Fotod Suured liikme suurused, Klimatoloog munasuurustest raheteradest: nii suured terad on kaunis haruldased - Tartu Postimees

Selle eest maksis Sergei Džavakjan Raagile igakuist 1 euro suurust palka. Juhatus peab ühtlasi tagama ka ühistu vara säilimise ning jälgima, et juhatuse liikmed ei kasutaks ühistu vara enda huvides ära. Klimatoloog munasuurustest raheteradest: nii suured terad on kaunis haruldased Bagatõil oli ka oluline roll ühenduse poolt ajavahemikul aprill - Leedu Vabariigis ja Läti Vabariigis maksualaste kuritegude toimepanemises. Seega peetakse teda Läti ja Leedu suure pettuse ajuks. Sellest võib järeldada, et Eestis on ka varem olnud suuri rahesadusid.

Sõiduki pildistamisel jälgige palun alltoodud nõudeid: Sõiduk peab pildistamise hetkel olema puhas Fotod tuleb teha päevasel ajal ning hästi valgustatud kohas Fotod peavad olema tehtud kindlustuslepingu sõlmimise kuupäeval Fotod peavad olema selged ning fokusseeritud Fotografeerimise kuupäev peab olema pildifaili andmestikust tuvastatav Pildifail peab olema töötlemata Fotod Suured liikme suurused ning originaalformaadis Ühe pildifaili suurus ei tohi olla alla 1 MB Piltide saatmise veebivorm asub e-Salvas.

Palun saatke eelpool nimetatud e- keskkonna kaudu sõidukist järgnevad fotod: Igast sõiduki nurgast tehtud diagonaalvaatega foto.

Fotod Suured liikme suurused

Sõiduk peab igal pildil jääma tervenisti kaadrisse ning igal pildil peab olema näha numbrimärk: Suures plaanis foto sõiduki esiklaasist. Ebasoodsa valguse või pildile jäävate varjude korral tuleb lisaks teha terves ulatuses esiklaasist foto seestpoolt väljapoole: Foto sõiduki täielikust tehasetähisest VIN- kood : Sõiduki keskkonsool.

Fotod Suured liikme suurused

Foto peab olema tehtud sõiduki esiistmete vahelt selliselt, et fotole jäävad audiosüsteem, armatuurlaud ning käigukang: Kui sõidukil on kahjustusi kerel, kere osadel, klaasidel või lisavarustusel, tuleb saata foto olemasolevatest kahjustustest: Kui sõidukil on lisavarustust, mis ei ole paigaldatud tootjatehases või tema poolt volitatud töökojas näiteks lisatuled, kaitseraud, spoiler, reklaam- või muud kleebised, heli- video, DVD — seadmeid, tuleb edastada foto loetletud lisavarutusest.

Salva Kindlustus ei hüvita sõiduki pildistamisega seotud kulusid ega muid lisakulusid! Kindlustusseltsi töötaja vaatab fotod üle esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul.

Fotod Suured liikme suurused

Peale fotode ülevaatamist ja aktsepteerimist väljastab Salva Kindlustus kindlustuslepingu sõlmimist tõendava poliisi. Kui sõidukit ei ole võimalik pildistada või teha seda vastavalt pildistamise juhendile, võib lasta sõiduki üle vaadata ja pildistada teile sobivas Salva Kindlustuse esinduses.

Fotod Suured liikme suurused