Rasvumise liikme mootmed, Europarlament: võidelgem rasvumisega varajases nooruses

Seadistamine: Kakskümmend üheksa üldpraktikat, Melbourne, Austraalia. Selle selgitamiseks võib välja töötada mitu ideed. Oli tõendusmaterjali väikest, märkimisväärset, kuigi püsimatut mõõduka intensiivse füüsilise aktiivsusega 9-kuulise füüsilise koormusega treenitud kooliaja osakaalu suurenemise kohta 9-kuulistel lastel ja ainult kohandatud analüüside korral puudulike tõendite osas igapäevase kehalise aktiivsuse paranemisest sekkumisharu, mida jätkati 15 kuu pärast. Raportis tuuakse esile, et ülekaalulised lapsed on sageli ülekaalulised ka täiskasvanutena ning et seetõttu peaks komisjon ja kõik teised osapooled seadma endale prioriteediks rasvumise vastase võitluse alates varasest noorusest. Sekkumisharu igapäevase kehalise aktiivsuse suurenemise kohta oli vähe tõendeid.

Noorte rasvumine ähvardab Euroopat tulevikus kriisiga

Europarlamendis poolthäälega vastu võetud raportis tuuakse esile, et Euroopa lastest on ülekaalulised peaaegu 22 miljonit ja enam kui 3 miljonit last on rasvunud. Europarlamendi fraktsiooni Liit Rahvusriikide Euroopa Eest kuuluvad Alessandro Foglietta algatusraportis märgitakse, et ülekaalulisus ja rasvumine on võtmas epideemia mõõtmeid.

Üle poole Euroopa elanikkonnast on ülekaaluline ning rasvumise ja ülekaalulisusega seotud haigused moodustavad mõnes liikmesriigis hinnanguliselt 6 protsenti riigi tervishoiukuludest.

Lastest on ülekaalulised peaaegu 22 miljonit ning Rasvumine on üks suurimaid surma põhjustajaid, mida seostatakse eelkõige paljude krooniliste haigustega, sealhulgas II tüübi diabeediga, südame-veresoonkonna haigustega, kõrgvererõhutõvega, südame isheemiatõvega ja teatavat liiki kasvajatega. Raportis tuuakse esile, et ülekaalulised lapsed on sageli ülekaalulised ka täiskasvanutena ning Rasvumise liikme mootmed seetõttu peaks komisjon ja kõik teised osapooled seadma endale prioriteediks rasvumise vastase võitluse alates varasest noorusest.

Saadikud leiavad, et juba kooli ajal tuleb võtta sammud tagamaks, et kehaline Rasvumise liikme mootmed ja tasakaalustatud toitumine saaksid osaks lapse käitumisharjumustest. Parlamendiliikmed soovivad ka, et jälgitaks ja parandataks koolides ja lasteaedades pakutava söögi kvaliteeti, nt võiks koolide toiduautomaatides müüa värskeid puu- ja köögivilju. Perearstid ei kaalunud ega mõõtnud nendel visiitidel lapsi tavapäraselt, kuna sekkumine keskendus pigem käitumise kui kaalu muutmisele.

  1. Kuidas ma saan peenise suumida
  2. Тебе надо будет расспросить об этом у кого-нибудь из наших специалистов по теории поля.
  3. Osa: Rahvusvaheline ülekaalulisuse ajakiri Mai,
  4. Europarlament: võidelgem rasvumisega varajases nooruses - Tarbija - Majandus
  5. Kuidas koore tegutseb liige
  6. Kuidas suumida liige, kui see on umberloikamine

Visiidi kuupäev, arutatud sisu ja sõlmitud lepingud kanti lapse haigusloosse LEAP-vormile. Kui toimus mõni muu kui LEAP-i külastus nt ägeda ravi konsultatsioonidpaluti perearstil ka eelnevalt arutatud strateegiaid lühidalt julgustada ja tugevdada. Mõõtmed Järelmeetmed olid kavandatud 6 ja 12 kuud pärast randomiseerimist korduva antropomeetria saamiseks ning vanemate ja laste küsimustike täitmiseks.

Seadistamine: Kakskümmend üheksa üldpraktikat, Melbourne, Austraalia.

Teisese tulemuse mõõtmeid on varem kirjeldatud. Vanematele anti nimekiri 14 toidu- ja joogikaubast, mis jaotati hiljem uurimisrühma järgi tervisliku ja vähem tervisliku toidu ja joogi kategooriatesse.

Rasvumise liikme mootmed

Kinnitatud Bouchardi koolijärgse tegevuspäeviku abil anti 16 lapsevanemale seitsme tegevuskategooria loetelu. Keskmine päevane aktiivsuse skoor arvutati vanemate laste aktiivsuse hinnangust skaalal 1 istuv kuni 7 intensiivne aktiivsus minutiliste intervallidega vahemikus Laste aktiivsus jaotati ka madala aktiivsusega hinnangud 1—3 kulutatud aja protsendiks võrreldes kõrgema aktiivsuse tasemega hinnangud 4—7, mõõdetud mõõduka ja jõulise tegevusega kulutatud aja protsendina.

Lapse tervislikku seisundit mõõdeti, kasutades osalise PedsQL-i vanema puhverserveri ja lapse eneseraporti 9 ja lapse keha rahulolu ning füüsilise väljanägemise ja globaalse eneseväärtuse tulemusi, kasutades Collinsi kehakuju taju 17 ja muudetud Harter 18 skaalat, vastavalt.

Sotsiaalmajanduslik staatus SES määrati vastavalt elukoha postiindeksile, kasutades Rasvumise liikme mootmed statistikaameti loenduspõhiseid piirkondade sotsiaal-majanduslikke indekseid SEIFA käsitlevat suhtelise sotsiaalmajandusliku ebasoodsa olukorra indeksit keskminesd LEAP sekkumise tagamiseks vajalikud ressursid registreeris uurimisrühm ning sekkumis- ja kontrollperekondade perearstide visiitide auditi kaudu. Ressursside kasutamist hinnati sobivate palgaskaalade, reisikulude hüvitiste ja Medicare'i eeliste ajakava tasumäärade alusel.

Kontrolliti kõigi muutujate täpsust, puuduvaid väärtusi ja nende jaotuse sobivust kavandatud analüüside jaoks. Proovivarustuse võrdlus põhines ravikavatsuse põhimõttel.

Rasvumise liikme mootmed

Analüüsiks kasutati juhuslike efektide lineaarse regressiooni 23 meetodit, et võimaldada korrelatsiooni osalejate reageeringute vahel, mida nägi sama perearsti. Rakendati nii korrigeerimata kui ka kohandatud analüüse.

Kõiki võrdlusi kohandati vastavalt vanusele ja soole, välja arvatud KMI z- tulemus, mille puhul vanust ja sugu on juba kohandatud.

Eesmärgid:

Analüüse kohandati tulemuste lähtetaseme mõõtmetega, välja arvatud lapse enda poolt teatatud mõõtmistulemused, mida algtasemel ei kogutud. Kuna mõned tulemused olid mittesümmeetrilised, valideeriti juhuslike efektide mudelite tulemused, kasutades bias-korrigeeritud kiirendatud alglaadimiste usaldusvahemikke CI.

Tulemused Tabelis 1 on toodud laste lähteseisundid, mis olid uuringuüksuste lõikes võrreldavad, välja arvatud see, et kõrgemad sotsiaalmajanduslikud rühmad olid sekkumisüksuses paremini esindatud.

Osalevate praktikate asukoht hõlmas sotsiaal-demograafilist spektrit, mediaanpraktika oli suhtelise sotsiaalmajandusliku ebasoodsa olukorra indeksis nda centili lähedal vahemikus ndas centiilis.

Europarlament: võidelgem rasvumisega varajases nooruses Saadikud teevad muu hulgas ettepaneku märgistada toiduaineid selgemini, pakkuda koolides ja lasteaedades tervislikku toitu ning vähendada puu- ja köögiviljade käibemaksu. Europarlamendis poolthäälega vastu võetud raportis tuuakse esile, et Euroopa lastest on ülekaalulised peaaegu 22 miljonit ja enam kui 3 miljonit last on rasvunud. Europarlamendi fraktsiooni Liit Rahvusriikide Euroopa Eest kuuluvad Alessandro Foglietta algatusraportis märgitakse, et ülekaalulisus ja rasvumine on võtmas epideemia mõõtmeid. Üle poole Euroopa elanikkonnast on ülekaaluline ning rasvumise ja ülekaalulisusega seotud haigused moodustavad mõnes liikmesriigis hinnanguliselt 6 protsenti riigi tervishoiukuludest.

Kuigi meie eesmärk oli näha osalejaid 6 ja 12 kuud pärast randomiseerimist, olid keskmised jälgimisperioodid tegelikult 9, 1 kuud sd 0, 9 seega teatatud kui '9-kuuline järelkontroll' ja 15, 0 kuud sd 1, 6 '15 kuu järelkontroll '. Kuna nad nõudsid 4-päevase toidu- ja aktiivsuspäeviku täitmist, puudusid olulised andmed igapäevase kehalise aktiivsuse ja igapäevase toitumise tulemuste kohta vt tabel 2.

Rasvumise liikme mootmed

Täissuuruses pilt Täissuuruses tabel Esmane tulemus KMI Tabelis 2 on esitatud korrigeerimata ja kohandatud tulemuste võrdlus sekkumis- ja kontrollrelvade vahel. Teisene tulemus Võrreldes kontrollidega näitas sekkumisgrupp toitumisskoori olulist paranemist, püsides 15 kuu vanuselt.

Selle põhjuseks oli rasvasisaldusega piima vähenemine ning madala rasvasisaldusega piima ja vee tarbimise suurenemine sekkumisperedes. Oli tõendusmaterjali väikest, märkimisväärset, kuigi püsimatut mõõduka intensiivse füüsilise aktiivsusega 9-kuulise füüsilise koormusega treenitud kooliaja osakaalu suurenemise kohta 9-kuulistel lastel ja ainult kohandatud analüüside korral puudulike tõendite osas igapäevase kehalise aktiivsuse paranemisest sekkumisharu, mida jätkati 15 kuu pärast.

Üldpraktika arvestuse audit võimaliku saastumise st kaalu arutamiseks osalemise hindamiseks näitas minimaalset saastumist.

Abstraktne

LEAP-i perearstid andsid aga sekkumise kunstlikult väikesele arvule lastele 2, 4 perearsti kohta. LEAP-iga seotud täiendavad tervishoiukulud väheneksid, kuna sekkumist pakutakse suuremale arvule lastele ühe perearsti kohta, näiteks dollarini, kui iga perearstiga ravitakse 30 last.

ENG UNBOXING BTS DIY 비즈 팔찌 방탄소년단 팝업굿즈 언박싱 POP-UP MAP OF THE SOUL MD OFFICIAL BEAD BRACELET 이니셜 팔찌

Arutelu Meile teadaolevalt on see lühike, perepõhine sekkumine esimene teatatud RCT sekundaarsest ennetusmeetodist lapse ülekaalu korral esmase hoolduse korral.

Ehkki sekkumisüksuse vanemad teatasid laste toitumispunkti püsivast paranemisest, ei olnud KMI püsivalt paranenud. Uuringu tugevuste hulka kuulub selle randomiseeritud ülesehitus, perekondade tugev kasutuselevõtt ja perearstide tavade ulatus, hõlmates sotsiaal-majandusliku staatuse ulatust, järelmeetmeid enam kui aasta ja kõrget säilitustaseme määra.

Kuna meie perearstid olid valitud vabatahtlike rühm, ei saa me oma kõrget külastatavus- ja hoidmismäära üldistada kõigile perearstidele. LEAP julgustab seda, et esmane hoolduspõhine ja sekundaarne ülekaalu ennetamise lähenemisviis keskmises lapsepõlves on teostatav ja vastuvõetav. Kuid see ei täitnud oma peamist eesmärki - KMI suurenemise vähendamist võrreldes kontrollvarrega.

Selle selgitamiseks võib välja töötada mitu ideed. Esiteks võib sekkumine olla ebaefektiivne. Sekkumise "annus" võis olla liiga väike, kui vajatakse rohkem seansse või pikema aja jooksul; suhteliselt struktureerimata lahenduskesksus võib olla võimaldanud peredel seada elustiili muutmise eesmärke, mis oma olemuselt poleks piisavad, et avaldada suurt mõju KMI suurenemisele.