Suurenenud liikme 30 aasta jooksul,

Lätis avati neli, Eestis kaks ja Leedus üks pood. Lisaks oli Baltikal veel üks multibrändi poodi, kus müüakse mitut Baltika brändi koos. Koos kaubamärgi õigustega võeti üle ka kolme Ivo Nikkolo Eestis asuva kaupluse opereerimine. KASUM Hetkel on Baltika üks peamisi eesmärke laienemise kõrval püsiklientuuri ehk lojaalsete klientide arvu kasvatamine ja brändide tuntuse tõstmine Vene turul.

Suurenenud liikme 30 aasta jooksul

Kulude vähenemisele aitas kaasa reoveepuhastusprotsessis kasutatava metanooli, koagulandi ja polümeeri koguste vähenemine, mille mõjud olid vastavalt 0,02 miljonit, 0,02 miljonit ja 0,01 miljonit eurot. Elektrikulude kahanemine tulenes langenud elektrihindadest ja -kasutusest, mida tasakaalustasid suurenenud toodangumahud. Saastetasukulud püsisid võrreldes Kulude kasv tulenes ehitus- ja asfalteerimise teenuste, kulumi ning tööjõuga seotud kulude suurenemisest.

Võrreldes Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli Kontserni brutokasum Enamus tõusust tulenes suurenenud õigusabi- ja konsultatsioonitasudest, mis on jätkuvalt kõrged senikaua, kui Kontsernil on käsil nii kohalikud kui rahvusvahelised vaidlused.

Suurenenud liikme 30 aasta jooksul

Palgakulude kasvu mõjutas mõningane töötajate arvu kasv, aga ka palkade tõus. Ärikasum Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus Kontserni ärikasum Finantskulud Kontserni 2. Ettevõte on maandanud enamus ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega.

Laenudest 75 miljonile eurole on sõlmitud SWAP-lepingud ja ülejäänud 20 miljoni euro suurusel laenusummal on endiselt ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 1,88 miljonit eurot. Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum Kontserni maksustamiseelne kasum See tulenes peamiselt suurenenud tuludest, mida tasakaalustasid eelpool mainitud suurenenud kulud ja neto finantskulud.

Suurenenud liikme 30 aasta jooksul

Kui mitte arvestada tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni maksustamiseelne kasum olnud Kontserni puhaskasum Põhitegevuse tulud.