Nagu liige, kes suurendab alasti

Sealjuures loete ometi ainult juhuseist, mis mingist ettevaatamatusest avalikkusele said teatavaks, mitte aga neist arvutuist, vaikivaist tragöödiaist, mis sünnivad salaja ja mis arvult esimesed kaugelt ületavad! Ta usub, et tal on palju kaitseingleid, sest üks tema sõbrannasid, aastane Lisa sai üheksa kuuli rindu ja lebab nüüd haiglas. Suurus ja tekstuur.

Sellest oleme aga väga, väga kaugel. Esialgu meil, Eestis, kui ka enamasti muis kultuurmais suhtub riik meile alles sallivalt oleme sellegi eest südamest tänulikudlaiemad seltskonnakihid koguni arusaamatu põlgusega ja laimuga. Kõigepealt oleks taolisele üksikule kindlasti küsitav sportlik mäng, kahtlane kergejõustikuline sporditegevuski.

Juba seepärast, et see oleks võimalik ainult väheseile jõukaile spordiabinõude kalli hinna pärast. Ka järjekindel riistadeta gümnastika tegemine jääb mõnikord ära või on vähem kasulik, kuna puudub õhutus, mis ilmneb ühisel tegevusel, samuti ei ole kontrolli ja puudulikult ettekantud harjutuste parandamist.

Ja kus peaks selline üksik alastikultuurlane tegutsema? Toas lahtise akna all? Oma aias? Aga teised linnaelanikud, kes ei ole õnnelikud aiaomanikud?

Väljudes sellest, et mõne suurlinna lähemas ümbruses ei ole küllalt selliseid kohti kõigile, eriti seda vajavatele elanikele, viiks see küll mingile vastastikusele peitemängule. Kui suurepäraselt tunneme endid oma maal, kus takistamatult, ei kellestki ähvardatult, riigiasutuste poolt lubatult, kõigi naabreiga parimas sõbralikus vahekorras avalikult ja ausalt oma põhimõtteile võime elada ja endid kosutada.

Omame täielise võimaluse, ilma üksiku osavõtja suure materjaalse kohustuseta viimaste väga suure arvu korralüürida oma maa ja varustada kõigi spordiabinõudega, samuti toetada üksteist vastastikku meie ühiseis püüdeis.

Kas eralduda sugude järele? Asutage kas paralleelsed mees- ja naisühingud või jagage maa mees- ja naisrajooniks. Sellega võite kõigilt enda vastu sihitud kallaletungidelt tõmmata põhja alt.

Esiteks oleks vaja võtta kaks teineteisest küllalt eraldatud maad sest muidu kaldutakse selle abinõu otstarbest kõrvaleSuurenda liige ilma arstide sekkumiseta viiks aga kohe perekonnad kes suurendab alasti rahalistesse kohustustesse, kuna mees ja naine kui liikmed kahest eriühingust ka üksikult oma liikmemaksu peavad õiendama. Praegusis vabakehakultuurühinguis ei nõuta ühelt mitteiseseisvalt, teenivalt naiselt, kelle mees kuulub ühingusse, eriti kui ta on perekonnaema, mitte mingit osamaksu — või siis tublisti alandatult.

Ja kuidas peab sarnase korralduse puhul kujutlema abi- ja perekonnaelu? Nagu liige pruutpaaride, abiellunute, perekonnaliikmete lahutamine puhketundidelgi, kui neid päevane töö juba nii-kui-nii eraldab. Kas ema eraldumine poegadest, isa tütardest just tundidel, mis selleks, et siduda pärast tööd, sõlmida uuesti ja kinnitada meeldivaid perekonnasidemeid? See ühispuhkus loob ühe vabakehakultuuri põhilause, mis eriliseks abinõuks abieluõnne kestvusele, vastupidavusele, tugevastiliidetud üksmeelsele perekonnaelule.

Ja siis — miks tulevad Nagu liige harilikus seltskonnaelus tantsu ja mängu ja igasuguse seltskondlikkuse juures kokku ikka mõlemad sood? See on juba kord looduseseadus, et sood tunnevad endid Nagu liige kistud üksteise juure.

Evelin Kivimaa: ämmaerakond on alasti

Iga rõõmus, mitte raudsest sunnist dikteeritud tegevus võidab ainult siis oma suurima huvi, kui sellest võtavad osa mees ja Nagu liige. Seepärast, et nad mõlemad on oma olemises erinevad, erinevalt kõigest oma tegevusest väljuvad, aga just oma mitmekesiduses, erinevuses nii imehästi üksteist võiksid ja peaksidki täiendama, kui mitte meie loodusele võõraks saanud kombed nii tihti teineteisega harmooniliselt mittesobivate kehaliste ja hingeliste individuaalomadustega naist ja meest teineteise käte vahele ei saadaks.

Ja Jumal lõi naise ja tõi ta tema juurde. Ja nad olid mõlemad alasti, inimene ja ta naine, ega häbenenud mitte. Jällegi ei ole leida suurema linna lähemas ümbruses, rahuldavas kauguses üksteisest, tarvilist hulka maad, ka siis, kui iga maatükk 1 ruutmeeter oleks suur, seega meiegi otstarbeks liig väike. Tahaksime me, eeldades, et kasutada olev ruum seda lubab, anda igale perekonnale suurema platsi, siis oleks selle üürimine enamikule perekondadest liig kulukas.

Samuti peaksid üksikud platsid olema nii kokku surutud, et meie oponeerijate soov, iga perekond teisest eraldada, oleks raskesti täidetav. Ühe sõnaga: seisame nõiaringis.

Lisandub veel see asjaolu, et igasugune spordimäng sarnasel korral oleks kes suurendab alasti, sportlik kergejõustik abinõude pärast võimalik ainult mõnedele rikastele perekondadele. Seega peaksid vähemjõukad vabakehakultuurist jääma eemale, olgugi et eriti neile, kelle harilik elu möödub halbades elutingimusis, see oleks tarviline. Vaimne tõuge, mis mitmesuguste kes suurendab alasti vastastikuses läbikäimises põhjendatav seega, et inimesed mitmesuguste vaateiga tulevad kokku, jääks välja, laste nõue samavanuste järele jääks rahuldamatuks ja perekonna üksmeel oleks ennemini sattunud hädaohtu kui edendatud.

Ja need noored inimesed, kes juba vanemate perekondadest välja kasvanud, ise aga veel mingit kodu ei ole loonud? Kuhu jäävad nemad? Kust peavad nemad, kui nad on vabakehakultuuri tulised pooldajad, leidama võimaluse endale teise soo hulgast sama meelelaadiga, harmoonilise ja neile sobiva elukaaslase otsimiseks?

Need kõik on küsimused, millele küll teravmeelseimad meie oponentidest ei tohiks leida vastust.

Nagu liige, kes suurendab alasti Kuidas suurendada liige 30 cm

Ja ma ei karda, et mulle on õigustatud etteheited liialdatud mustaksmäärimisest; kuid mõtlen, et ennemini olen jätnud tähele panemata veel mõne lahendamatu küsimuse, mis elu meile sarnasis olukorris võiks pakkuda. Kõik me otsime väljapääsuteede järele, mis võiks luua silla meie tervisele tulusa vabakehakultuuri hüvede ja laia seltskonnaringi põlguse vahel inimese alastioleku vastu, ei ole annud mingit vastuvõetavat tulemust. Jääb seega ainult üks, kõigi maade vabakehakultuurlaste poolt käidud tee: ühinemine ühinguiks liikmeskonnaga mõlemast soost ja igas vanaduses, ühise maa-ala kasutamisega.

Lahutamata soo- perekonnakuuluvuse või mõne muu vaatepunkti järele. Meie kramplikult riietuse külge kleepunud vastased, kelle käed sirutavad ainult mõne riidehilbu järele, haaravad uppujana kinni õlekõrrest — n-n. Välja arvatud see, et meid ähvardab alatine kartus mängu ja spordi juures selle eemaldumise ja kadumise pärast, hävitaks kogu meie rõõmu alastiolekust, ei taha me sellist kahtlast eset üldse riputada ette juba neil põhjusil, mis viivad meid puhtkehalisist hingeliste ja sotsiaal-eetiliste kaalutluste alale.

Üks küsimus Kuid nüüd olgu üks küsimus lubatud meilegi: Miks on inimene kohustatud peitma oma keha kord täiesti, kord osaliselt Nagu liige kaasinimeste pilkude eest? See on hingeline ja kõlbeline vaesusetunnistus, mille inimesed annavad iseendile, kuid mille neid endid puudutavast mõttest nad nähtavasti ei saa aru. See on ju sama, nagu oleks kõigile inimesile eranditult antud hullusärgid või käerauad selleks, et takistada ainult mõnd üksikut ekslikku või kuritegijat.

Kas ei tuleta see vaade meelde keskaja kommet, mille järele sõttaminevad mehed oma naistele panid peale kurikuulsad puhtuse-vööd, et teha võimatuks nende eksisammud abielulise Nagu liige teel. Tõepoolest armetu voorus, mille maksvus vajab niisuguseid abinõusid. Aga kui uhke on inimkond Nagu liige sellise vaevaga aastatuhandete jooksul saavutatud kultuurile. Ent ta jätab tähele panemata, et kultuuri tunnusmärgiks on valitseda elementaarseid loodustunge oma vabal tahtel, mitte Nagu liige taltsutada neid vägivaldsete sundeeskirjadega.

Traagikoomiline viimaste juures on Nagu liige see, et nad saavutavad tegelikult just diametraalselt vastupidise sellest, mida tahtsid, eriti kui see oli sihitud loodustungide vastu. Ja loodusjõud on need, mis inimese suguelu aluseks, mis seda mõjutavad ja juhivad. Esimesel kohal kogu orgaanilises looduses on sooedasiandmisetung, mis lähendab meest ja naist teineteisele sügavaimaks ühtesulamiseks. Edasi on nimetamisväärt kogu loomariigis esinev uudishimu-tung, mida kasutab kogenud jahimees, et meelitada saaki oma püssi ette.

See valitseb ka kogu inimkonda ega tule teda ette mitte ainult ühenduses sensatsioonidega, vaatamisväärsustega, ei, vaid see on koguni kõige ta teadushimu ja uurimisiha juureks.

Sellele võlgneme tänu oma paljude suurte ja väikeste leiutustega, mis isegi tänapäevasel materjaalsel ajajärgul mõne arsti viib nii kaugele, et ta uurib surmaga ähvardavate patsillide mõju oma-enda kehal, või sunnib mõne stratosfäärilendaja panema oma elu kaalule. Nii tugev on see teadmishimu, see uudishimu viimne tipp, mis püüab selgitada peidetut.

Olen kindel, et esimesele stardivalmis rakett-lennukile leidub enam kui üks inimene, kes on valmis võtma ette selle sõidu, hoolimata sellest, et st võimalusest ennustavad, et maad enam ei näe.

Calling All Cars: Muerta en Buenaventura / The Greasy Trail / Turtle-Necked Murder

Uudishimu — loodustung Seesama loodustung — uudishimu selgitada peidetut, teadmatut, sunnib väikest last purustama oma mänguasja, et näha, kuidas see seest näeb välja. See viib ta ka selleni, et emalt küsida, kust tulevad lapsed, laseb ühisel suplemisel kentsakaimal viisil konstateerida vennakese ja õekese sugudevahelisi tunnusmärke.

Sama looduslik uudishimu äratab ka suguküpses kes suurendab alasti instinktiivse himu teisest soost keha vaatlemiseks, kuhu tunneb end nii saladuslikult olevat tõmmatud. Kui tugev on kes suurendab alasti vaatlemistarvidus küpse naise juures, ei julge ma otsustada: kasvatuslike mõjude tagajärjel näib olevat paljudel naistel kasvatatud suureks vastikus suguakti ja mehe sugulikkuse kui millegi jämeda ja inetu ees, mille all kannatab mõnegi abielu õnn.

Teiselt poolt kõneleb aga suur arv naispublikut maadlusil selle kasuks, et paljudel naistel ei ole välja surnud huvi vaadelda tugevasti paljastatud hea kehaehitusega meest.

On loomulik, et see ka nii on, sest noorte tütarlaste juures sugulise küpsemise ajal võib märgata, kui nad vabakehakultuurses elus veel ei ole kodunenud, peagu eranditult, kes suurendab alasti üldiselt valitsevate vaadete mõjule, kui mitte häbenevat, siis hoolikalt maskeeritud huvi vaadelda mehe alasti kuju selle täies omapäras. Kuidas naise tundega mehe alasti kuju vastu lugu ka on — poiste juures on aga juba, veel enam aga küpse noormehe ja mehe eas, üldiselt valitsevaist olukorrist hoolimata soov täiesti alasti naise kuju vaatlemiseks küll eranditult tugevasti selgeilmeline, kannab aga sealjuures kahtlemata seksualiteedi pitsatit.

Ja instinktiivne rõõm naise graatsiliste liigutuste vaatlemisel ühineb harilikult, teadlikult või teadmatult, mõistu ideega naise veetleva keha osalisest paljastamisest, läbinägemisest või allakriipsutamisest. Seega on naise riietus tihti see, mis spekuleerib mehe seksualiteedi erutamisele. See aga ei õigusta lõpptagajärjeks seda, et vaatlemishimu otsene rahuldus tooks kaasa sugulise ärrituse tormilise keerise, mis juhiks oma kogu tahte seksuaalsele rahuldamisele.

Kas sa magad alasti? Alljärgnevalt kaheksa põhjust, miks peaksid seda tegema!

Nagu liige on küll täieliselt vale. Sest need, kes nii mõtlevad, unustavad — võib-olla ei teagi kindlat tõsiasja: suguline ärritus, seksuaalne iha ei kutsuta kunagi esile ainult teise soo palja keha vaatlemisest, vaid alles fantaasia tegevusega, mis toob vaimusilma ette kaasakiskuvaid, ärritavaid pilte. Et sellest tõsiasjast, mida ei eita küll ükski seksuaalpsühholoogias teadlik arst, ollakse harjutud pimedana mööduma, siis on see hea põhjus, miks veel tänapäev valitsevais üldisis olukorris mehe himukale soovile — vaadelda täiesti alasti naise keha, on surutud peale ka otsekohese seksualiteedi pitsat.

Ja just seepärast, et inimese keha harilikult on varjatud riidekattega ning ta vaatlemine alastiolekus ikka seotud sugulise aktiivsusega, ei osata kujutella olukorda, kus alasti keha esineb igasugusest seksualiteedist vabastatud ümbruses, nagu selle loob vabakehakultuur.

Just mehed on selle eelarvamise ohvrid ja talitavad ka vastavalt sellele. Ja kuidas reageerib naismaailm sellele levinud meestepsühholoogiale? Suur hulk tõsiselt mõtlejaist, eriti meeste ja poegade eest hoolitsevad naised ja emad, suhtuvad sellele kindla pahameelega, kusjuures nad küsimusele, kuidas see on kõrvaldatav, ei leia kunagi reaalset vastust. Suure agarusega otsivad nad ümbermuutusi paremusele, ei suuda aga kunagi näidata reaalset teed selle tulemuse saavutamiseks.

See on selge tõendus, et meie tänapäevane seltskondlik kord ei ava seks mingit võimalust. Paljud pealiskaudselt ja kergemeelselt mõnulevad neiud ja naised teevad selle psühholoogia endale kasulikuks, ässitavad ta koguni üles oma kehavõlu esiletõstmisega, koketeerimisega ja riietepeenusega. Ja näib nagu toetukski meie Suur peenise foto suurelt osalt selle erootika üleskihutamisele ja leiaks seltskonna poolt laiaulatuslikku poolehoidu.

Seda tõendavad erootilise fantaasiaga spekuleerivad lustmängud, raffineeritud, osalisel naisekeha paljastamisel põhjenevad kabaree-ettekanded, nende läbi, koguni nendega seotud alkoholi atmosfäär, pikantsed anekdoodid, suur arv Nagu liige, mis ühendavad pikantse sisu naisekeha massilise kolmveerand-alastiolekuga ja omapoolt toovad lisaks raffineeritud paljastusstseene, milles harilikult viimase loori langemine viimasel silmapilgul publiku silme eest stseeni katkemisega ära hoitakse ja nii teda ühelt poolt põnevast ootusest petetakse, teiselt poolt aga juhitakse ta fantaasia sellele, et maalida ise stseeni viimne faas.

Igal sammul võib märgata sellist selget spekuleerimist erootilise fantaasia erutamisega Nagu liige tagamõttelise riietusega liialdamises.

Nagu liige, kes suurendab alasti Mis voib mojutada peenise suurust

Selle tagajärg on juba varemnimetatud vastastikune jahi-seisukord mehe ja naise vahekorras. Naist meelitab ta koguni sellele eksiteele, et olevat või ka riietuse läbi esiletoodud kehavõlu kasutada mehe ninapidivedamiseks omakasupüüdlikel motiividel ja viib ka, kusjuures neis motiivides puhtmaterjaalne kasu võtab ülekaalu, ta viimsel lõpul koguni otsese prostitutsiooni vajaduseni.

Teiselt poolt teeb ta naise mehe erootilise fantaasia läbi ülespiitsutatud ihade varitsetavaks objektiks. Meest ajab ta sealjuures luurama naist ainult nende oma ihade rahuldamiseks ja võtma teda puhtmängleva, vastutustundeta saagina, Nagu liige pärast seda varsti otsida uut saaki.

Teiselt poolt ajab ta teda ennast nagu naise kehavõlu meelitavast söödast ja kirglikust ihast pimestatud saaki naise kes suurendab alasti talle etteseatud võrku ja teeb teda suurel määral lõppeks ligipääsvaks prostitutsiooni kehalisile meelitusile.

Kas on ime, kui taoliste mehe ja naise vahekordade juures vastastikune lugupidamine põhjalikult on hävinenud?

4 põhjust, miks sa peaksid alasti magama

Ärgu mõeldagu, et siin on liialdatud. Lugege tähelepaneliselt kino- ja kabaree-reklaame, lugege ajalehe-päevauudiseis ja statistikais kõigist abortidest, lastesurmamisist, enesetapmisist, tapmiskatseist armukadedusest Nagu liige pettunud armastusest, abielurikkumisist, lahutamisist ja lõppeks nii lakooniliselt nappi, lohutut statistikat suguhaigusist, mille vastu võitlemine kõikjal ainult seepärast on tagajärjeta, et see riietuse katte all kontrollimatult peidetud ja edasiantav.

Tõendusi seks teil vist ei puudu! Sealjuures loete ometi ainult juhuseist, mis mingist ettevaatamatusest avalikkusele said teatavaks, mitte aga neist arvutuist, vaikivaist tragöödiaist, mis sünnivad salaja ja mis arvult esimesed kaugelt ületavad! Ja see on siis nüüd see sundusliku riietuse kaitse all seisev, paljukiidetud avaliku moraali vili. Veel enam kui meie silmakirjaliste moraalivaadete puhtpsüühilistele tagajärgedele, olgu meie tähelepanu pöördud häbistavale, teotavale seisukohavõtmisele kõige sugulikkuse ja seepärast ka alastioleku vastu, sest kui alastiolek võib esineda ka sugulikkuseta, siis ei ole ometi sugulikkus mõteldav alastiolekuta.

Selles seisab ka kogu alastioleku lugupidamatuse ja laimduse algpõhjus. Pikal ja segasel kultuurajaloolise protsessi kirjeldusel, milles tänapäevane valge-rassiline kultuurinimene selle vaate tegi omaks, ei tahaks ma peatuda. Teem on laiaulatuslik küll, et olla eritööks. Mitte teisiti kui meie uhke kultuuri häbiplekina tuleb hinnata seda, kui inimese pühalikule soo-edasiandmisele vajutatakse inetuse kes suurendab alasti alatuse pitsat. Suur samm paranemisele Suur samm paranemise sihis on juba tehtud ikka enam maad võtva noorte spordiliikumise mõjul, kus küpsed poisid ja tüdrukud juba õpivad respekteerima üksteist üksteises kui sõpra ja partnerit, enne kui vastastikune soo tunne täieliselt tungib nende teadvusse.

Et siin esitatud kasvatuslikud vaated avalikes kasvatusringides on juba leidnud juuri, mida veel lühikese aja eest tõesti ei võinud oodata, võib näha järgmises juhtumis. Ühe Tallinna meesgümnaasiumi kõrgema klassi õpilasile ühenduses nende loodusteadusega tehti ülesandeks koduses kirjalikus töös põhjalik naise sünnitusorganite kirjeldamine, tähele pannes nende nii anatoomilist ehitust kui ka funktsioone — ovulatsiooni, menstruatsiooni, sigivust, rasedust ja sündi, — kusjuures neile oli lisatud täiendavaid teadmisi kõigis neis küsimusis paluda emadelt.

Olen kindel, et need noormehed pärast selle ülesande täitmist vaevalt kunagi elus oma huulte üle toovad mõne tsüünilise ropu kõne sugulisist asjust. Sellest ei ole enam suurt sammu edasi vabakeha kultuurini — inimese ümberkasvatamiseni üheks kõrgemaks ja puhtamaks oma tähtsamate elufunktsioonide hindajaks — kusjuures seda sihisaavutamist laiendatakse niihästi kogu kehale endale kui ka nende funktsioonide kandjale.

Vabakehakultuuri mõte ja väärtus Selles seisab just sügav-eetiline vabakehakultuuri kes suurendab alasti ja väärtus: vabastada keha ta aastasadade patususe needusest ja talle jälle võita tagasi see jumalast ja loodusest esialgselt mõteldud hingesisemuse suursuguse katte — keha — väärtus. Esimene eeltingimus selleks on aga ühelt poolt õiguse uuestisaavutamine, kanda teda uhkusega ja varjamata kui hinge jumalarüüd, kes suurendab alasti poolt kasvatada inimkonda talle vaatama kui niisugusele ja hindama teda vastavalt.

Seks on aga ainult üks tee, mida ta käib: viia ühte inimesed täielises alastiolekus vahettegemata vanaduses või soos ja tingimustega erootilisele fantaasia mõnule anda mitte mingit ruumi ning niiviisi kasvatada inimeses vastastikust harjumust oma alastiolekust ja selle vaatlust üksteises esimeses joones näha isikut, aga mitte sugulist olevust.

Paljud mõtlevad, et seks on nõutav suur harjumise protsess ja paljud muidu eelarvamisteta mehed häbenevad vabakehakultuuri algliikumisest aktiivselt võtta osa kartusega, et nad ei ole enesevalitsemise nõudeiks küllalt tublid, vastupidavad.

Nad arvavad, et otsene mulje naise alasti keha vaatlemisest annaks neile põhjust enda blameerimiseks ja teiste eksituseks. See kõik ei ole aga nii. Enda juba nüüd enam kui aastase aktiivse osavõtuga vabakehakultuuri liikumisest olen näinud sadu uusi osavõtjaid astumas esimest korda alasti inimeste hulka, seejuures ei ole ükski kord tulnud ette, et mees end blameeriks või naine oma alul argliku kartuse juba kõige enam poole tunni jooksul poleks kaotanud.

See on just oluline vabakehakultuuri kes suurendab alasti, et ta õpetab alastiolekut võtma kui loodusest alguses inimesele mõteldud, absoluutset, iseendastmõistetavat olukorda ja seda sellena läbi elama. Vabastatuna igast meelelisest palavusest ja argusest, ta näitab meile, kui õhuke ja pagev on eelarvamiste vari, millega aastasadu kestev kultuur-eksimus meie mõisteid alasti inimkehast püüdis katta ja peita.

Arvutuilt meestelt olen kuulnud kinnitust, et nad selleajani ei kujutelnud naise alastiolekut teisiti kui lähemas seoses meelelise ihaga. Juba esimese vabakehakultuurlaste-maaolus elamisega tundsid nad endid vabanenuna raskesti rõhuvast survest, kui nad korraga, ise katteta, kattetule naisele nii puhtseltsimehelikult vastu võisid seista, ja sellast esineb neile naine kui niisugune hoopis teises, palju ilusamas ja lugupidamisväärsemas valguses. Ja sama kinnitavad mitmedtuhanded naised ja neiud, et nende esialgne argus näis üllatavalt kiiresti otse koomilisena.

Nad imetlevad sealjuures, et mees nii puhta pilguga võib vaadelda naist, mis nii endastmõistetavalt loomulik seletada: just see endastmõistetav esimese kohtamise sundimatus sõprade ringis vabastab teda selle meelelisest võlust. Edaspidise teise soo alasti keha vaatlemise harjumusega selles ümbruses spordi ja mängu juures lakkab ta lõplikult mõjumast ihade tööriistana. Seega ei ole aga üteldud, et nüüd näit.

Mees leiab juba suureks mõnuks vaadelda sportlase- akrobaatiku- või tantsijanaise keha trikoos või spordikostüümis. Nii vastuvaidlematult on ta rõõm lõpmatult suurem, kui ta võib liikmete graatsia kõrval vaadelda veel lihaste plastika toredat mängu. Ja kehakultuurlasele ei lakka naine kunagi olemast ka suguolevus, aga ta jätab järele ainult sellise talle suhtumise — ja see on ju tuhatkordselt väljendatud kogu progressiivse naismaailma nõue.

Ja kui ühele või teisele juhtub, et teatav naiskuju ta meeldivust äratab niisugusel määral, et ta loodustung tahab ta üle haarata võimu, siis sunnib kogu ümbrus ja kolmanda juuresolek teda valitsema oma tunnete üle, õpetab talle tungi valitsemist.

Teisel kohal ja teisis tingimusis, kahekesi armastatud naisega pole vabakehakultuurlane tundeliselt külmem kui iga teine. Sest see on suurim eetiline vabakehakultuuri tagajärg, et ta nürindab inimest ainult kehalise veetluse vastu, kusjuures aga hingeliselt armastatud partneri kehavõlu teda mõjutab Mootmed LIIGIVATE LIIKMED suuremal määral.

Et see põhjendus ei ole ainult puhtteoreetiliselt õnnestunud oletus, vaid ka reaalse tõelisuse vaatluse saavutus, sellele vihjab tõsiasi, et Saksamaal, kus vabakehakultuuriliikumine juba 27 aasta eest seisab teguvõimsana ja ühinguil täpne statistika liikmete perekonna- ja abielukestvusest olemas, võib näha, et inimpaaride vahel, kes õppinud teineteist tundma vabakehakultuurlaste ringis, on sõlmitud tuhanded abielud ja Nagu liige lapsed sõprusest jõudnud uute abieludeni.

Kõigepealt ei ole neist abieludest veel ühtki jõudnud lahutuseni ja teiseks vabakehakultuuriühingu liikmete peres sündinute juurdekasv tunduvalt ületab surevuse arvu. Veel suurema tähtsusega sotsiaalse eetika tõstmiseks on tõsiasi, et vabakehakultuur kes suurendab alasti mõjuva abinõuna võitluses prostitutsiooni ja suguhaiguste vastu.

See rihm aitab suur, et varjata vigu, visuaalselt see näeks läks naela. Materjal ja viimistlus. Käesoleva töö aluspesu peaks olema nähtamatu, on lamedad õmblused või ei õmblusedolema neutraalne värv ja ilma erinevad kinnitused.

Pesu Alasti universaalne ja kehtib igal riided, must alusel tumedat värvi. Sellisel riided peaks olema mugav, sest see on eeldada selle. Pool-liige mootes 16 cm uksed visuaalselt suurendada ruumi.

Mis värvi valida kombinatsioon. Heledad värvid; Nagu varem märgitud, väikeste koridorid vaja kangast heledaid toone, mis ulatuvad ala ruumides. Kui soovid kasutada tumedam tooni, see on oluline meeles pidada, et nad on kerge tulemusena loodud kontrastse kombinatsioon, mis kasumlik "rõhutada" stiilis koridoris. Parim variant on must ja valge stiili.

Nagu liige, kes suurendab alasti Sex liikme video suurenemine

Kuidas suurendada pikkus liikme või tema laius on? Mõned mehed ei usu Nagu liige oma peenise organ ideaalne ja on valmis minema pikkuste seda suurendada. Nii kas see on võimalik kodustes tingimustes? Kuidas suurendada pikkus liige?

Hetkel on palju mehi, kes arvavad, et suurus on nende liige, ei ole piisav selleks, et täita partneri ja hakkavad selle tõttu kahtlema oma oskusi. Pingutab siluett ja vähendab 3 sentimeetrit mahud. Ei ole vaja valida kõrged kontsad, mitte palju naisi saab liigutada ilusti neile. Keskmine kõrgus umbes 8 cmterava otsaga kingad ja pulbrilised värvi kingad visuaalselt venitab jalad, pahkluude teha saledam. Suurus ja tekstuur. TOPP või sulgeda sama kleit rikkuda kuju.

Asjad peavad olema sobivad. Tihendamise efekt võimaldab teil suurendada veresoonte ja lihaste toonust, kes suurendab alasti treeningu ohutumaks ja efektiivsemaks. Väärib märkimist, et tulemused on märgatavad, kui ühendate aluspesu kehalise aktiivsuse ja dieediga.

Kas kõik võivad seda kanda? Kaalulanguse aluspesu on vastunäidustused: mõned veenide või veresoonte haigused, näiteks veenilaiendid eriti viimastel etappidel.

Nagu liige, kes suurendab alasti Kiire suurendamine

Kui soovite oluliselt tõsta nende rinnad või visuaalselt Nagu liige see, riukalik süsteemi peidetud voodipesu olemas muudab kõige õrn viisil ilma raskusteta. Vaata ja naudi! Kataloog naiste aluspesu Intimissimi uue kollektsiooni Uus kataloog pesu Victoria Secret Reklaamikampaania pesu H M Kevad-suvel kogumise aluspesu Triumph Toggle navigation.

Järgnev kirjeldab võimalusi, kuidas visuaalselt suurendada rindu ilma operatsioonita. Tõsi sobitatud aluspesu. Et valida õige rinnahoidja peaks olema võimalik iga tüdruk. Ilus pesu on võimeline tahes rindade sõltumata selle suurusest, kujust või ilu paremini, ilusam, ja atraktiivsemaks. Bra lubab anda täiuslik kuju naise rind. Ta aitas rõhutada kõik voorused, on vaja valida.

Kui oled mures proportsioonides, mitte lilla on visuaalselt suurendada mis tahes kehaosa, julgelt kanda.

Category: Health

kes suurendab alasti Tõepoolest, üks kõige praktilisemaid funktsioone, lisaks meelespead meile vaimne on see, et visuaalselt Slims ja elongates siluett.

Põhilised tooni lilla. Kõik tooni lilla pilk on sügav ja keeruline, olenemata sellest, küllastus. Kõik teised sobi see värv, aga iga värv on teatud. Meie andmed ja mudelid aitavad parandada äriotsuste kvaliteeti, suurendada müüki ja vähendada äririske.

Raportid, graafikud ja analüütilised mudelid ei koorma Sind üle üksikute faktidega, vaid annavad vajalikke. Väikese magamistoaga funktsionaalsete kappide kes suurendab alasti ei ole kerge ülesanne. Kuidas valida kompaktne ja ruumikas kapp magamistoale? Millised on ideed väikese magamistoaga planeerimiseks?

Milliseid võimalusi on parem kasutada. Te ei tohiks valida shimmery või sädelevat riidest, mis visuaalselt suurendada proportsioonid joonis.

Kes suurendab alasti puhkuse, saate valida, läbipaistev mudel. Igaüks teab, et Musta varju on strointsi mõju, ja Valge lisab mahtu. Sest õhtune aeg päevast ja mitte liiga kuuma ilmaga on tume ülikond mudelid, saate valida.

Kapis saab paigutada ilma probleemideta ja aluspesu ja vabaaja riided, ja riputada kenasti riidepuu särgid, kleidid ja jakid. Kuid valmistada et oma magamistoas ala väheneb ostmisel riided kapis. Pärmseenele ja paljudele teistele bakteritele ja ebameeldivatele elukatele meeldivad soojad ja niisked keskkonnad, seega loob soojade riietega magamine neile kasvamiseks ja arenguks ideaalse kodu.

Alasti magamine aitab aga ära hoida mitmeid ebameeldivaid nakkushaigusi. Värske õhk on kasulik ka meeste intiimsetele kehaosadele. Jahe keskkond aitab suurendada spermatosoidide arvu, mis on väga tähtis meestele, kes soovivad saada lapsi.

Ja lastest rääkides… Rõivasteta magamine aitab kaasa ka laste saamisele. Või lihtsalt voodis lõbutsemisele, kui seda eelistate. Kui olete juba alasti, saate ühe etapi lihtsalt vahele jätta, seega jõuate armatsemiseni kergemini ja kiiremini. Kas oled mõnikord seksiks liiga väsinud? Kui olete juba alasti, olete ju peaaegu alustanud.