Liikme tasu mootmed.

Natuke kaldun teemast kõrvale ja uurin, kas keegi oskab soovitada raamatupidajat, kes kasutab Meritit ja oleks huvitatud lisatööst? Minu põhiline küsimus on ilmselt see, et kas see võib olla juhatuse liikme tasuna vormistatud, kui sisuliselt teen ka tööd osutan teenust , mitte ei tegele ainult ettevõtte juhtimisega? Juhatuse liikmete tasu on väga erinev, sõltudes maja suurusest ja tegevustest, mida soovitakse korteriühistus teha.

Liikme tasu mootmed Suurus kingad ja liige CM

Juhatuse liikmete tasustamine projektide raames Millisel alusel ja kelle nõusolekul maksta juhatuse liikmetele töötasu või kompenseerida kulutusi projektide elluviimisel? Kes võib tasu määrata? Mittetulundusühingute seadus § ütleb, et juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

Viewing 8 reply threads Siiani olen saanud juhatuse liikme tasu EUR bruto. Nagu aru saan, siis EUR kuus on sellest aastast maksuvaba.

Seda punkti on tõlgendatud väga liberaalselt moel, et ta kehtib vaid juhatuse liikme tööga kaasnevate kohustuste ja vastutusega, olles niiöelda juhatuse liikme pidev palk.

See tähendaks, et kui projektide elluviimisel teostab mingeid töölõike isik, kes on juhtumisi juhatuse liige, ei rakendu viidatud paragrahv, sest tegu pole tema töö tasustamisega juhatuse liikmena.

Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Üldkoosoleku pädevus, mida ei tohi anda teiste organite pädevusse, on juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ning selles tehingus MTÜ esindaja määramine MTÜS § 19 lg 1 p 6. Tarvilik on, et juhatuse liikmega määrab üldkoosolek lepingut sõlmima, kas teise juhatuse liikme või mõne teise organi, nt revisjonikomisjoni liikme või ühekordselt nimeliselt konkreetse MTÜ liikme. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingule ei kohaldata üldiselt töölepingu kohta sätestatut, vastavalt TLS § 1 lg 5. Juhatuse liikme leping on käsundusleping.

Järelikult ei oleks tarvis üldkoosoleku otsust, juhatused töötavad valdavalt ju nagunii tasuta. Pigem tasub aga olla konservatiivsemal seisukohal, millele on asunud ka mitmed rahastajad KÜSK, KIK, VÜFnõudes igasuguste tasude või kompensatsioonide määramisel juhatuse üle järelevalvet teostava organi üldkoosolek, volinike koosolek, nõukogu otsust või Liikme tasu mootmed, kus määratakse ära töö sisu, maht ja tasu.

Mõni rahastaja KIK Liikme tasu mootmed aktsepteeri üldse juhatuse liikme lepinguid, liigitades selle lepingu nimest tulenevalt juhtimiskulude alla.

Language switcher

Kujunenud praktikale see ei vasta, ent sisuliselt ei ole muidugi ka projektitööde tegemisel juhtimisega eriti pistmist. Lihtsam Liikme tasu mootmed Kui MTÜs on tööd rohkem ja tavaliselt viivadki juhatuse liikmed ka projekte ellu, on mõistlikum üldkoosolekul teha ühekordne otsus, nt juhatuse ametiajaks või kas või tähtajatult, et projektidega seotud töötasude ja kompensatsioonide määramine on juhatuse pädevuses, sh juhatuse liikmetele endile.

Niisugune otsus peaks sobima rahastajatele, kuna on olemas formaalne alus tasu maksmiseks, samas võib juhatus seda ka kurjasti kasutada, nii et selle variandi eelduseks on aus ja avatud suhtlus liikmetega.

Milline leping sõlmida? Projektitööde jaoks ei ole õige sõlmida juhatuse liikme lepingut, vaid see võib olla vabalt töö- töövõtu- või käsundusleping. Mitme juhatuse liikme puhul võib lepingu allkirjastada ühe juhatuse liikmega teine juhatuse liige.

Liikme tasu mootmed Vienna peenise suurenenud

Üheliikmelise juhatuse puhul peaks kõrgema organi otsus sisaldama ka volitust isikule, kes nt üldkoosoleku poolt juhatuse liikmega lepingu sõlmib. Kui MTÜ on väike ja sõbralik ning rahastaja lepingut ei nõua, ei pea seda tingimata muidugi vormistamagi, aga eks ta kindlam ole.

Liikme tasu mootmed mojutab liikme paksuse suurenemist

Sarnane küsimus tekib ka tööajatabelitega, kui rahastaja neid nõuab. Kuigi juhatuse liige vastutab enda tehtud projektitöö eest teisest küljest ka juhatuse liikmena, ei saa ta ise enda tööajatabeleid kinnitada.

  1. Korteriühistu juhatuse liige vastutab selle eest, et ühistu kohustused teenusepakkujate ees oleks täidetud.
  2. Внезапно раздался его возглас.
  3. Kuidas suurendada liige tundus
  4. Uus maksusüsteem ja juhatuse liikme tasu - volmarsoft.ee
  5. Leping juhatuse liikmega | Teejuht vabaühendustele
  6. Kuidas toesti suurendada liiget ilma rahata
  7. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord – Riigi Teataja
  8. Мост через нее был наведен лишь во времена великого кризиса: когда Луна падала, ее уничтожение осуществили именно ученые Лиса.

Sellekski võib kasutada kui see rahastajale sobib teist juhatuse liiget või üldkoosoleku määratud esindajat, kes ka lepingu allkirjastas. Miks nii palju jama? Aina enam räägitakse ka MTÜdes huvide konfliktidest ning siinsed küsimused tekivadki peamiselt seetõttu, et loogiliselt võttes ei peakski ju saama sama organ ehk juhatus ise enda töötingimusi seada ja nende saavutamist kontrollida.

Plaanin siiski asutada OÜ, kuna ei soovi peale esimest aastat hakata tulumaksu ettemakseid tegema.

Ühe projekti piires on ka mõeldamatu, et üldkoosolek ühe juhatuse liikme projektitöö järele valvata, nii et siin nimetatud protokollid ja lepingud ongi ehk minimaalsed, millega suhted paberil fikseerida.