Keskmise liikmete foto ja suurused.

Juhatuse liikmetele võidakse maksta lahkumishüvitist, mille suurus sõltub töötulemustest. Juhatuse liikmetele on väljastatud aktsiaoptsioonid. Konkurentsikeelu järgimise hüvitist makstakse juhatuse liikmele kuni 6kordse ja juhatuse esimehele kuni 12kordse kuu keskmise sh tulemustasu tasu ulatuses. Summa sisaldab ka tulemus­tasu, ilma selleta oleks keskmine tasu kuus olnud eurot. Ekspress Grupp Grupi juhatuse ja gruppi kuuluvate ettevõtete juhtide keskmine tasu võib olla suurusjärgus eurot kuus. OEG ei avalikusta juhatuse liikme tasu eraldi, seetõttu on Äripäeva avaldatud number hinnanguline.

Keskmise liikmete foto ja suurused

Arutelu all olid:: - Töötukindlustussüsteemi laiendamine FIE-dele ja juhatuse liikmetele; - Töötukassa kriisiabi meetme kitsaskohad mikro- ja väikeettevõtjate seisukohalt; - VKE-de kui tööandjate kaasamine tööturu läbirääkimistesse ja tugimeetmete planeerimisse; - Tööandja tervishoiukulude maksuvabastuse võimalik laiendamine.

Samuti soovisime teada Euroopa Komisjoni hinnanguid taastevahendite kavadele, mille üle käivad veel läbirääkimised Vabariigi valitsusega. EVEA tõi välja VKE-de ja ettevõtlusorganisatsioonide puudulikku kaasamist taastevahendite planeerimisse ja paljude tegevuste olematu seost Covid-kriisi mõjude leevendamisega.

Keskmise liikmete foto ja suurused

Lepiti kokku, et järgmine kohtumine toimub juba maikuu lõpus ning peeti vajalikuks regulaarselt kohtuda ka edaspidi. Ver más 2 de mayo a las Tallinna Ülikool kutsub osalema küsitluses, mille eesmärk on kaardis Vastama on oodatud kõik organisatsioonid, kes omavad positiivset mõju, hoolimata ettevõtlusvormist, tegevusalast või sellest, kas organisatsioon defineerib end sotsiaalse ettevõttena.

Keskmise liikmete foto ja suurused

Küsitlusele vastata saab kuni Palun jaga küsitlust ka oma võrgustikus!