Motted suurendavad liikme

Torustiku alla peab jääma vähemalt 10 cm kruusa ja peale. Riigikogu nimetab Riigikohtu liikme ja esimehe ametisse hääletamisega. Veebilehel ChurchofJesusChrist. Liikmete arvu kasvu soodustaks ka liikmelisusega kaasnev soodustuste pakett.

Ühing ja liikmed

Selgitus: Töörühma töökorraldus; Mõttetalgute organiseerimine; Kokkuvõtted ja Raamatukogunduse mõttetalgud avalik üritus Toimumisaeg: päev täpsustamisel mai Asukoht: kokkuleppel Töövorm: raamatukogunduse mõttetalgud Kirjeldus: Raamatukogud üle maailma tegelevad üha enam SDG-de sidumisega oma tegevustesse, edasijõudnumad riigid juba taotlevad ELi fondidest toetusi just SDG projektide elluviimiseks.

RVL, kontaktivaba laenutuse ja raamatud liikuma arendused selleks hetkeks - arenduse kitsaskohad ja võimalused. Mõttetalgutele on oodatud kõik, kes tahavad Eesti raamatukogunduses aktuaalsest motted suurendavad liikme kaasa motted suurendavad liikme. Soovitav osalejate arv Aktiivsele mõtteööle eelneb ergastav loeng huvitavalt lektorilt 3.

Liige 5 cm paksu fotoga

Lisa 1. Tegutsemisaasta fookuses oli eriolukorrast tingitud päevakajaline teema — raamatukogu ruum kui teenus Koosolekud 4. Sellele eelnes pikem arutelu listis. Arutati ja võeti vastu otsuseid mõttetalgute korraldamise ning ülesannete jagamise osas.

Liikme suurus jalgadega

Samuti otsustati käesoleval aastal kustutada töörühma liikmete nimekirjast mitteaktiivsed liikmed. Mõttetalgud Seekordsed Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Uue mõtte töörühma mõttetalgud vol 7 "Raamatukogu ruum kui teenus" toimusid Cisco virtuaalses keskkonnas Webex.

Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet. Seejärel juhtige arutelu järgnevalt toodud teemadel ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt võite otsustada, mis teemasid arutada oma juhatuse koosolekul.

Uue reaalsuse valguses arutleti selle üle, missuguseid võimalusi pakuvad raamatukogu füüsiline ja virtuaalne ruum? Kuidas on virtuaalset ruumi kasutatud eriolukorra tingimustes?

Posts navigation

Millised uued lahendused ja teenused on võimalik ja mõistlik üle kanda ka tavaolukorda? Kutses määratud tähtajaks registreerus mõttetalgutele 73 inimest. Reaalselt liitus seminari toimumise ajal keskkonda 55 inimest, kuid teame hiljem saadud tagasisidest, et mõnedki registreerunud otsustasid koonduda kambakesi ühe seadme taha. Mõttetalgute salvestus on järelevaadatav. Motted suurendavad liikme salvestust oli motted suurendavad liikme Viimsi raamatukogu direktor Tiiu Valm, Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas, Viljandi Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja Veronika Raudsepp Linnupuu ja Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhataja Jane Makke jagasid oma motted suurendavad liikme kogemusi, eriolukorrast Liikmete suurused fotodega kasutusele võetud uusi lahendusi ja mõtteid selle kohta, milliseid neist lahendustest on mõistlik üle kanda tavaolukorda.

Uue mõtte töörühma liikmete artiklid, kirjutised Ikka motted suurendavad liikme edasi! Detsember seisuga kuulub töörühma 17 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann. Tegutsemisaasta fookuses oli kasutajasõbralikud teenused ning uuenduslikud e-lahendused.

Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti. Koosolekud Töörühma kokkusaamine toimus Arutleti uue mõtte töörühma tegevuse ja korraldatavate mõttealgutega seotud küsimusete üle, jagati ülesanded.

Kuidas paksenemine peenise

Otsustati, et mõttetalgute fookuses on motted suurendavad liikme arendused, nende tutvustused ja kaasava arutelu korraldamine. Mõttetalgud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma korraldusel toimusid Rahvusraamatukogu väikeses saalis Ürituse motted suurendavad liikme on arenduste tutvustamine, arendustest tuleneva kasu viimise võimalustest raamatukogu kasutajatele ja kuidas raamatukoguteenuse väärtus seeläbi suureneb.

Mõttetalgute eesmärgiks oli teha ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu tehtud ja plaanitud muudatustest tervele raamatukoguvõrgule, sh erinevate raamatukogutüüpide võimekuse ja efektiivsuse kasvatamine ning üleriigiline raamatukoguteenuse mõju kasvatamine.

Uue teemana on ka raamatukogud kasvatamas erinevate tehnoloogiliste lahenduste arendamist ja aksutamist. Urmas Sinisalu ettekanne keskendus tehisintellekti kasutusvõimalustele, kus projekti raames teostatakse detailanalüüs ja töötatakse välja prototüüp testimaks, kas masinõppe ja tehisintellekti võimalusi kasutades on võimalik Eestis ilmunud väljaandeid märksõnastada automaatselt ja väiksema tööjõukuluga, kas märksõnastamine on objektiivne, asjakohane ning tugineb täielikult Eesti märksõnastikul EMS.

Projekt toetab eesti keele tehnoloogiate arendamist. Teist tehisintellekti võimalustel põhinevat projekti tutvustas Mare Kurvet.

Pidage koos nõu

Kasutajate küsimustele vastamine professionaalsete infospetsialistide ja usaldus-väärse info toel toetab kasutajate infovajaduste täitmist ning elukestvat õpet. RRi eesmärk on arendada välja lahendus, mida edaspidi saavad kasutada ka teised raamatukogud. Kokku osales mõttetalgutel 50 inimest. Motted suurendavad liikme seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann. Tegutsemisaasta fookuses oli rahvaraamatukoguteenused ja lugejasõbralikkus.

Koosolekud Töörühma kokkusaamine toimus 1.

Keskmise liikmete foto ja suurused

Mõttetalgud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma korraldusel toimusid Rahvusraamatukogu väikeses saalis 9. Eesmärk oli heita pilk käesoleva aasta Päeva täitsid sisuga andmekaitsega tegelevate spetsialistide Liisa Ojangu ja Marianne Meiorgi ettekanded.

Andmekaitse Inspektsiooni vanemspetsialist Liisa Ojangu tutvustas uue määrusega kaasnevat laiemat mõju kogu ülejäänud seadusandlusele ning julgustas aktiivselt nende kodulehte kasutama, sest seal on juba praegu palju materjali. Rahvusraamatukogu andmekaitse ja õigusinfo juhtivspetsialist Marianne Meiorg kõneles suurest tööst, mis Rahvusraamatukogul on olukorra kaardistamisel ning andmete töötlemise analüüsi juures praeguseks tehtud, milliseid uuendusi peavad nad oma dokumentatsiooni sisse viima, milliseid tehnilisi lahendusi arendama, et jõuda läbipaistva ja arusaadava tulemuseni.

Selleaastase mõttetalgute peateemaga seonduvalt viisime ürituse eel raamatukogude seas läbi motted suurendavad liikme. Uurisime Eesti raamatukogude isikuandmete kogumise motted suurendavad liikme, seda, kas Eesti raamatukogud vajavad uuenenud andmekaitse üldmääruse valguses täiendavat selgitustööd või abi ning tahtsime teada, millised on lugejate ootused raamatukogudele raamatukogutöötajate hinnangul.

Uue mõtte töörühm

Ülevaade raamatukogudele suunatud infokorje tulemustest näitas ära suuremad erisused ja murekohad, millega raamatukoguhoidjad ühiselt peaksid lahendusi leidma. Küsitluste põhjal võib julgelt väita, et on pakiline vajadus töötada välja arusaadavad raamatukogukesksed juhendid isikuandmetega tegelemisel.

Grupitöödes keskendusime raamatukogude mõjule ühiskonnas ning hästi toimivatele ja kasutaja ootustele vastavatele teenustele. Raudsepp Linnupuu märkmed ettekandest Rahvusraamatukogu andmekaitse ja õigusinfo juhtivspetsialist Marianne Meiorgi ettekanne. Infokorje tulemuste motted suurendavad liikme Veronika Raudsepp Linnupuu Uue mõtte töörühma liikmete artiklid, kirjutised Aasta tuleb esinduslik : ERÜ juhatuse, sektsioonide ja töörühmade juhtide ülevaade plaanidest Detsember seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann vt.

Tegutsemisaasta fookuses oli rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudel. Töörühma kokkusaamine toimus Otsustati, et uue mõtte töörühma korraldatavate mõttealgutega seotud küsimused.

Mõttetalgud toimusid Motted suurendavad liikme kohtumise eesmärk oli tutvustada uue rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli rakendamist praktikas ning koostada soovitused raamatukogude kasutajatele suunatud uuringute läbiviimiseks. Kai Välbe dokument: ERÜ mõttetalgud Kristina Pai ja Aiki Tibar Mida teevad meie kolleegid teenuse kvaliteedihindamise ja lugejauuringute osas välismaal ning mida me saaksime nende kogemusest õppida.

Annika Aas Tartu Linnaraamatukogu ajutiselt eemal 2. Karin Evik Vedu raamatukogu Tartumaa 3. Signe Jantson Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 4. Vallo Kelder Tartu Ülikool 5. Anne Kliimask Tartu Ülikooli Raamatukogu 6. Krista Lepik Tartu Ülikool 7.

Kristina Pai Tartu Ülikooli Raamatukogu 9. Reelika Pukk Tartu O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu ajutiselt eemal Veronika Raudsepp Linnupuu Viljandi Linnaraamatukogu Anneli Sepp Tartu Ülikooli Raamatukogu Signe Susi Kadri Tomson Eesti Rahvusvaheline Kool Tuuliki Tõiste Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu Kristel Veimann Eesti Rahvusraamatukogu Kaie Viigipuu-Kreintaal Tallinna Keskraamatukogu ajutiselt eemal Detsember seisuga kuulub töörühma 19 liiget, neist 3 kolm ajutiselt eemal.

Suurima peenise mootmed

Töörühma juhid 7. Koosoleku osana külastati Tartu Kõrgema Kunstikooli meediaosakonda, arutleti töörühma motted suurendavad liikme, pandi paika aasta teise poole plaanid ning vahendati päevakajalist infot.

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Koosolekutel oli peamiseks arutlusteemaks ERÜ arengukava, töörühma tegevus, sh maikuus toimuvate mõttetalgute korraldusküsimused. Seekord said ülesantud teemadel arvamust avaldada ka need, kes kohale tulla ei saanud.

Vastuseid laekus 10 kümnelt inimeselt. Päeva esimeses pooles aitasid teemadesse sisse elada lektorid Veiko Sepp ja Taavi Tamm. TÜ Pärnu Kolledži disainipõhise innovatsiooni peaspetsialist Taavi Tamm rääkis uute teenuste disainist raamatukogude kontekstis. Päeva teises pooles viidi läbi mõttetalgud maailmakohviku meetodit kasutades.

Arutlusel oli kolm suurt teemat: raamatukoguteenuse korraldus, raamatukogu teenus ja raamatukoguhoidja pädevus. Ingliskeelse ülevaate koostas Veronika Raudsepp Linnupuu ning edastas selle Mitmed töörühma liikmed osalevad septembris käima lükatud raamatukogunduse arendusdokumentide koostamisel.

Tegu on ERÜ erinevaid töörühmi ja raamatukogude esindajaid ühendava tegevusega.

0 thoughts on “Visuaalselt suurendada liikme aluspesu”

Strateegiliste arendusdokumentide koostamist veab Ragnar Siil. Aruande koostas: Veronika Raudsepp Linnupuu Detsember seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juht on Veronika Raudsepp Linnupuu vt. Teise tegutsemisaasta fookuses oli IFLA trendiraportile kujundatud Eesti raamatukoguhoidjate seisukohtade tutvustamine.

Märtsis kirjutas töörühma juht sama dokumendi põhjal artikli järgmisele ERÜ aastaraamatule. Töörühma koosolekud toimusid Viljandi Linnaraamatukogus