Reklaamib liikme suurenemist.

Saaremäe on Müüri hinnangul tõenäoliselt investeerimiskauge inimene, kellel tasub mõne kogenuma inimesega rääkida ja veidi peeglisse vaadata, kas see on ikka tema positsioonile sobiv teguviis. Olgugi et kümne aastaga toimunud muutusi võib kõige suuremaks pidada naiste puhul, tuli välja ka see, et välireklaamidel esines naisstereotüüpe endiselt rohkem kui meesstereotüüpe, mis kinnitab ka teooriat, et stereotüpiseerimine ongi suurem probleem naiste puhul. Investoriteliidu maine on vastuoluline Investoriteliit on tegutsenud juba aastaid. Investeerimiskogemust Saaremäel pole Saaremäe tunnistab ise, et investeerimisspets ta kindlasti pole: Investoriteliit ongi esimene koht, kuhu ta raha pannud on.

Inimesed märkavad ebavõrdsust soorollides ja sellega kaasnevaid stereotüüpe ning järjest rohkem pööratakse sellele probleemile erinevates eluvaldkondades tähelepanu.

Reklaamib liikme suurenemist

Reklaam võib stereotüüpset Reklaamib liikme suurenemist ühiskonnas võimendada. Autor soovis näha, kas soorollide- ja stereotüüpide vallas on toimunud arenguid, arvestades, et teema on viimastel aastatel ääretult aktuaalseks muutunud. Selleks viis ta läbi kvantitatiivse sisuanalüüsi, uurides nais- ja meesstereotüüpide esinemist välireklaamil.

Reklaamib liikme suurenemist

Nii nais- kui meestegelaste uurimiseks kasutas ta teooriale ja eelnevatele uurimustele toetudes loodud kodeerimistabeleid, mis koosnesid nais- ja meesstereotüüpide kategooriatest. See tähendab, et naisi kujutati reklaamides oluliselt vähem seksuaalse alatooniga — paljastavates riietes, väljakutsuvas asendis või väljakutsuva pilguga.

Reklaamib liikme suurenemist

Reklaamides on kasvanud naiste neutraalsena kujutamine ehk naistegelased olid Kaks reklaami aastastkus naisi seksuaalobjektidena kujutatakse: Huvitaval kombel kasvas kümne aastaga oluliselt ka naiste kujutamine eemalolevatena. Näide sellisest reklaamist, mis pärineb aastast Stereotüüpselt kujutatud mehi ei esinenud kummalgi aastal üheski kategoorias nii hulgaliselt kui esines naisi. Lisaks suurenes kümne aastaga ka meeste kujutamine narrina.

See tähendab, et mehi kujutati reklaamides naljaninadena, lollitamas või piinlikes ja kohmakates olukordades. Näide Sellel muutusel on tõenäoliselt otsene seos ka Reklaamiseaduse karmistamisega Samas võivad uurimistöö tulemused viidata Reklaamib liikme suurenemist võrdõiguslikkuse arengule Eesti ühiskonnas, sest reklaamid peegeldavad ka ühiskonnas levivaid hoiakuid ja väärtusi. Seda, miks kasvas meeste kujutamine narrina, võib põhjendada sellega, et valge heteromees on ainuke grupp, Reklaamib liikme suurenemist üle reklaamides endiselt nalja julgetakse teha Chambers, Olgugi et kümne aastaga toimunud muutusi võib kõige suuremaks pidada naiste puhul, tuli välja ka Reklaamib liikme suurenemist, et välireklaamidel esines naisstereotüüpe endiselt rohkem kui meesstereotüüpe, mis kinnitab ka teooriat, et stereotüpiseerimine ongi suurem probleem naiste puhul.

Reklaamib liikme suurenemist

Lisaks aitab see näha, kui tõsiselt suhtuvad reklaamitegijad reklaamiseaduse keeldudesse sugude kujutamise osas. Reaalsuses on soorollid küll muutumas, kuid inimeste alateadvusesse juurdunud soostereotüüpidest lahti saamine on keeruline ja pikk protsess. Reklaamid võivad seda protsessi veelgi pikendada, taastootes soostereotüüpe, mis põhjustavad eelarvamusi ning seega probleeme paljudes eluvaldkondades, seda nii naiste kui meeste puhul. Merily Toiger leiab, et ka edasipidi on reklaamides esinevate soostereotüüpide teemalised uurimused vajalikud, et probleemile tähelepanu pöörata, jälgida arenguid ühiskonnas ja seda, kuidas reklaamid neid arenguid mõjutavad.

Jaga Twitteris Jaga LinkedInis Viimastel nädalatel on tele-eetris tihti näha reklaamklippi, kus Saaremäe kutsub inimesi Investoriteliitu raha panema. Ma ei reklaami kellegi teise kaupa, kellegi teise toodet. Tööülesanne on lihtne: olla sisuliselt reklaamnägu, rääkida enda nimel. Saaremäe on tõesti Investoriteliidu liige ning sinna omaenda raha paigutanud.