Olen 15 minu liikmest 13 5

Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Jeesus on inimkonnale täiuslikuks eeskujuks. Olles "puhanud" jalgu, siis vähemalt selle vana hea Toomemäe pika tõusu lasin reaalselt nii kuidas vähegi suutsin. Issand on maailma Valgus ja Elu. Esimene õppekäik leiab aset juba järgmisel neljapäeval,

Tohus liige suurendab kreeme Suurenda peenise tookorras

Kui uurime põhimõtteid, mida Ta õpetas nefilastele templi juures Küllusliku maal, võime õppida, kuidas saada Tema-sarnaseks. Päästja palvetas, et kõik, Olen 15 minu liikmest 13 5 Temasse usuvad, võiksid kogeda ühtsust Tema ja Taevase Isaga. Selle õppetunni eesmärk on aidata õpilastel mõista, mida nad võivad teha, et saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks.

„Just nagu mina olen”

Ettevalmistav materjal Lynn G. Missugused mehed ja naised te peaksite olema? Robbinsi sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

Alljärgnevalt on ära toodud 25 tõde Päästja kohta koos vastavate pühakirjakohtade ja viimse aja prohvetite õpetustega.

Kuid olemise ülestähendusi vaevalt leidub. Tegevused saab pärast nende elluviimist nimekirjast maha kanda.

5 Pluss feat. Arvo Pärt- Mina olen juba suur

Samas kui olemine ei lõpe ealeski. Ma võin oma abikaasa reede õhtul välja viia — see on tegu. Kuid heaks abikaasaks olemine ei saa olla üksiksündmus, vaid peab olema osaks minu olemusest.

Paluge õpilastel lugeda 3.

  • Mis meeste liikmed on ja nende suurus
  • Suurendage peenise kodus

Nefi —22, 27 ja leida, milliseid juhiseid andis Jeesus Kristus oma nefilastest jüngritele. Mida käskis Päästja oma jüngritel teha ja milliseks saada?

Mis suurus on taiuslik mees liige Kuidas suurendada liikme kasvu kodus

Kirjutage tahvlile tõde: Issand palub oma jüngritel teha Tema tööd ja saada Tema-sarnaseks. Kuidas võime me saada rohkem Päästja-sarnaseks? Kuidas olete te saanud teha Tema tööd?

Paluge õpilastel arutada, kuidas Mormoni Raamatu õpetused aitavad meil saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks. Võite kirjutada õpilaste vastused tahvlile. Jagage oma tunnistust, et Mormoni Raamatu uurimine ja selle õpetuste rakendamine aitab meil saada rohkem Päästja-sarnaseks.

Selged ja väärtuslikud tõed

Maise jõukuse, võimu ega mainega pole sellel mingit pistmist. Ainus tarkuse, õnnistatuse ja rõõmu lakmus on see, kui sarnane on kellegi elu Õpetaja Jeesuse Kristuse eluga.

Tema on õige tee, kogu tõde ja külluslik elu. Tuletage õpilastele meelde, et kui ülestõusnud Päästja oma rahvale Külluslikkuse maa templi juures ilmus, pidas ta jutluse, mis sarnases Tema mäejutlusega Piiblis.

Kuidas suurendada seksuaalset liiget majas Liige Paksus 3 cm

Pühad põhimõtted, mida Päästja õpetas mäejutluses ja Külluslikkuse maa templi juures, aitavad meil saada Tema-sarnaseks. Näidake president Harold B. Lee sõnu. Vajadusel selgitage, et sõna ehitusjoonised viitab hoone ehitamisel kasutatavatele plaanidele.

Lee,lk Kirjutage tahvlile järgnevad pühakirjaviited:.

  • Lae alla liige suum
  • Küsi nõu – Tarkvanem
  • Kes suurendas liiget toesti