Keskmise liikme suurusena maailmas

Jõgi lookleb ja moodustab palju järvi. Kliima takistab maakasutust oluliselt vaid külmas Alaska osariigis ja mõningal määral mitmes kuivas lääneosariigis. Metsavarud [1] [ muuda muuda lähteteksti ] Ameerika Ühendriigid on keskmise metsarikkusega maa. Üle Eesti oli keskmine ühepereelamu suurus ligi m2. Kirdeosariikide segametsad olid varem samuti üsna tootlikud, kuid need laastati juba

Euroopa rahvasaadikute palgad erinevad üle krooni Inglismaal hüvitab parlament aastas kuni Eesti krooni Londonist kaugemalt pärit rahvasaadikute elamiskulusid pealinnas. Juhul kui rahandusministeeriumi palgaprognoos täkkesse läheb, kihutab riigikogujate tasu aastal Rootsis on parlamendiliikme kuupalk Eesti vääringus 79 ja Soomes 86 krooni, Taanis aga 94 krooni. Õigus on neil, kes märkasid, et võrreldud on üksjagu võrreldamatut – Eesti tulevikku Iirimaa ja Põhjamaade olevikuga.

Liikmete mahud ja suurused

Automaatsed elamiskulud Ent samasugusele asjaolule – võrreldamatute võrdlusele – põrkab igaüks, kes üritab Euroopa riikidest otsida eeskujusid, paralleele või koguni võluvitsa, mille abil riigikogu liikme palga suuruse küsimus lahendada nii, et see üksnes ei oleks õiglane, vaid ka näiks õiglane. Probleem peitub selles, et parlamendiliikmete palkade arvutamise põhimõtted ja metoodika Keskmise liikme suurusena maailmas riigiti niivõrd erinevad.

Palju õnne, riigijuhid! Keskmise palga tõus paisutab märtsis hüppeliselt paljude riigiametnike töötasu 29 Oliver Rand, 3. President Toomas Hendrik Ilvese kuusissetulek hakkab ilmselt ületama krooni.

Näiteks Norras on rahvasaadiku põhipalk krooni kuus siin ja edaspidi on lugemise hõlbustamiseks esitatud summad Eesti kroonides – toim. Aga sellele lisanduvad automaatselt elamiskulud – ja neid ei maksta aastas sugugi kõigi, vaid ainult päeva eest –, mille suurus pole liiati kõigile ühe vitsaga löödud.

  • Kuidas arvutada maja suurust?
  • Poiss Dick suurus
  • Liikme suuruse uroloogia
  • Väino Rajangu, professor, majandusteaduste doktor

Need, kes elavad Oslos ja selle lähiümbruses, teenivad krooni kuus. Kuid need, kes elavad pealinnast rohkem kui 40 km kaugusel, saavad ainuüksi tänu sellele kuus krooni rohkem.

Atlandi ja Mehhiko lahe rannikumadalik laiuvad km ulatuses Codi neemest Rio Grandeni. Läänes piirneb madalik Apalatšide Piedmontigakuid osa madalikust ulatub laia kaarega mööda Mississippi jõe alamjooksu orgu Mehhiko lahest Caironi Illinoisi osariigis ja lääne poole Balconese astanguni Texases. Kalda lähedal on ulatuslik mandrilava. Idarannikul on liustikumoreenist moodustunud Long Islandi saar, lehtersuudmed New YorgiDelaware'i ja Chesapeake'i laht ning Albemarle'i ja Pamlico väin ning meresaared Georgia ranniku lähedal.

Soomlased jällegi arvestavad ka parlamendiliikme staaži. Kui rahvast on esindatud tosin aastat, tõuseb kuupalk krooni võrra, 93 kroonini. Lisaks saavad põhjanaabrite Eduskunna saadikud lisatasu komisjonide juhtimise eest. Need summad jäävad kuus olenevalt komisjonist ja ametipostist selle eesotsas ja 16 krooni vahele.

Tabeli 2 põhjal saame keskklassi kuuluvaks liigitada inimesed, kel netosissetulek leibkonnaliikme kohta on umbes eurot kuus. Kui leibkond suureneb lisanduvad lapsed või täiskasvanudmuutub ka sissetulek leibkonna liikme kohta! See võib mõjutada paiknemist keskklassis. Näiteks ühe lapsega üksikvanema kes saab riigi keskmist palka puhul muutub olukord 1,5 korda kehvemaks? Kahe keskkooliõpilasega üksivanema kes saab riigi keskmist palka puhul langetakse ülemkeskklassist alamkeskklassi.

Seega, ühtset üleeuroopalist mõõdupuud pole. Nagu täheldas juba kuus aastat tagasi riigikogu Toimetistes Vana Maailma parlamendiliikmete palga ja hüvitiste süsteeme võrrelnud tollane riigikogu kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik Kai Priks, sõltub rahvasaadikute teenistuse suurus riigi elatustasemest, traditsioonidest ja parlamendiliikme töö tähtsustamisest.

Tarkade kogu Ühtlasi on riigiti erinev see, kes otsustab parlamendiliikmete palga üle.

Nii Norras kui Inglismaal teeb seda parlament. Leedus on selleks kehtestatud vastav seadus. Poolas on senati liikme palga arvestamise aluseks aseriigisekretäri palk. Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Mart Laar on pakkunud, et riigikogu järgmise koosseisu palga otsustaks sõltumatu komisjon, mille moodustamise alused sätestaks seadus.

Metoodika liikmete torrentide suurendamiseks

Kolumnist Enn Soosaar on esinenud ettepanekuga määrata palgaotsustajaks nn tarkade kogu. Laari ja Soosaare pakutud variandid on kasutusel Läänemere vastaskaldal. Soomes nimetab president ametisse parlamendipalga komisjoni, mille kolm liiget ei tohi olla Eduskunna liikmed ega Keskmise liikme suurusena maailmas viisil selle teenistuses. Rootsi Riksdagi tiiva all tegutseb samuti spetsiaalne kolmeliikmeline tasustamiskomisjon, mille liikmed määrab ametisse Riksdagi juhatus.

Keskmine palk ja keskklass

Läinud aasta andmetel kuulusid komisjoni üks ringkonnakohtu eesistuja, üks läänivanem ja üks pensionär, endine läänivolikogu kantseleiülem, vahendas Postimehele riigikogu pressitalitus.

Olles uurinud 21 Keskmise liikme suurusena maailmas kogemusi, nentis Priks, Sims 3 koodid suurendavad pereliikmeid palga arvestamise alusena kasutatakse nii keskmist palka Keskmise liikme suurusena maailmas miinimumpalka, nii teatud valitsusametnike kui avalike teenistujate palku, nii riigikohtu esimehe kui presidendi palka, nii kogutulu suurust inimese kohta kui fikseeritud summat, mida korrigeeritakse kord aastas tarbijahinnaindeksi järgi.

Joonlaud ei aita Kui eelnevast loetelust, mis pole lõplik, võtta lähema vaatluse alla esimesena nimetatud keskmine palk, tuleb silmas pidada, et siingi pole tegemist põrmugi ühesuguse «joonlauaga».

Priksi andmeil on Bulgaarias parlamendiliikme palk seotud avaliku sektori keskmise palgaga, Sloveenias erasektori keskmise palgaga ning Horvaatias riigi üldise keskmise palgaga. Eestis on riigikogu liikme palk seotud riigi eelmise aasta neljanda kvartali keskmise palgaga, mille alusel arvutatakse riigikogulase töötasu jooksva aasta 1.

Statistikaameti andmeil kerkis mullu viimases kvartalis Eesti keskmine palk 12 kroonini, mis teeb parlamendi lihtliikme palga suuruseks sellest kuust 49 krooni.

Euroopa rahvasaadikute palgad erinevad üle 100 000 krooni

Seni sai riigikogu liige palka üle kaheksa tuhande krooni vähem ehk 40 krooni. Ühtlasi kerkivad keskmise palga kasvades saadikutele määratud hüvitised, mille suurus on kuludokumentide alusel kuni 30 protsenti palgast.

Suurus Polovovi liige

Seni said nad küsida tööga seotud kulutuste kompenseerimist ligi 12 krooni ulatuses, alates märtsist tõuseb see summa 14 kroonini. Neid summasid Euroopa konteksti paigutades ilmneb, et riigikogu liikmed teenivad üle kahe korra rohkem kui Leedu seimi liikmed, kelle kuutasu on 21 krooni.

alalist liiget

Samas jääb riigikogulaste sissetulek üle kahe korra alla Suurbritannia alamkoja liikmete teenistusele, mis on krooni. Aga nii nagu ilma ei saa kirjeldada pelgalt õhutemperatuuri järgi, ei saa ka parlamendisaadikute teenistuse suurust hinnata üksnes palga alusel. Just erinevad tööülesannete täitmisega seotud kulutuste hüvitused, lisatasud ja päevarahad on need, mis saadikute sissetulekud riigiti raskesti võrreldavaks muudavad.

Millised peenise suurused peaksid olema 9-aastased

Näiteks parlamendi komisjonidesse kuulumise eest ei maksta krossigi lisaks Norras ega Soomes, Slovakkias ega Poolas. Küll aga teenivad selle pealt lisa brittide alamkoja komisjonide esimehed ning Leedu seimis peale esimeeste ka aseesimehed.

Kui Põhjamaade parlamentide liikmeil puuduvad maksusoodustused, siis seevastu Poola senati liikmeil on suurem osa päevarahast maksuvaba. Lisatasu komisjonist Ühtsus puudub ka näiteks küsimuses, kui suur on reisimisega kaasnev päevaraha.

Suurenda riputusega liige

Leedus on see 60 krooni, Norras tervelt krooni. Peale ametipalga, lisatasude ja muude kulude kompenseerimise ootab rahvaasemikke volituste lõppemisel hüvitis, mille maksmine sõltub nende teenistusajast parlamendis. Tegelikkuses tähendab see ametipalga säilitamist teatud ajaks.

Kommentaarid: 2

Norras on see aeg üks kuu, ent kui endine parlamendiliige pole uut tööd leidnud, võib ta taotleda endise palga säilitamist veel kaheks kuuks.

Leedus on nn parlamendist lahkumise hüvitise suurus kaks kuni kuus kuupalka olenevalt seimis veedetud ajast. Soomes saab vähemalt seitsmeaastase staažiga endine Eduskunna liige nn adapteerumistasu, mille suurust arvutatakse samamoodi nagu vanaduspensioni. Suurbritannia alamkoda maksab nn mitteparlamentaarse eluga harjumise tasu, mis sõltub vanusest ja rahvaesindaja staažist.

Lisaks saab valimistel kaotanud või erru läinud saadik ühekordse tasuna krooni, et lõpuni viia pooleli jäänud tegemised. Tagatipuks ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et mõnes Euroopa riigis teenivad parlamendiliikmed endale tulevikuks välja eripensioni. Nii on see Inglismaal ja samuti Norras, kus parlamendipensioni suurus jääb palga suurusega võrreldes 16 ja 66 protsendi vahele, olenevalt staaži pikkusest.

Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

Soomes saab iga saadik, kes on vastu pidanud nelja-aastase ametiaja, pensioni 16 protsenti keskmisest kuupalgast. Maksimum küünib 60 protsendini, kuid selle teenimiseks tuleb rahvast teenida 15 aastat. Euroopa parlamendiliikmete palgad.