Liikme vaatamine ja suurus

Kui kõik vajalikud toimingud on tehtud, saab raamatupidaja, kellele on antud ka esitamise õigus, aruande registrile esitada. Saate valida kontaktid, mis ilmuvad kummaski plokis, valides "või"; kontaktid, mis ilmuvad mõlemas plokis, valides "ja ka"; või kontaktid, mis ilmuvad esimeses plokis aga mitte teises, valides "aga mitte". Vt ka.

Liikme vaatamine ja suurus

Puhkeruumi puudumise korral tuleb puhkamise võimalused tagada messis. Laevapere hügieeniruum 1 Laevapere liikme kasutuses peab olema hügieeniruum, kus on vähemalt WC-pott, valamu ja vann või dušš.

Majandusaasta aruanne

Reeder tagab seebi ja tualettpaberi olemasolu. Kalalaeval peab olema vähemalt üks WC-pott kaheksa laevapere liikme kohta.

Liikme vaatamine ja suurus

Vann ei tohi olla pragunenud ega korrodeerunud. Pesula 1 Laeval peab laevapere liikmetel olema võimalus pesu pesemiseks ja kuivatamiseks sobiva asukoha ja sisustusega pesulas, kus on võimalus ka pesu triikimiseks. Ujumisbassein Kui laeval on ujumisbassein, peab selle vesi vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud ujumisbasseini vee kvaliteedi nõuetele, välja arvatud juhul, kui basseinis kasutatakse merevett.

Müügiterritooriumide seadistamine ettevõtte turgude korraldamiseks geograafiliste alade alusel

Ujumisbasseini võib merevett võtta mitte vähem kui 12 meremiili kauguselt kaldast. Valgustus 1 Laevapere eluruumid peavad olema varustatud ööpäevaringse elektrivalgustusega, mis tagab lisas 2 toodud minimaalse valgustatuse.

Liikme vaatamine ja suurus

Müratase ja vibratsioon 1 Müratase laevapere ruumides ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi: 1 kajutis 60 dB; 2 messis 65 dB; 3 kambüüsis 75 dB. Majandusaasta aruande lõpetamise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal tegevjuhtkond kiitis majandusaasta aruande heaks.

  • Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele – Riigi Teataja
  • Töövõimetuslehe andmete vaatamine ja täiendamine - volmarsoft.ee
  • Hooldushüvitis | Eesti Haigekassa
  • Sorme suurus ja munn pikkus
  • Suurenenud liige lihtsa meetodiga
  • Kasulik info majandusaastaaruande koostamiseks Majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk sõltub ettevõtte suurusest.
  • Majandusaasta aruanne | RIK
  • Avaleht Suurenda uksi liige

Enne aruande esitamist on võimalik valida, kas aruanne esitatakse registrile kohe või hiljem. Süsteemis on soovi korral võimalik valida kuupäev, millal aruanne automaatselt registrile esitatakse ning registris avalikult kättesaadavaks muutub.

Liikme vaatamine ja suurus

Erisuseta ühingute nii äriühibgute, MTÜ-de kui SA-de puhul tuleb aruanne allkirjastada vähemalt ühe juhatuse liikme poolt. Alates Kui aruande allkirjastajal ID-kaart puudub, tuleks allkirjastamise etapis valida aruande kinnitamine ning allkirjastajate poolt paberkandjal allkirjastatud, skaneeritud aruanne või allkirjadeleht PDF-formaadis süsteemi üles laadida.

Mittetulundusühingutel on võimalik esitada nullaruanne tingimusel, et aruandlus- ning võrdlusperioodil peavad kõik näitajad olema nullid.

Liikme vaatamine ja suurus

Viimaste osas on võimalik saldoandmike andmebaasi sisestatud andmed e-aruandluskeskkonda üle tuua. Vabatahtlik võimalus vormide täitmiseks on konsolideeritud aruannete esitajatel; ettevõtjatel, kes koostavad oma majandusaasta aruannet rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite alusel ning ettevõtjatel, kelle peamine ja püsiv tegevus on krediidiasutuste seaduse mõistes finantsteenuste osutamine.

Vormide mittesobivuse korral võivad need ettevõtjad esitada eelnevalt koostatud aruande e-aruandluskeskkonnas pdf-formaadis.

Haigekassa hüvitised Hooldushüvitis Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis. Seda maksab haigekassa hoolduslehe alusel kindlustatud inimesele st töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasakellel jääb haige lapse või pereliikme põetamise tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Pane tähele! Enda hüvitise väljamaksmisega seotud infot saate vaadata riigiportaali www. Teine variant on haigekassale saata digitaalselt allkirjastatud kontomuutmise avaldus aadressile info [at] haigekassa.

Kes saavad aruande elektrooniliselt esitada Juurdepääs majandusaasta aruande ja lisade elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse: juhatuse liikmele, täisosanikule, esindusõiguslikule usaldusosanikule, filiaali juhatajale, likvideerijale või pankrotihaldurile. Samas võib esindusõiguslik isik aruande sisestamiseks ja esitamiseks anda õiguse näiteks raamatupidaja te le. Raamatupidaja saab sisestada andmed, hoida silma peal aruande allkirjastamisel ja jälgida, millal audiitor järeldusotsuse allkirjastab.

Töövõimetuslehe andmete vaatamine ja täiendamine

Kui kõik vajalikud toimingud on tehtud, saab raamatupidaja, kellele on antud ka esitamise õigus, aruande registrile esitada. Juhatuse liikmel on võimalus vandeaudiitor lisada enne aruande koostamist, et ta saaks andmete sisestamist jälgida, koostamise ajal või ka alles siis, kui kõik esindusõiguslikud isikud on oma allkirjad aruandele andnud.

Kuidas töövõimetuslehte täiendada, vaadake haigekassa juhendist PDF, kB. Alates Tööandja näeb avatud töövõimetuslehte alles siis, kui raviasutuse tarkvaras on tehtud sellekohased uuendused.

Kuni kõik raviasutused pole jõudnud oma tarkvara uuendada, näeb tööandja osa haiguslehti pärast lõpetamist, nagu see oli siiani.

Tarkvarauuenduse teinud raviasutustest saadetud töövõimetuslehed on aga nähtavad kohe pärast lehe avamist. Töövõimetuslehest teavitamine Töövõimetuslehe teavitust saab tellida äriregistris ettevõtte B-kaardile märgitud juhatuse liige. Teavituse saate e-postiga, kui ettevõtte registrikood eesti.