Liikme ulatuse reaalkasv. Aastaaruanne 1996. Rahvusvaheline majandus- ja finantskeskkond

Otseinvesteeringud võimaldasid täielikult rahastada jooksevkonto puudujäägi, mis Ungari jätkas liugkursil põhinevat vahetuskursipoliitikat, Slovakkia rahapoliitika tugines aga endiselt krooni fikseeritud kursile. Ungaris seiskus kodumaise nõudluse kasv majanduse stabiliseerimisprogrammi ja range fiskaalpoliitika tõttu, kuid selle kompenseeris jooksevkonto puudujäägi vähenemine.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse peaspetsialisti Merike Riipineni kommentaar.

Liikme ulatuse reaalkasv

Kuna ekspordihinnad aastaga ei muutunud, siis jäi ekspordi reaalkasv samale tasemele. Ekspordi kasvu toetasid enam masinad Liikme ulatuse reaalkasv seadmed ning mineraalsed tooted, mis kokku moodustavad ligi poole koguekspordist. Olulisematest ekspordipartneritest näitas eksport juunis kiiremat kasvu Rootsi ja Venemaale, ainsana kahanes aastaga eksport Saksamaale.

Liikme ulatuse reaalkasv

Impordi ennakkasvu tulemusena ekspordi ees tõusis kaubavahetuse puudujääk juunis miljoni euroni, suurenedes aastaga ligi kolm korda. Eelmisest kuust oli defitsiit kümnendiku võrra kõrgem.

Language switcher

Juunis kasvas aastases võrdluses olulisematest kaubagruppidest enim, ligi veerandi võrra, keemiatoodete väljavedu.

Metallide ja metalltoodete väljavedu jäi aastatagusele tasemele, puidu ja puittoodete eksport oli Liikme ulatuse reaalkasv teist kuud väikeses languses.

Liikme ulatuse reaalkasv

Veerandi võrra suurenes transpordivahendite sissevedu ja ligi viiendiku keemiatoodete import. Autode impordi tugeva kasvu taga on eelkõige hea sisenõudlus, keemiatoodete jõudsat sissevedu toetab nii välisnõudluse püsimine kui ka ehitussektori kosumine siseturul.

Liikme ulatuse reaalkasv

Import jätkas aga samas suurusjärgus tõusu. Teises kvartalis oli ekspordi ja impordi aastatagune võrdlusbaas juba märgatavalt kõrgem kui esimeses kvartalis.

Päise viited

Juulis oli, nagu juuniski, ekspordi ja impordi aastatagune võrdlusbaas märgatavalt madalam kui märtsist—aprillini, mistõttu võib oodata sarnaseid arenguid juuniga. Kuises võrdluses võivad kaubavahetuse mahud väheneda, sest juulis on paljudel ettevõtetel puhkusteperiood.

Samas järgnevaks kolmeks kuuks olid juulis ettevõtete ootused eksporttellimuste osas juba veidi optimistlikumad. Juulis langes majandususaldusindeks nii Euroopa Liidus tervikuna kui ka Eestis, kusjuures üle ajaloolise keskmise oli majandususaldus veel vaid Eestis, Lätis ja Rootsis. Ohumärgiks on see, et Saksamaal langes majandususaldusindeks kuuga 3,7 punkti ja on nüüd alla ajaloolise keskmise 96,8.

Liikme ulatuse reaalkasv

Võrreldes eelmise aasta juuliga on kõigis Euroopa Liidu riikides majandususaldus vähenenud ning suurenenud on ebakindlus. Ole teemaga kursis!

Liikme ulatuse reaalkasv

Telli e-kirja teavitused, kui ilmub uus artikkel märksõnaga:.