Liikme laienemine

See tähendab, et kohtureformi ja põhiõigusi käsitlev peatükk ELi ja Kosovo vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustus 1.

Liikmete suumimine

Äriühingu juhatuse liikme lojaalsuskohustus ja vastutus on laienenud Äriühingu juhatuse liikmel Liikme laienemine äriühingu ees erinevaid kohustusi, sealhulgas lojaalsuskohustus, mille kohaselt peab juhatuse liige vältima huvide konflikti.

Äriühingu juhatuse liige peab alati tegutsema äriühingu huvides ja eelistama äriühingu huve enda erahuvidele.

Suurendage liige paksemat

Vältimaks huvide konfliktis tegutsemise kahjulikke tagajärgi äriühingule, on äriseadustikus ette nähtud, et äriühingu ning äriühingu juhatuse liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud osanikud või nõukogu.

Nõusoleku selliseks tehinguks võib anda enne tehingut kui ka tagant järgi heakskiiduna.

Video YouTubeis Kuidas Zoom liige

Erandina ei ole nõusolekuta tehtud tehing tühine juhul, kui see on tehtud äriühingu majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel näiteks hambaravi kliiniku juhatuse liige ostab enda juhitavalt hambaravikliinikult hambaraviteenuseid turuhinna alusel. Äriseadustiku sõnastuse kohaselt puudutab kõnealune piirang üksnes tehingut juhatuse liikme endaga.

Liikme suurus valimus

Riigikohus leidis, et piirangu eesmärgiks on vältida juhatuse liikme ja äriühingu vahelist huvide konflikti ning samaväärne huvide konflikt esineb ka Liikme laienemine, kui tehingu pooleks on juhatuse liikme või tema abikaasa kontrolli all olev äriühing.

Juhul, kui juhatuse liikme tehtud tehing osutub eeltoodud põhjusel tühiseks, võib juhatuse liikmel tekkida sellest isiklik hüvitamiskohustus äriühingu ees, kui tühise tehingu tagasitäitmisega kaasnevad kulud või kui tagasitäitmise raames tekib äriühingul kahju.

Poiste liikme suured suurused

Siinkohal tuleb silmas pidada Liikme laienemine seda, et kui osanikud otsustavad tehingu heaks kiitmise, siis sellel osanikul, kes on ise tehingu teiseks pooleks või kontrollib seda teist poolt, on hääleõigus piiratud ning tema ei saa osa võtta tehingu heakskiitmise üle otsustamisest ja otsuse saavad langetada üksnes teised osanikud, kes ei ole tehinguga seotud.