis mitte, millised on teie tunded ja soodumused, teie tugevused ja Toeline liige —, paneb see mind ebamugavust tundma. Mulle ei meeldi viis, kuidas nemad terminit millenniumi põlvkond kasutavad. Ja tegelikult ei huvita mind väga, mida eksperdid teie kohta ütlevad, vaid see, mida on mulle teie kohta öelnud Issand.

Kui ma teie üle palvetan ja küsin Issandalt, mida Tema teie vastu tunneb, tunnen ma midagi hoopis erinevat kui see, mida uurijad väidavad.

Vaimsed muljed, mida olen teie kohta saanud, panevad mind arvama, et termin millenniumi põlvkond sobib teile täiuslikult! Kuid seda hoopis teistel põhjustel kui eksperdid kunagi mõistavad.

Termin millenniumi põlvkond on teie kirjeldamiseks täiuslik, kui see meenutab teile, Toeline liige te tegelikult olete ja mis on teie tegelik eesmärk elus. Tõeline millenniumi põlvkonna liige on inimene, kellele surelikkusele eelnevas elus evangeeliumi õpetati ja kes seda ka ise õpetas ning kes sõlmis seal meie Taevase Isaga lepinguid nende julgete tegude — isegi moraalselt julgete tegude kohta —, mida te siin maa peal tegema peaks.

Tõeline millenniumi põlvkonna liige on mees või naine, Toeline liige Jumal küllalt usaldas, et saata ta maa peale selle maailma kõige kaalukamal evangeeliumi ajajärgul. Tõeline millenniumi põlvkonna liige on mees või naine, kes elab praegu, et aidata valmistada selle maailma inimesi ette Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks ja Tema tuhandeaastaseks valitsemisajaks. Toeline liige kahelge: teie sündisite tõeliseks millenniumi põlvkonnaks.

Toeline liige

Küsimus on, kuidas te võite seista ja elada tõelise millenniumi põlvkonnana. Mul on selleks neli soovitust. Õppige, kes te tegelikult olete Võtke aega ja mõtisklege palvemeelselt nende faktide üle: Te olete Jumala armastatud Toeline liige või tütred.

Toeline liige

Teid on loodud Tema näo järgi. Teid õpetati vaimumaailmas, et oleksite valmis kõigeks, millega sellel viimsete aegade viimasel lõigul silmitsi seisate vt ÕL Need õpetused elavad teis edasi! Issand on kuulutanud, et see on viimane kord, kui ta kutsub töötegijaid oma viinamäele koguma valituid maailma neljast nurgast. Vt ÕL —6 Ja teid saadeti selles kokkukogumises osalema.

Üha uuesti ja uuesti olen ma Toeline liige tõelise millenniumi põlvkonna vägevat mõju, kui nad toovad teisi tõe tundmisele. See on osa teie identiteedist ja eesmärgist Aabrahami järglastena vt Gl —29!

Mitu kuud tagasi oli meil Wendyga kauges Siberis märkimisväärne kogemus. Meie ettevalmistuspäeval Irkutskis reisisid koos meiega misjonijuhataja Gregory S. Brinton, tema naine Sally ja nende misjonilt naasnud poeg Sam, kes oli teeninud misjonil Venemaal. Külastasime kaunist Baikali Toeline liige ja turuplatsi selle kaldal. Kui me oma sõiduki juurde naasime, märkasime, et Sam on kadunud.

Kinnisvaraarendaja: tõeline investeering olgu "roheklõpsuga"!

Hetk hiljem tuli ta tagasi meie juurde koos keskealise naise Valentinaga. Ta on nii viisakas, intelligentne ning lahke! Ma tahan kohtuda tema emaga! Sam tutvustas Valentinat nii oma emale Toeline liige ka isale, andis talle Päästja kohta käiva trükise ja korraldas tema kohtumise misjonäridega.

Kui misjonärid talle hiljem Mormoni Raamatu viisid, lubas ta seda lugeda.

Seiske kui tõeline millenniumi põlvkond Juhataja Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Põhineb

Mitmed naised, kes Valentinaga koos töötavad, tundsid samuti huvi talle toodud uue raamatu vastu. Me ei tea veel selle loo lõppu, kuid tänu erilisele valgusele, mis Samist kiirgab, tutvustati Valentinale ja tema sõbrannadele evangeeliumi. Tõelised millenniumi põlvkonna liikmed nagu Sam teavad, kes nad tegelikult on.

Tõeline teras

Nad on pühendunud Jeesuse Kristuse jüngrid, kes haaravad instinktiivselt kinni igast võimalusest, et aidata endal ja teistel valmistuda meie Päästja tuhandeaastaseks valitsusajaks. Seepärast on minu esimeseks soovituseks saada ise teada, kes te tegelikult olete. Küsige oma Taevaselt Isalt Jeesuse Kristuse nimel, millised on Tema tunded teie ja Toeline liige href="http://volmarsoft.ee/suurendamiseks-video/3143-liikmete-video-suurused.php">Liikmete video suurused maise missiooni vastu.

Kui te küsite tõelise kavatsusega, siis aja jooksul sosistab Vaim teile elumuutvaid tõdesid.

Pange need muljed kirja, lugege neid tihti ning täitke neid üksikasjalikult. Ma luban teile, et kui te hakkate mõistma, millisena Taevane Isa teid näeb ja mida Ta ootab, et te Tema heaks teeksite, ei ole teie elu enam iial endine! Oodake ja Toeline liige võimatu saavutamiseks Jumal on alati palunud oma lepingulastel teha raskeid asju.

Kuna teie olete lepinguid pidavad Jumala pojad ja tütred, kes elavad viimsete aegade viimastel lõigul, siis Toeline liige Issand teil raskeid asju teha.

Te võite selles kindlad olla — Aabrahami proovilepanekud ei piirdunud Aabrahamiga vt ÕL —5.

Toeline liige

Ma tean, kui jõuetuks võib teid teha see, kui teil palutakse teha midagi, mis näib käivat teile üle jõu. Kimball — Esimesel Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi koosolekul pärast president Ezra Taft Bensoni — ametisse pühitsemist andis ta kaheteistkümnele spetsiifilisi ülesandeid.

Aga see on Lembe Kullamaa, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi üliõpilaskogu esimees Lembe Kullamaa on rahvatervishoiu magistriõppe teise kursuse tudeng. See on selgelt määratud puue. Tartu Ülikoolis on senimaani olnud võimalik terviseprobleemidega ja erivajadusega tudengitel taotleda õppemaksust vabastust vaid siis, kui neile on keskmise, raske või sügava puude määranud sotisaalkindlustusamet SKA. Kuid Lembe sõnul on meedias viimase kolme aasta jooksul tõusvas joones kajastatud juhtumeid, kus SKA ei ole enam vaatamata erivajaduse olemasolule inimesel puuet määranud. Mida sellest järeldada?

Neil poliitiliselt jäistel aastatel, mida me kutsume külma sõja ajaks, ei lahutanud üksnes Berliini linna müür sõna otseses Toeline liige, vaid kogu Ida-Euroopa vaevles kommunismi kurnava ikke all. Kirikud olid suletud ja usuteenistus rangelt piiratud. Olin suure osa oma erialakarjäärist avanud südameid, et sooritada elupäästvaid operatsioone, kuid mul polnud mingit kogemust, mis oleks pannud mind uskuma, et suudan avada riike evangeeliumi kuulutamisele.

Kuid prohvet oli andnud mulle ülesande ja nii ma läksin, et korda saata midagi täiesti võimatut. Kohe algusest seati mu teele takistusi.

Enamikusse riikidesse saabudes ei teadnud ma, kuhu minna. Isegi kui ma suutsin leida vastava riigiametniku nime, ei olnud ebatavaline, et koosolek viimasel minutil ära jäeti või edasi lükati. Ühes riigis, kui kohtumine kaks päeva edasi lükati, Toeline liige minu teele tahtlikult mitmeid kiusatusi — sealhulgas lõkse mustal turul rahavahetamise Toeline liige teiste ebaseaduslike tegevustega. Kord nõuti ühe koosoleku alguses, et ma otsekohe lahkuksin! Kuid Issand suudab ise oma tööd teha vt 2Ne —21 ja mul oli au näha, kuidas toimus üks ime teise järel — alati ja ainult seejärel, kui olin ülesandele pühendanud oma parimad mõtted, kõige julgemad jõupingutused ja kõige tulihingelisemad palved.

Mõned nendest riikidest tunnustasid Kirikut enne Berliini müüri langemist.

Toeline liige

Teised tegid seda hiljem. Tõelise millenniumi põlvkonnana, kellele Issand võib loota, teete ka teie ajalugu! Teil palutakse võtta vastu keerulisi ülesandeid ja saada tööriistaks Issanda käes.

Ja Tema võimaldab teil saata korda võimatut.

Tõeline peldik

Kuidas te saadate korda võimatut? Tehes kõik, mis vaja, et tugevdada oma usku Jeesusesse Toeline liige, suurendades oma arusaamist õpetustest, mida Ta oma taastatud Kirikus õpetas, ja järeleandmatult tõde otsides.

Kui teil palutakse teha võimatuid asju, võite tõelise millenniumi põlvkonnana, kes on kinnitatud puhtasse õpetusse, astuda edasi usus ja visas järjekindluses ning rõõmsalt teha kõik, mis on teie võimuses, et täita Issanda eesmärke vt ÕL Teil tuleb ette päevi, mil Toeline liige täiesti heidutatud. Seega paluge julgust, et mitte alla anda! Teil läheb seda jõudu vaja, sest viimse aja pühaks olemine muutub järjest ebapopulaarsemaks.

Kahjuks mõned, keda te oma sõbraks peate, reedavad teid. Ja mõned asjad tunduvad lihtsalt ebaõiglased. Kuid ma luban teile, et kui te järgite Jeesust Kristust, leiate suuremat tuge rahust ja tõelisest õnnest. Kui te peate kinni oma lepingutest suurema täpsusega ja kaitsete Kirikut ja Jumala kuningriiki maa peal tänapäeval, õnnistab Issand teid jõu ja tarkusega Toeline liige võimatut.

Õppige, kuidas ammutada taeva väge Meil kõigil on küsimusi. Püüd õppida, mõista ja tõde ära tunda on sureliku kogemuse oluline osa. Suur osa minu elust on kulunud uurimisele. Ka teie õpite kõige rohkem innustatud küsimusi esitades. Sel samal Toeline liige vaevlevad mõned teist küsimusega, mida oma eluga peale hakata. Teised teie seast kahtlevad, kas on oma patud andeks saanud.

Enamik teist mõtiskleb, kes ja kus on teie igavene kaaslane — ja kui te sellele ei mõtle, siis peaksite seda tegema. Mõned küsivad, miks teeb Kirik mõningaid asju.

Ehk ei tea paljud teist, kuidas saada vastuseid palvetele. Kuid nende vastuste saamiseks valmistumine ja nende vastu võtmine sõltub teist.

Toeline liige

Kust alustada? Alustuseks veetke rohkem aega pühades paikades. Tempel on püha paik. Püha paik on ka sakramendisaal, kus sõlmime iga pühapäev uusi sakramendilepinguid.

Alanud on tõeline buum. Suurfirmad jooksevad tormi Eesti Energia roheelektrile

Ma kutsun teid muutma ka oma korterit, ühikatuba, kodu või tuba pühaks paigaks, kuhu võite turvaliselt maailma pimedate segajate eest taanduda. Palve on selle võtmeks. Palvetage, et teada, mida teha ja mida mitte teha. Palvetage, et teada, mida oma keskkonda lisada ja mida sealt eemaldada, et Vaim võiks olla rohkelt koos teiega.

  • Tõeline peldik - Tartu Postimees
  • Liige suurus umbermoot
  • Forum Cinemas - Tõeline teras

Anuge Issandalt eristamise andi. Seejärel elage ja töötage, et olla vääriline seda andi saama, et kui maailmas kerkivad esile segadust tekitavad sündmused, võite täpselt teada, mis on õige ja mis mitte vt 2Ne Teenige armastusega.

Kui me teenime armastavalt neid, kes on oma tee kaotanud või kes on vaimus haavatud, avaneb meie süda isiklikule ilmutusele. Veetke rohkem aega — palju rohkem aega — paikades, kus viibib Vaim.