Liikme t suurendamine

Vastutus järgneb ikkagi kas osaniku või juhatuse liikme süülise teo tõttu, mis toob kaasa osaühingule makseraskused või pankroti. Tehingute õiguspärasuse kontrollimiseks on seaduses ette nähtud erikontrolli instituut. Kuid see ei tähenda, et aktsionäril peaks olema õigus alati küsida iga üksiku lepingu kõiki detaile.

Mida peaksime tegema? Õigusbüroo juristi vastus T. Raudmägi : Vastavalt äriseadustik § peab äriühingul olema netovara vähemalt pool kapitalist või vähemalt kapitali minimaalne suurus osaühingu puhul EUR ja aktsiaseltsi puhul 25 EUR. Äriõiguse omakapitali nõuded on mõeldud võlausaldajate kaitseks, et tegu ei oleks rahatu äriühinguga.

Kui netovara ehk omakapital langeb alla eeltoodud miinimumi, tuleb üldreeglina suurendada kapitali. Vahel viib omakapitali miinusesse suur laenukoormus.

Liikme t suurendamine

Soovitav on omakapitali nõuete täitmisega seotud kapitali suurendamisel kasutada ülekurssi. Üks senine nõukogu liige on tagasivalimisele vastu.

Liikme t suurendamine

Kuidas käituda? Raudmägi : Äriõiguse põhimõte on, et juhtorganite liikmeid on õigus igal ajal Liikme t suurendamine kutsuda.

Liikme t suurendamine

Seega on aktsionäril õigus ennetähtaegselt nõukogu liige tagasi kutsuda. Nõukogu liikmel võib olla õigus ennetähtaegsel tagasikutsumisel hüvitisele, kui see on temaga sõlmitud lepingus kokku lepitud.

Liikme t suurendamine

Juhatus peab esitama uue nõukogu liikmete nimekirja ja aktsionäri otsuse äriregistrile, sellega on nõukogu koosseis muudetud. Küsi infot!

Liikme t suurendamine