Video kasvava liikmena, VIDEO Mart Helme Jõhvis: Eesti saamine ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks on kahe teraga mõõk

Start by finding your event on the Kassav schedule of events with date and time listed below. Ärme unusta, et riik ei ole suutnud siiani lahendada okupatsiooniajast pärandiks saadud lõimumisprobleeme.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa tõstis seminari avasõnades esile Tartu Ülikooli Aasia keskuse mõtet ning väliskomisjoni ettepanekut koostada Eestile Aasia strateegia kuni aastani Komisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni sõnul on väliskomisjon Aasia kui olulise piirkonnaga tegelenud läbi mitme Riigikogu koosseisu.

Video kasvava liikmena

Ta meenutas komisjoni kuulamiste põhjal Kasutades Arenguseire Keskuse poolt loodud globaalsete jõujoonte stsenaariumeid, tõi Kitsing välja neli erinevat alternatiivi Euroopa jaoks aastani Video kasvava liikmena sõnul on stsenaariumite peamisteks võtmeteguriteks Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö ja võime arendada üha enam geopoliitilise instrumendi rolli omavat taristut.

Asia Update juhtrühma liige Liisi Karindi tegi kokkuvõtte Eesti riskidest ja võimalustest tõusva Aasia kontekstis.

Video kasvava liikmena

Karindi juhtis tähelepanu asjaolule, et me ei saa eirata Aasia kasvavat tähtsust nii maailmamajanduses kui ka poliitikas, hariduses, julgeolekus ja muudes valdkondades. Ta märkis, et Eesti peab jätkusuutlikuks ja edukaks arenguks tõusva Aasia kontekstis laiendama teadmisi ning sõnastama enda ambitsioonid.

Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks kõneles lähenemisest, kuidas Video kasvava liikmena ühiskonna jaoks olulised teemad ühtsesse Aasia strateegiasse. Tema sõnul peaks selgelt defineerima, kuidas määratleda piirkonda, mida mõistame strateegia puhul Aasiana.

Video kasvava liikmena

Samuti märkis Saks, et strateegiat puudutavasse avalikku debatti peavad olema kaasatud mitmed erinevad ühiskonnagrupid, sealhulgas kindlasti majandus- ja akadeemiline kogukond. Fotod seminarilt autor: Erik Peinar, Riigikogu Riigikogu pressiteenistus.

Video kasvava liikmena