Uurige parlamendiliikme suurust,

Harvadel juhtudel võib president paluda komisjonil oma ettepaneku tagasi võtta. Parlament saab järgmised dokumendid: kõik nõukogu protokollis seisukoha vastuvõtmisel tehtud deklaratsioonid, põhjused, mis viisid nõukogu seisukoha vastuvõtmiseni, Euroopa Komisjoni seisukoht. Tänase süsteemi puhul see n-ö asendusmäär ei ole tagatud. Mida see meie arvates saavutab, on see, et esiteks, inimesed, kes on kogunud juba suhteliselt kaua, kellel on kogunenud suhteliselt suur osa, ootavadki oma rahaga kuni pensionieani ja tõenäoliselt ei võta seda siis ka korraga välja, vaid panevad selle n-ö pika graafiku peale. See on ka töö valijatega oma valimispiirkonnas.

Professor Muthgard Hinkelmann-Toewe'i projekt Fulda-Mosocho Projekti eesmärgiks on Keenia Mosocho piirkonna naiste sugu­elundite sandistamise lõpetamine ja naiste elutingimuste parandamine. Vladimir Kozlov Vähemuste ja inimõiguste aktivistina on ta mari etnilise opositsiooni juht Mari El Vabariigis Vene Föderatsioon valitseva totalitaarse režii­mi vastu. Ta on ühtlasi ka kirjanik ja ajakirjanik, kes võitleb sõnavabaduse eest.

Etniliselt kuulu­vad marid Soome-Ugri keelerühma. Raportöör juhib ettepaneku läbi menetluse eri etappide, nõustades parlamendikomisjoni parlamendikomisjoni etapis arutamise ajal ja parlamenti tervikuna täiskogu etapis üldise lähenemisviisi osas.

Raportöör vastutab parlamendikomisjonile raporti projekti esitamise eest, mis sisaldab tema muudatusettepanekuid Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta. Parlamendikomisjon tuleb raporti projekti läbivaatamiseks tavaliselt mitu korda kokku.

Vaieldavate või nn tehniliste ettepanekute puhul korraldatakse sageli kuulamisi ekspertidega või tellitakse uuringuid Uurige parlamendiliikme suurust mõjuhinnanguid.

Parlamendikomisjonis toimuvate arutelude ajal võib Euroopa Komisjon oma ettepanekut kaitsta ja vastata parlamendikomisjoni liikmete esitatud küsimustele. Kuna nõukogu saab Euroopa Komisjoni ettepaneku ja alustab sellega tööd samal ajal kui parlament, palub parlamendikomisjon harilikult Euroopa Komisjonil ja nõukogul hoida end kursis ettepaneku edenemisega nõukogus ja selle töörühmades.

Kaasatud ja nõuandvad Uurige parlamendiliikme suurust esitavad oma arvamused juhtivale komisjonile. Iga parlamendiliige võib esitada vastutava komisjoni määratud tähtajaks muudatusettepanekuid.

Kõik muudatusettepanekud pannakse vastutavas komisjonis hääletusele, otsus tehakse lihthäälteenamusega. Enne kui vastutav komisjon paneb seadusandliku akti ettepaneku lõpphääletusele, palub ta Euroopa Komisjonil teatada oma seisukoha kõigi parlamendikomisjonis vastu võetud muudatusettepanekute suhtes ning palub nõukogul esitada oma kommentaarid.

Kui Euroopa Komisjon ei ole suuteline seisukohta esitama või ei ole valmis heaks kiitma kõiki parlamendikomisjonis vastu võetud muudatusettepanekuid, võib parlamendikomisjon lõpphääletuse edasi lükata. Kohe pärast vastuvõtmist parlamendikomisjonis kantakse raport täiskogu päevakorda.

Uurige parlamendiliikme suurust Sex hiiglane liikme suurus

Fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget võivad esitada raportile muudatusettepanekuid ja panna need täiskogul hääletusele. Üldjuhul on täiskogul uute muudatusettepanekute esitamise tähtaeg osaistungjärgule eelneva nädala kolmapäeva keskpäev.

Täiskogu arutab seadusandlikku ettepanekut vastutava komisjoni koostatud raporti põhjal, mis sisaldab kõiki esitatud muudatusettepanekuid, seadusandliku resolutsiooni projekti ja vajaduse korral raportööri seletuskirja. Enne hääletust toimuva täiskogu arutelu ajal teeb kohal viibiv volinik iga esitatud muudatusettepaneku kohta teatavaks Euroopa Komisjoni seisukoha ja selgitab seda. Euroopa Komisjoni seisukoha Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute kohta koostab küsimuse eest vastutav peadirektoraat ja selle kiidab heaks volinike kolleegium.

Tegelikkuses koostab selle institutsioonidevaheliste suhete rühm, kuhu kuuluvad institutsioonidevaheliste suhete eest vastutavad komisjoni kabinettide liikmed, ning selle ratifitseerib järgnevalt kolleegium.

Euroopa Parlament paneb kõigepealt hääletusele Euroopa Komisjoni ettepaneku muudatusettepanekud. Seejärel paneb ta hääletusele muudetud või muutmata ettepaneku ning pärast seda seadusandliku resolutsiooni projekti muudatusettepanekud. Lõpuks pannakse parlamendis hääletusele seadusandliku resolutsiooni projekt tervikuna.

Seadusandlik resolutsioon sisaldab ainult avaldust selle kohta, kas parlament kiidab ettepaneku heaks, lükkab selle tagasi või muudab seda. Kõigil eelloetletud hääletustel tehakse otsus lihthäälteenamusega, s. Kui parlament ei võta seadusandlikku resolutsiooni vastu, saadetakse ettepanek tagasi vastutavale komisjonile.

Uurige parlamendiliikme suurust Suurenenud rohk liige

Parlament võib ettepaneku muudatusteta heaks kiita; ettepaneku muudatustega heaks kiita. Kui muudetud kujul Euroopa Komisjoni ettepanek ei saa antud häälte enamust või kui võetakse vastu ettepaneku tagasilükkamise ettepanek, mille on esitanud vastutav komisjon või vähemalt 40 parlamendiliiget, peatab parlamendi president seadusandliku resolutsiooni hääletuse mis tavaliselt toimub pärast muudetud kujul ettepaneku lõpphääletust ja palub Euroopa Komisjonil ettepaneku tagasi võtta.

Kui Euroopa Komisjon seda teeb, siis seadusandlik menetlus peatub. Kui Euroopa Komisjon keeldub ettepanekut tagasi võtmast, saadetakse küsimus tagasi parlamendikomisjonile.

Uurige parlamendiliikme suurust Kuidas suurendada liige munadega

Kui Euroopa Komisjoni ettepanek kiidetakse tervikuna, aga muudatuste põhjal heaks, lükatakse seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi seniks, kuni Euroopa Komisjon teatab oma seisukoha iga muudatusettepaneku suhtes. Kui Euroopa Komisjon ei ole suuteline esitama oma seisukohta ajaks, kui parlament ettepaneku hääletamise lõpetab, teatab ta presidendile või vastutavale komisjonile, millal ta on valmis seisukohta esitama ning ettepanek kantakse esimese sellele kuupäevale järgneva täiskogu osaistungjärgu päevakorra projekti.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? The Conference brings together CAA Associates for an informative and engaging day of learning, sharing and networking. Get the latest scoop from your senior leaders along with some thought-provoking speakers on how to deliver exceptional member experiences and fulfill our mission of keeping Members safe. Attendees are encouraged to use the app to access the conference agenda, session descriptions, speaker bios and connect with other attendees to share and network. Aprillil Toronto konverentsikeskuses Toronto, ON.

Kui Euroopa Komisjon teatab, et ta ei kavatse kõiki parlamendi muudatusettepanekuid vastu võtta, teeb raportöör või vastutava komisjoni esimees parlamendile ametliku ettepaneku selle kohta, kas seadusandliku resolutsiooni projekt tuleks panna hääletusele. Enne ettepaneku esitamist võivad nad paluda presidendil küsimuse käsitlemise peatada. Kui parlament otsustab hääletuse edasi lükata, saadetakse küsimus uuesti läbivaatamiseks tagasi vastutavale komisjonile.

Sellisel juhul on vastuvõetavad ainult need vastutava komisjoni tehtud muudatusettepanekud, mille eesmärk on saavutada kompromiss Uurige parlamendiliikme suurust Komisjoniga. Ma ei pea õigeks, et Riigikogu liige peab müüma maha oma kodu Emmastes, Rõuges või Tartus ning panema lapsed Tallinna kooli. Igal pool maailmas on iseenesestmõistetav, et parlamendi liige säilitab tiheda kontakti oma valimispiirkonnaga. Vastasel juhul viib see Eesti elu Tallinna-kesksuse edasisele suurenemisele — Emmaste ja Rõuge kandi rahvas ei kandideeriks enam parlamenti.

Kindlasti peab aga korterikompensatsiooni saajaid kontrollima. Ka veidi rohkem eetilisust ei teeks paha.

  • Töö nagu iga teinegi - Arvamus - Sakala
  • Millised liikme suurused olid teie paavsti
  • Seadme suurendab peenise
  • Kes parit tahtedest on suur suurus liige
  • Tean, et see ei ole kerge — kõik eelnevad katsed on jooksnud liiva —, aga üritada tasub.
  • Väliskomisjon ja arengukomisjon valivad
  • Veel üks protseduuriline küsimus.
  • И снова их крохотные мысли пробились в его сознание: Где те люди, которые создали Семь Солнц.

Kui sa ei häbene eputada oma miljonitega, siis võiks häbeneda maksumaksjalt hüvitust küsida. Mulle igal juhul meenus ütlus: miski ei muutu kiiremini iseenesestmõistetavaks kui privileeg.

Tegelikult peab uus skeem olema lihtne ja igale inimesele tuttav. Sul on palk. Ja siis sa valid, kas üürid või ostad kahetoalise või suurema korteri; kas sõidad bussi või taksoga või ostad või liisid auto; kas sööd restoranis või keedad toitu kodus.

Nii lihtne see ongi. Ja nüüd, mis on oluline, ka tänane süsteem ei ennusta, et me suudame seda eesmärki täita, mida te tsiteerisite. Tänase süsteemi puhul see n-ö asendusmäär ei ole tagatud. Ehk siis, noh, me võime ju vaielda selle üle, kas meie tehtud muudatused muudavad olukorda paremaks või halvemaks, meie kindla veendumuse järgi muudavad kindlasti paremaks, aga lähtepunkt on mõista seda, et ka tänane süsteem ei taga seda eesmärki.

Nii et midagi tuleb ju ette Uurige parlamendiliikme suurust ja siin on meie lahendus.

Uurige parlamendiliikme suurust Folk oiguskaitsevahendid suurendada seksuaalset liiget

Signe Kivi Aitäh, austatud juhataja! Tsiteerin Jüri Ratast 1. See, mida riik on süvendanud, mis garantii ta on andnud, mis usalduse ta on andnud, see kindlasti jätkub," lisas ta. Täna on peaministri eelnõu hääletuse sidunud usaldushääletusega. Aga eelnõu kaitseb rahandusminister. Kaitsete teie. Aga kuidas me teame, et peaminister on aasta varasemast lubadusest loobunud? Ja tõesti huvitav, kuidas teil õnnestus Jüri Ratase veendumust kraadi pöörata?

Rahandusminister Martin Helme kraadi on ring peal, jah. Jaa, Ratas käibki ringi, ongi kraadi. Mina ütleks selle kohta niimoodi, et eks ta ole üks igati hea trikk ja eks me kõik oleme seda kasutanud, et poliitikutele nende enda sõnadega vastu pead lajatada.

Poliitika on dünaamiline.

Sahharovi auhind toetab mõtte­vabadust kogu maailmas

Siis oli teine valitsus teises koosseisus, teiste plaanidega, teistsuguste maailmavaadetega erakondadega selles konkreetses koosseisus ja siis ei olnud see teema ka tegelikult debatina sellisel moel üleval. Nii et seda ja ma lisaksin ka seda, mida on siin öelnud nii mõnedki teised, et aga inimeste seisukohad võivad ju aja jooksul areneda, argumendid võivad mõjuda, ma äkki loodan, et mõni reformierakondlane täna tuleb meie poole üle, äkki argumendid mõjuvad.

Selles mõttes ja ma juhin tähelepanu sellele, mis on väga oluline, mis on väga oluline, siin me jõuame kindlasti, ma vähemalt loodan, et me jõuame selles arutelus nende teemadeni ka, me jõuame küsimuseni, kas seda reformi saab või peaks takistama kohtute kaudu, aga vahepeal olid valimised ja valimistel oli kaks erakonda, kes täna on valitsuses, kes ütlesid, et nemad tahavad teise pensionisamba reformida enam-vähem täpselt nii, nagu siin täna kirjas on.

Isamaa jaoks oli see põhiline Uurige parlamendiliikme suurust kõige kesksem valimislubadus, aga meil oli see ka täiesti selgelt valimisplatvormis kirjas. Ehk siis valimistel andsid valijad uue suunise. Ja ma arvan, et see on väga mõistlik, et poliitikud kuulavad suuniseid, mida valijad annavad.

Katri Raik Hea eesistuja!

Loe 9 tundi riigikogus kestnud pensionireformi arutelu stenogrammi

Härra minister! Mina olen mõnevõrra mures teavituse pärast, näiteks sellesama reformi osas. Uurige parlamendiliikme suurust venekeelses sotsiaalmeedias levib praegu uudis, et mu sõbranna töötab Swedbankis, andke endast teada, panen teid järjekorda, saate esimesena raha kätte. Kas valitsusel on selge teavitusplaan, kuidas antud reformist inimesi teavitada nii eesti kui vene keeles? Kui me seni põhiliselt rõhutame valikuvabadust, siis selge, et raha väljavõtmisel tekib ka vastutus, et inimese põhiline küsimus, mis on, on ju see, milline on mu pension, kui ma olen teise sambaga liitunud ja milline on mu pension siis, kui ma olen raha välja võtnud.

Ehk veel kord minu küsimus puudutab konkreetselt teavitusplaani, mis valitsusel kas on või ei ole. Ma esimeses jäejekorras arvan, et kõige olulisem teavitus on see, et inimesed jälgivad seda ühiskondlikku debatti, mis on kestnud nüüd juba tegelikult varsti aasta otsa ehk kui valimiskampaanias juba see teema tõstatus ja me oleme täna juba, varsti on aasta valimistest, siis kes on vähegi huvi tundnud selle asja vastu, siis on saanud kindlasti väga olulist teavet.

Kusjuures siin on oluline märkida, et on ju tellitud erinevaid küsitlusi või uuringuid, mis räägivad meile väga selget keelt sellest, et inimesed ennem seda ühiskondlikku debatti ei teadnud üldse mitte midagi sellest, kus neil raha on, mis see raha seal teeb, kui palju ta tootlus on, mis vahe on esimesel-teisel sambal, mismoodi seda kätte saab Uurige parlamendiliikme suurust ei saa. Ja ma arvan, et see teadlikkus on viimase aasta jooksul Eestis väga-väga palju rohkem kasvanud.

Nüüd teine on loomulikult see, et jaa, ja on räägitud teavitusest ka riigi poolt ehk siis kõik need asutused, kelle kaudu need erinevad siis liigutused käima hakkavad, nagu pensionikeskus või maksuamet või sotsisaalkindlustusamet. Nendele tulevad eri infoleheküljed, n-ö korduma kippuvad küsimused me oleme isegi leppinud kokku, et tuleb n-ö kuum telefoniliin, kuhu inimesed helistada saavad ja oma siis küsimustele vastuseid saavad küsida.

Töö nagu iga teinegi

Et selle peale on mõeldud, see on plaani võetud. Ja nüüd kolmas, mis toimib sõltumata sellest, mida valitsus plaanib või ei plaani, on ju selge, et praegused pensionifondide valitsejad teevad oma kampaaniat selle jaoks, et veenda inimesi jätkama või pakuvad neile mingisuguseid siis alternatiivseid või uusi investeerimistooteid, et neid inimesi ikkagi enda juures hoida ja saavutada seda sama, mida siin mitu korda on siis muret tuntud, et kas ikka inimesed säästavad oma vanaduspõlve jaoks.

Nii, et ma arvan, et selle teavituse, see on oluline teema, see on oluline küsimus, et kas me sellega Uurige parlamendiliikme suurust ja vastus on jah, tegeletakse, sellega tegelevad väga paljud.

Jüri Jaanson Suur tänu! Te siin eespool mainisite, et olete rääkinud asjatundjatega, kelle sõnul siis reaalmajandus on see parim koht, kust parimat tulemit saab, majanduslikku tulemit. Nii et selle põhjal, ma saan aru, on teil tekkinud eeldus, et kui tavainimene investeerib, siis tuleb ta tururiskidega samamoodi toime nagu fondihaldurid.

Aga nüüd asja teine kant. See ei suurenenud nendes riikides, kus oli mitmekihiline pensionisüsteem. Kuidas te kommenteerite praegu seda? Kas need riskid Palun kommenteerige! Kõigepealt, tulles oma varasema vastuse juurde, millele te viitasite, et kas tavainimene investeerib paremini või halvemini, eks see sõltub Uurige parlamendiliikme suurust, aga mina ei rääkinud sellest.

Mina rääkisin sellest, et pensionifondid, soovides pakkuda inimesele paremat toodet, teevad ümber oma investeerimispoliitika. Ja nemad kindlasti on professionaalid ja leiavad kindlasti võimalusi arvestada seda uut süsteemi ja ajada taga paremat tootlust.

Nüüd, enesetappude kohta mina tean seda statistikat — kuigi mul seda käisest võtta ei ole —, et Mul ei ole küll kuhugi viidata, aga minu teada vähenes.

Ja kui minult küsida, miks, siis vastus ei ole mitte selles, et meil on ma ei tea, kui mitmekihiline Uurige parlamendiliikme suurust või mitmesambaline pensionisüsteem, vaid vähenes sellepärast, et ühiskonnas valitses hoiak, et meil on kõigil praegu ühiselt raske ja keegi ei ole siin luuser. Kõigil oli raske, kõigil olid keerulised ajad.

Ja see, kui sul isiklikult oli raske, ei olnud sinu isiklik läbikukkumine. Ma ei oska teiste riikide statistikat vastata ja ma pean tunnistama, et ma ei ole selle statistikaga ka kursis, aga ma julgen küll arvata, et katse üritada jätta muljet, et pensionireform toob meile kaasa mingi enesetappude laine, ei ole veenev mulle. Liina Kersna Aitäh, hea eesistuja!

Kui ma olen õigesti aru saanud, siis teisest sambast väljavõetud raha eest võib inimene ka tagasi maksta oma kiirlaenu võla. Ma olen aru saanud, et selle eelnõu järgi ei ole see sugugi keelatud. Kuidas teile tundub, et kas kiirlaenu tagasimaksmine teise pensionisamba raha eest on investeering Suurenda praegu kas teil on informatsiooni, kui palju meil Eestis on selliseid inimesi, kes on kiirlaenu võlaorjuses?

Jaa, te olete õigesti aru saanud. Kui inimene võtab oma teisest pensionisambast oma raha välja, siis ta võib sellega teha, mida tahab. Ta võib sellega teha, mida tahab, ta võib maksta sellega oma laene, ta võib selle kinkida oma lastele või õdedele-vendadele või mõnele sümpaatsele poliitikule, kui tahab.

See ongi tema raha ja ta teeb sellega, mis ta tahab.

Uurige parlamendiliikme suurust Kuidas suurendada liikme maja kolm paeva

Nii et selles osas ma nüüd küll seaks kahtluse alla selle väite, et olla kiirlaenuvõla keerises olukorras, kus sul tegelikult on kuskil olemas mingi finantsvara, ja võib-olla liikuda Uurige parlamendiliikme suurust pankroti poole, ma sean nagu kahtluse alla selle käitumise ratsionaalsuse. Et kui sul on tekkinud tõsised keerulised finantsraskused olevikus, siis ma ei arva, et me peaksime a priori ütlema, et neid ei tohiks lahendada üldse, sest et sinu tegeliku vara väärtus võib hoopis palju kiiremini sellisel juhul kannatada.

Aga ma pean ka ütlema, siia juurde lisama, et kiirlaenu teema lahendamiseks on meil, ma arvan, umbes juba viis aastat tagasi vastu võetud seadus, mis seda reguleerib, ja see probleem Eestis minu teada ei ole mingisugune pandeemiline. Riina Sikkut Aitäh, hea juhataja! Sotsiaalmaksuseaduse §1 ütleb, et sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis.

Selleks, et kehtivat seadust mitte täita, peavad olema äärmiselt kaalukad põhjendused. Millega on põhjendatud see sotsiaalmaksuseaduste põhimõtete rikkumine ja sotsiaalmaksuna kogutud raha jagamine inimestele kasutamiseks võla tagasimaksmiseks, igapäevaseks tarbimiseks ehk eesmärkideks, mis ei ole kooskõlas maksu kogumise eesmärkidega?

Aga seda §-i rikuti juba siis, Uurige parlamendiliikme suurust tehti praegune süsteem. Et see, et ta on seal fondis kinni ja me ütleme, et te saate selle kätte, kui sa lähed siis vanast peast pensionile, aga tegelikult ons ee raha juba erastatud. Tegelikult on see raha juba erastatud. Et see ei ole enam ju pensioniraha nagunii.

Nii et selle etteheitega tuleb aastat tagasi minna. Erkki Keldo Aitäh! Te eelnevalt mainisite, et majandus on selline asi, mida teie väga pikalt ette ei suuda ennustada, et peate kristallkuulile vaatama või väga keeruline on. Küll aga on Eesti Pangas inimesed, analüütikud, kes on vaadanud seoseid demograafiaga, kuna demograafia on ennustatav — täna me teame, milline on demograafiline seis suuresti aastaks — ja on andnud siis n-ö selle reformi lõhkumise tulemusena kolm võimalikku varianti, mida Eestis peaks siis sellisel juhul tegema: on see siis pensioni vähenemine kolmandiku võrra, on see üpris märgatav maksutõus või siis kolmandana lausa suur Uurige parlamendiliikme suurust sissetoomine Eestisse.

Selle tulemusena ma tahaks teada, milline on teie ja valitsuse siis isiklik seisukoht, et mida Eesti tulevikus peaks siis tegema nendest kolmest variandist. Mis on teile nagu kõige sobivam? Jaa, no selle üle on mul hea meel, et neil on seal kristallkuul. Kahjuks tuleb ka öelda seda, et aga demograafia ei ole ette ennustatav. Sellepärast, et veel viis aastat tagasi kõik ennustajad Eestis ütlesid, et Eestis rahvaarv hakkab vähenema ja hakkab juba kohe vähenema ja hakkab kiiresti vähenema.

Ja mis on juhtunud? Viimased kolm-neli aastat on Eestis rahvaarv kasvanud. Kõik need trendid, mida joonistati eelmise kümnendi alguses, ilusad või koledad suured graafikud, siia- ja sinnapoole, tohutu kiire kõveraga. Aga need tuleb maha kriipsutada ja uued joonistada, sest isegi nii lühikeses perspektiivis nagu viis aastat ei olnud inimesed võimelised ennustama demograafiat ette.

Ja nüüd meile öeldakse, et me teame 30, 40, 50 aastat demograafiat ette ennustada. Ja siis joonistatakse meile seina peale tohutud mingisugused kolm stsenaariumi — vaadake, milline luuleline, "kolm stsenaariumit" —, üks on hullem kui teine. Ma ei Uurige parlamendiliikme suurust neid stsenaariumeid lihtsalt tõsiselt. Nii lihtne. Marko Mihkelson Aitäh! Viimasele küsimusele vastates te ignoreerite fakti, et tegelikult need kasvunumbrid ongi tulnud just sisserändest, aga see selleks.

Et pensionisüsteemi raputajad või lõhkujad, praegune valitsus, teie seal hulgas, argumenteerite kodanikele vabadust andes või vabadust pakkudes siis raha välja võtmisel, et nad on targad, nad oskavad sellega hästi ümber käia ja Uurige parlamendiliikme suurust õigeid, vajalikke otsuseid iseenda ja oma tulevikku silmas pidades.

Eelmine kord, kui me esimesel lugemisel, me arutasime seda, ma küsisin teie käest, et milline on Eestis finantskirjaoskuse õpetamine koolides või ka natukene laiemalt.

Te ütlesite otse, et te ei tea seda. Minu küsimus, et kas te vahepeal olete natukene rohkem ennast kurssi viinud ja kas ka valitsus tegelikult kavandab mingisuguseid tegevusi selleks, et selles valdkonnas meie inimeste kirjaoskus ehk siis finantskirjaoskus kasvaks.

Rahandusminister Martin Helme Jah, aitäh! Noh, jah, ma ütleks, et valikuliselt siiski siin esitlete meie argumentatsiooni, et suur osa argumentatsioonist on ikkagi see, et mitte see, et inimesed on nii kangesti geniaalsed investorid, vaid see, et senise süsteemi haldajad ei ole sugugi hästi toime tulnud selle investeerimisega ja see praegune süsteem elab nii olemasolevate penisonäride arvelt, kui ka tulevaste pensionäride arvelt.

Veel vähemalt 40 aastat maksame me selle süsteemi n-ö käivitamisele peale ja see ei rahulda meid. Et mitte küsimus ei ole selles, et me arvame, et inimesed on nii targad, et nad on võimelised mingid tohutud tootlused välja saama, vaid me anname inimestele võimaluse valida ja otsustada, et kui nad arvavad, et see süsteem sisuliselt nende raha halvasti paigutab, siis nad parem võtavad selle raha praegu välja ja kasutavad ise ära.

Kusjuures ma tahan rõhutada, see on alati oluline, inimesed, kes lahkuvad teisest sambast, nende sotsiaalmaksu laekumine täiel määral läheb esimesse sambasse üle ehk nende esimese samba osaku suurus kasvab ja seda tuleb ka arvesse võtta, et tegelikult ei ole niimoodi, et võetakse teine sammas ära ja midagi ei tule asemele. Tuleb asemele suurem esimene sammas.

Uurige parlamendiliikme suurust Kuidas suurendada liikme 3 nadalat

Nüüd rahalisest kirjaoskusest, on mul sellest juttu olnud haridusministriga, sellest konkreetsest sellest teemast ja tema kinnitas mulle, et on olemas terve hulk igasuguseid programmi ja projekte, mis sellega tegelevad. Hanno Pevkur Aitäh! Kõikidest nendest selgitustest on selgelt aru saada: üks selline arusaamatu käkk on meil siin laua peal. See ongi see põhiline etteheide, mida ju ka õiguskantsler on teile öelnud, et see on ebavõrdne kohtlemine inimeste vahel ja te võtate esimese samba arvelt teise sambasse pandud vahendid ja ütlete inimestele, et jaa, makske selle eest laenud, kiirlaenud või kinkige lastele, nagu te siin ütlesite.

Siis saaks veel tulumaksu ja käibemaksu rohkem. Ja siit ongi võib-olla minu küsimus, et kas te olete teinud Rahandusministeeriumis ka arvutused järgmise RES-i vaates, et kui palju siis järgmisel ja ülejärgmisel aastal tulumaksu ja käibemaksu rohkem laekub, mida valitsus siis rõõmsalt laiali saab puristada? Ei, see ei ole arusaamatu käkk. Küsimus on selles, et te ei taha nõustuda sellega, aga ju te ikka aru saate, mis siin on.

Uurige parlamendiliikme suurust mõttes ma arvan, et see on täiesti selgelt arusaadav, mida me teeme ja mis on selle tagajärg. Me võime olla eri arvamusel selles, kas see tagajärg meeldib või ei meeldi. Ma vaidlen vastu ka sellele, et tegemist on ebavõrdse kohtlemisega.

Lõplik ettepanek edastatakse samaaegselt Euroopa Parlamendile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele ning mõnel juhul Regioonide Komiteele ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

Üldse, kui me räägime õiguskantsleri kirjast, mis ta saatis, siis mina ütlen, et kogu see kiri oli kantud sellest, et õiguskantsler vaatab nagu pikksilma valest otsast sisse. Kogu see ebavõrdne kohtlemine ju saab alguse sellest, et loodi tänane süsteem, ja selle tänase süsteemi loomise käigus hakatigi inimesi põhimõtteliselt väga erinevalt Uurige parlamendiliikme suurust.

Ja nüüd nõuda nende väga erinevalt koheldud inimeste puhul, et me neid kuidagi saaksime tagasi võrdselt kohtlema hakata, põhimõtteliselt see on teostamatu nõue. Aga lähtekoht ei ole mitte see, et me tänasel päeval kohtleme inimesi ebavõrdselt, vaid lähtekoht on see, et ebavõrdselt hakati inimesi kohtlema 17 aastat tagasi.

Ja kusjuures see ebavõrdsus on erinevates küsimustes erinevate sammaste kasuks. Ehk siis esimese samba puhul on solidaarsus esimese samba kasuks, aga teise samba puhul on see n-ö paremini teenivate inimeste võimendus nende kasuks.

Nüüd siin kõlas väide, et me n-ö teisest sambast hakkame rahastama esimest sammast, tegelikult on täpselt vastupidi.

Praegu rahastatakse esimesest sambast Uurige parlamendiliikme suurust sammast. Ja vastus küsimusele, kuidas siis on, kas me oleme arvutusi teinud. Teatud arvutused on muidugi tehtud. Meil on isegi tehtud arvutused, mis siis on riigieelarveline mõju, kui lahkujate asemel on hoopis liitujaid rohkem.