Suurem liige poiste. Poiste klubi | ERR | Digihoidla

Selle vastu aitab ainult suurem sooliste eripärade arvestamine. See aga suretatakse mahukate aineprogrammide ja kuivade faktidega ära.

Suurem liige poiste

Kõige suurem puuduja oli Reformierakonna fraktsiooni liige Eerik-Niiles Kross, kes puudus 18 istungilt, talle järgnes fraktsioonikaaslane Kalle Palling, kes ei osalenud 16 istungil. Peamised põhjused, miks Kross ja Palling istungitel ei osalenud, olid välislähetused. Lisaks oli Krossil puudumiste põhjuseks märgitud "muud põhjused", millel puudus selgitus, ning Palling oli ka kolme istungi ajal haige.

Suurem liige poiste

IRL-i fraktsiooni liikmetest puudus enim Helir-Valdor Seeder 15 korral, kelle puudumise põhjusteks oli riigikogu lehel märgitud välislähetus, haigus või muu põhjus, milleks oli näiteks omavalitsusliiduga kohtumine ja matus. Mikko puudumiste põhjusteks olid välislähetused, Velman oli sügisistungjärgu alguses pikalt haige.

Suurem liige poiste

Õpetaja on üldjuhul naine ning õpilase roll on enamasti kuulata ja kanda nurisemata nii suurt õppekoormust kui rasket koolikotti, kirjutab ASi Hoolekandeteenused Lõuna-Eesti haldusgrupi juht Ivo Känd. Eesti meeste hariduslik mahajäämus on Euroopas üks suuremaid. Selle vastu aitab ainult suurem sooliste eripärade arvestamine.

Suurem liige poiste

On teada tõde, et poisid taluvad rutiini ja pideva motivatsioonita kohusetundlikku tublidust halvemini, kui tüdrukud, ning küpsevad aeglasemalt. Meeste haridusliku mahajäämuse vastu aitab suurem sooliste eripärade arvestamine. On teada tõde, et poisid taluvad rutiini halvemini, ei ole õppetöös nii kohusetundlikud kui tüdrukud ning küpsevad aeglasemalt. Tihtipeale poisid põgenevad esimesel võimalusel koolist, olles julgemate vastuhakkajate ning uudishimulike katsetajatena juba algklassides õpetaja silmis n-ö musta nimekirja sattunud.

Suurem liige poiste

Poisid ei ole rumalamad, vaid teistsugused.