Liikme suurus 19 Watch

Watch 24 hours a day. Piirangute ja kasutamise kohta lugege meie kasutustingimusi. Ka suusapuhkuste ajal esineb palju traumasid piirkondades, kus arstiabi on reeglina väga kallis: Austria, Itaalia, Prantsusmaa.

Väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus Sihtgrupp: väikeettevõtted, mis on negatiivselt mõjutatud COVID puhangust Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine väikeettevõtjatele COVID puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks.

Taotlemise avame peale toetuse määruse jõustumist mai alguses. Toetuse andmise oodatav tulemus on väikeettevõtjate jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel pärast COVID pandeemia lõppemist.

Loe täpsemalt Avalik kiri Eesti vastutavatele isikutele seoses COVID viirusest tingitud kriisiga Käesoleva avaliku kirja eesmärk ei ole mingil juhul alahinnata viirushaiguse ohtusid või levitada poliitilist sõnumit. Koroonaviirus ja gripp on haigused, mille eest tuleb end kaitsta. Eelkõige just riskirühmad vajavad erilist kaitset.

Toetuse suurus ühe väikeettevõtja kohta, kelle Tootearenduse toetus Sihtgrupp: tööstusettevõtjad Toetuse abil soovime julgustada tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused. Toetuse tingmused on muutmisel.

Liikme suurus 19 Watch

Kavandatud on sihtrühma laiendamine ning COVID kriisist mõjutatud ettevõtete soodsamatel tingimustel toetamine. Kui majutusettevõtja Liikme suurus 19 Watch teenuseid pakkunud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks protsenti teenuse pakkumise aja eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 eurot.

Liikme suurus 19 Watch

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui eurot, siis toetust ei maksta. Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmed Laenu summa on kuni 5 miljonit eurot ja on mõeldud investeerimiseks ja käibevahenditeks. Põllumjandusmaa kapitalirendi summaks on 5 kuni 1 eurot.

Liikme suurus 19 Watch

Meede on mõeldud põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele; põllumajandustoodete esmatootjate kontrolli all oleva varustamise, turustamisega ja ümbertöötlemisega tegelevatele ettevõtjatele; maamajandusega tegelevatele ettevõtjatele nt maaturism jmt. COVID puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele sh mikroettevõtjatele; edaspidi ka VKE ning suurettevõtjatele · COVID laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele.

COVID puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele sh mikroettevõtjatele ning suurettevõtjatele.

Liikme suurus 19 Watch

Laenu maksimaalse summa on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta.